Agnė Kuodytė

????????????2005 metais įstojau į Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto telekomunikacijų studijų programą. 2009 metais baigiau mokslus ir įgijau elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį.
2008 metais Vilniaus kolegijoje atlikdama baigiamąją praktiką įsidarbinau UAB „Eltel Networks“ telekomunikacinių tinklų projektuotoja. Čia dirbu iki šiol. Nuolat tenka tobulėti: 2011 metais Kauno technologijos universitete baigiau telekomunikacijų sistemų studijų programą ir įgijau elektronikos inžinerijos magistro laipsnį; tais pačiais metais įgijau ypatingo statinio projekto dalies vadovės, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės kvalifikacijos atestatą.
Vilniaus kolegija padėjo man apsispręsti, kokį tolesnį gyvenimo kelią man verta rinktis. Be Kolegijoje įgytų žinių ir profesinių įgūdžių, manau, nebūčiau šiandien tiek pasiekusi ir tuo tapusi, kuo esu dabar.