Dėstytojai


Vardas pavardė Pareigos El.paštas
Artūras Aputis
Lektorius a.aputis@eif.viko.lt
Margarita Baltramaitienė Lektorė m.baltramaitiene@eif.viko.lt
Violeta Baltrūnienė Lektorė v.baltruniene@ekf.viko.lt
dr.Gintautas Bražiūnas Docentas g.braziunas@viko.lt
Sandra Brusokaitė
Asistentė
s.brusokaite@eif.viko.lt
Stasys Bučys Lektorius s.bucys@eif.viko.lt
Regina Čenienė Lektorė r.ceniene@eif.viko.lt
Jonas Čivilis Lektorius j.civilis@eif.viko.lt
Asta Danilevičiūtė Lektorė a.danileviciute@eif.viko.lt
Jelena Daukševič Lektorė j.dauksevic@eif.viko.lt
Vladimiras Dolgopolovas Lektorius v.dolgopolovas@eif.viko.lt
Valentina Dubovskaja
Lektorė
v.dubovskaja@eif.viko.lt
dr.Rimtautas Gaivenis Docentas r.gaivenis@eif.viko.lt
Edmuntas Garla Lektorius e.garla@eif.viko.lt
Elena Gasiūnienė Lektorė e.gasiuniene@eif.viko.lt
Alfonsas Grumbinas Lektorius a.grumbinas@eif.viko.lt
Marius Gžegoževskis Asistentas m.gzegozevskis@eif.viko.lt
Jūratė Helsvig Lektorė j.helsvig@eif.viko.lt
Valdona Judickaitė-Žukovskė Lektorė v.judickaite@eif.viko.lt
dr.Julija Karaliūnaitė
Docentė j.karaliunaite@eif.viko.lt
Aliona Kirdeikienė Lektorė a.kirdeikiene@eif.viko.lt
Milda Kiškytė
Lektorė m.kiskyte@mtf.viko.lt
dr.Antoni Kozič Docentas a.kozic@eif.viko.lt
dr.Svetlana Kubilinskienė
Docentė s.kubilinskiene@eif.viko.lt
Virgilijus Kuklierius Lektorius v.kuklierius@eif.viko.lt
Liucija Kupčinskienė Lektorė l.kupcinskiene@eif.viko.lt
Stasė Levickienė
Lektorė s.levickiene@mtf.viko.lt
Tatjana Liogienė Lektorė t.liogiene@eif.viko.lt
dr.Mindaugas Liogys Docentas m.liogys@eif.viko.lt
Lida Liubauskienė Lektorė l.liubauskiene@eif.viko.lt
Vaidas Liubinas
Lektorius v.liubinas@viko.lt
dr.Andžej Lučun Docentas a.lucun@eif.viko.lt
Eugenijus Mačerauskas
Lektorius e.macerauskas@eif.viko.lt
Jolanta Mačėnienė Lektorė j.maceniene@eif.viko.lt
Donatas Matusevičius
Asistentas d.matusevicius@viko.lt
Leslav Mažeiko Lektorius l.mazeiko@eif.viko.lt
Ramunė Mikonienė
Lektore r.mikoniene@eif.viko.lt
Alma Morkūnienė Lektorė a.morkuniene@eif.viko.lt
Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė Lektorė i.morkvenaite-vilkonciene@eif.viko.lt
Vytautas Netikša Lektorius v.netiksa@eif.viko.lt
Aušra Netikšienė Lektorė a.netiksiene@eif.viko.lt
Dalė Neverbickaitė
Asistentė d.neverbickaite@eif.viko.lt
Natalija Pozniak
Asistentė n.pozniak@viko.lt
dr.Paulius Ragulis
Docentas paulius.ragulis@ftmc.lt
Orūnė Raudonė Lektorė o.raudone@eif.viko.lt
Andriejus Sadauskis Lektorius a.sadauskis@viko.lt
Airina Savickaitė Lektorė a.savickaite@eif.viko.lt
dr.Loreta Savulionienė Docentė l.savulioniene@eif.viko.lt
Dainius Savulionis Lektorius d.savulionis@eif.viko.lt
Tomas Silvanavičius
Asistentas t.silvanavicius@eif.viko.lt
Anželika Slimanavičienė Lektorė
a.slimanaviciene@viko.lt
dr.Irma Šileikienė
Docentė i.sileikiene@eif.viko.lt
dr.Povilas Treigys Docentas p.treigys@eif.viko.lt
dr.Inga Tumasonienė Docentė
i.tumasoniene@eif.viko.lt
dr.Romanas Tumasonis Docentas r.tumasonis@eif.viko.lt
Rasa Tuzikienė Lektorė r.tuzikiene@eif.viko.lt
Marijonas Rimantas Urbonavičius Lektorius r.urbonavicius@eif.viko.lt
Jūratė Vaičiulytė
Asistentė j.vaiciulyte@eif.viko.lt
Irena Vaitkuvienė Lektorė i.vaitkuviene@eif.viko.lt
Vaidas Valukonis
Lektorius v.valukonis@eif.viko.lt
Sergejus Volosevičius
Asistentas s.volosevicius@eif.viko.lt
Irina Vorobjova Lektorė i.vorobjova@viko.lt
Justinas Zailskas
Asistentas j.zailskas@eif.viko.lt
Jelena Zubova
Lektorė j.zubova@eif.viko.lt
dr.Algis Žemgulis Docentas a.zemgulis@eif.viko.lt
Laura Žvinytė Lektorė l.zvinyte@eif.viko.lt