Balandžio 28 d., minint Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, pasitikrink savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nacionaliniame e. teste (konkurse). Testo klausimai bus paskelbti VDI interneto svetainėje balandžio 27 d. nuo 6 val., jo sprendimo laikas – iki balandžio 27 d. 24 val. Pirmiesiems 50 dalyvių, per trumpiausią laiką teisingai atsakiusiems į testo klausimus, bus įteikti VDI pažymėjimai ir prizai.

Žmogaus saugos ir ekologijos dalyko dėstytoja
Stasė Levickienė
Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedra


2018 m. balandžio 19 dieną Elektronikos ir informatikos fakultete vyko praktiniai debesų kompiuterijos administravimo įgūdžių ugdymo mokymai, kurių tikslas suteikti bazines praktines žinias greitai sukurti ir pritaikyti organizacijos poreikiams Microsoft Azure PaaS ir SaaS debesų kompiuterijos technologijas bei jas administruoti. Praktinį užsiėmimą vedė UAB SQUALIO Lietuva sertifikuotas MS Azure ekspertas Rimvydas Velykis. Mokymuose dalyvavo Programinės įrangos, Informacinių sistemų, Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedrų bei kolegijos Kompiuterių centro dėstytojai ir darbuotojai.

VK KC


2018 m. balandžio 12-13 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko tradicinis tarptautinis elektronikos konkursas EIFtronic 2018, kuriame dalyvavo komandos iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų. Konkurso dalyvius pasveikino  l.e. direktoriaus pareigas dr. Gintautas Bražiūnas.  Konkurso atidaryme dalyvavo Vilniaus kolegijos tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė, Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis, prodekanė dr. Loreta Savulionienė.

Aštuonių komandų dalyviai atliko 4 užduotis. Teorinį testą ir praktinę užduotį „Elektroninės grandinės surinkimas ir parametrų matavimai“ geriausiai atliko Baltarusijos valstybinio informatikos ir radioelektronikos universiteto studentas Dzmitry Sakalouski. Kitas praktines užduotis geriausiai atliko šie studentai: „Elektroninės grandinės surinkimas ir valdymas Arduino UNO“ – Minsko radio inžinerijos kolegijos studentas Artem Semirenko; „Elektroninio įrenginio montavimas“ – Vilniaus kolegijos Elektronikos ir  informatikos fakulteto studentas Ernest Jevič.

Nugalėtojais tapo šių aukštųjų mokyklų komandos: Ventspilio aukštoji mokykla – III-oji vieta; Minsko radio inžinerijos kolegija – II-oji vieta; Vilniaus kolegija – I-oji vieta.

Konkurso nugalėtojai – Elektronikos ir informatikos fakulteto komanda: Ernest Jevič EI16 gr., Evaldas Biblis ET15 gr., Simonas Paulikas EI17 gr., komandos vadovas Eugenijus Mačerauskas. Nugalėtojus ir visus susirinkusiuosius pasveikino vienas iš rėmėjų, UAB Dielektrik direktorius Aleksej Navoičik.

Po įtempto darbo fakulteto auditorijose ir laboratorijose konkurso svečiai aplankė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmus ir pasivaikščiojo po Vilniaus senamiestį.

Nuoširdžiai dėkojame konkurso rėmėjams UAB Dielektrik ir UAB Esemda už finansinę paramą ir konkurso nugalėtojams skirtus vertingus prizus.

 

Elektronikos katedra


Programinės įrangos katedros dėstytojas dr. Mindaugas Liogys balandžio 9-14 dienomis stažavosi Floridos universitete (www.floridauniversitaria.es) Valensijoje (Ispanija).

Floridos universitetas nuo šių metų rugsėjo mėnesio pradeda vykdyti kompiuterinių žaidimų kūrimo bakalauro studijų programą. Dėl to šio vizito tikslas buvo susipažinti su universiteto materialiąja baze, dėstymo ir rezultatų vertinimo metodikomis.

Taip pat buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės per Erasmus+ Teaching Mobility, Erasmus+ International Internships, Erasmus+ Student Mobility ir kitus projektus bei mokslinius tyrimus.


Specializacijos: Informacijos sauga, IT paslaugų valdymas, Finansinės technologijos

Kas yra Fintech?

