Vitalijus Gubinas

gubinasNuo 1992 m. tarnauju Krašto apsaugos sistemoje, o 2006 metais, siekdamas kelti savo kvalifikaciją, įstojau į Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Telekomunikacijų specialybės bakalauro neakivaizdines studijas, kurias baigiau su pagyrimu 2010 metais. Įgytos žinios ir kvalifikacija leidžia sėkmingai dirbti, toliau gilinti gautas žinias (esu baigęs kursus pagal CISCO programą) ir sudaro galimybes kilti karjeros laiptais.
Šiuo metu tarnauju Ryšių ir informacinių sistemų tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos vyresniuoju specialistu.