Pasaulinio ekonomikos forumo atsakymas:

 

Informacinių sistemų katedra, kuruojanti Informacijos sistemų studijų programą, labai aktyviai seka IT rinkos pokyčius ir tendencijas, todėl parengė kartu su VK Ekonomikos fakulteto Bankininkystės katedra dar vieną ypač aktualią specializaciją – Finansinės technologijos (Fintech). 2018 m. kovo mėnesį specializacija buvo patvirtinta Akademinės tarybos sprendimu ir šią specializaciją nuo III kurso galės rinktis jau 2017 m. įstoję studentai.

Remiantis „Lithuania Fintech Report 2017“ ataskaita, 2017 m. Lietuvoje veikė 117 finansinių technologijų („FinTech“) įmonių, iš kurių 35 buvo registruotos pernai. „Šią specializaciją įgiję absolventai taps tvirta paspirtimi finansinių technologijų sektoriaus proveržiui ir Lietuvos Banko, Finansų ministerijos bei „Investuok Lietuva“ planui Lietuvą paversti Europos sąjungos finansinių technologijų centru, kadangi didžiausią šio sektoriaus plėtros ribojimą sudaro kvalifikuotų finansinių technologijų specialistų trūkumas“ – teigia Informacinių sistemų katedros vedėja I.Šileikienė.

Finansinių technologijų įmonėms ir finansinių institucijų IT centrams labai svarbūs aukštos kvalifikacijos IT specialistai, kurie papildomai turi specializuotų kompetencijų finansų ir kibernetinio saugumo srityse. „Dėka bendradarbiavimo su Ekonomikos fakultetu, galime pasiūlyti tarpkryptinę Informacijos sistemų specializaciją Finansinės technologijos, atliepiančią didelį finansinių paslaugų įmonių IT specialistų poreikį“ – akcentuoja I.Šileikienė.


Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą, neįgaliems studentams teikiama finansinė parama – tikslinė išmoka, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinė išmoka gali būti naudojama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms didinti studijų prieinamumą.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia: kuriems nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis; neturintiems akademinių skolų; pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su negalia.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką 2018 m. pavasario semestre, turi atitikti keliamus reikalavimus ir papildomo paraiškų, skirti tikslinę išmoką, priėmimo metu, nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 16 d. pateikti prašymą elektroniniu būdu per Fondo informacinę sistemą „IS Parama“, autorizuodamiesi per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 10 d. Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2018 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia ). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Kovo 21 – 22 dienomis fakultete vyko jau tradicija tapęs renginys – Karjeros dienos „SVEIKI, AŠ – INŽINIERIUS!“. Ketvirtus metus iš eilės vykstantis renginys, kasmet pritraukia vis daugiau įmonių ir jų atstovų. Šiais metais renginyje dalyvavo 30 įmonių, kurios ne tik supažindino studentus su savo organizacijomis, darbo specifika, pakvietė prisijungti prie jų komandos, bet ir pradžiugino gausybe puikių prizų.

Karjeros dienų metu, 8 įmonių atstovai studentams vedė paskaitas ir dirbtuves. Fakulteto studentai buvo įtraukti į daugybę skirtingų veiklų, turėjo galimybę susipažinti su Agile praktikomis, telekomunikacijų tendencijomis, informacijos sauga bei kitomis aktualiomis temomis.

Įmonių mugė, kuri šiemet vyko net 3-iuose fakulteto aukštuose susilaukė daugiausia studentų ir įmonių dėmesio. Organizacijos visus stebino savo išskirtiniais stendais, siūlomais žaidimais ir įvairiais prizais, o studentai tuo tarpu buvo itin susidomėję įmonėmis ir jų siūlomomis galimybėmis.

Kūrybiniai įmonių sprendimai studentams neleido nuobodžiauti, tiek paskaitos tiek ir įmonių mugė susilaukė didelio jų susidomėjimo bei įsitraukimo. Artėjant profesinės praktikos laikotarpiui, ši karjeros ir kontaktų mugė buvo puiki proga studentams susirasti praktiką ar net svajonių darbą. Džiaugiamės kiekvienais metais vis didesniu įmonių susidomėjimu. Didžiuojamės ir savo fakulteto absolventais, kurie pabaigę studijas vis dažniau sugrįžta į fakultetą kaip įmonių atstovai.

Renginio nuotraukų albumas