Birželio 18–19 d. Informacinių sistemų katedros lektorės J. Daukševič, J. Vasaitienė ir L. Žvinytė dalyvavo Lietuvos matematikų draugijos 59-oje konferencijoje, kuri šiais metais vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre. Konferencijoje dalyvavo matematikos dalykų dėstytojai bei mokslininkai iš įvairių aukštųjų mokyklų – Universite Paris-Sud (Prancūzija), Liono universiteto (Pranzūzija), Johannes Kepler University (Austrija), Latvijos universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos. Darbas vyko šešiose sekcijose. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, atliktais moksliniais darbais. Buvo diskutuota matematinio raštingumo ugdymo, mokymo bei dėstymo klausimais, įvardintos problemos bei jų galimi sprendimo būdai. Šiais metais Lietuvai švenčiant nepriklausomybės šimtmetį, konferencijoje buvo prisiminti žymūs ir nusipelnę Lietuvos matematikai, pristatyti jų atlikti darbai.


Fakulteto anglų kalbos lektorė Aušra Netikšienė lankėsi Vienos taikomųjų mokslų universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, kur dalyvavo tarptautiniame seminare „English for Specific Purposes: A Multidimensional Challenge“.

Dviejų dienų seminare savo patirtimi, žiniomis ir naujienomis dalijosi profesinės anglų kalbos dėstytojai iš įvairių šalių. Diskusijų metu dalyviai turėjo galimybę aptarti profesinės anglų kalbos mokymo/si aspektus, o į dirbtuves pakvietę lektoriai dalijosi praktine patirtimi.

Šis seminaras pagilino žinias ir kompetencijas profesinės anglų kalbos dėstyme bei padėjo užmegzti naujus tarptautinius kontaktus.


Gegužės 23-25 d. Elektronikos katedros vedėjas, docentas dr. Antoni Kozič ir docentas dr. Andžej Lučun lankėsi Lenkijoje, Ciechanovo valstybinėje aukštojoje profesinėje mokykloje (the State Higher School of Vocational Education). Vizito metu bendravome su prorektoriumi dr. inž. Grzegorz Koc, aptarėme bendrojo darbo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes bei bendradarbiavimo sutarties tarp dviejų institucijų atnaujimą. Susitikimų metu diskutuota apie platesnio bendradarbiavimo galimybes su Elektronikos, žurnalistikos ir multimedijos technikos fakulteto dekanu dr. inž. Andrzej Korneta, aptartos abiejų institucijų studentų stažuočių Lietuvos ir Lenkijos įmonėse galimybės, tarptautinio elektronikos konkurso EIFtronic2019 bendrų užduočių rengimo galimybės. Išvykos metu kartu su Erasmus+ programos koordinatoriumi Sylwester Czaplicki aptartos studentų ir dėstytojų mainų plėtros bei tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Taip pat aplankėme atnaujintas laboratorijas ir dalyvavome Ciechanovo aukštosios mokyklos studentų organizuotoje mugėje.

Elektronikos katedra


Gegužės 14 – 18 dienomis fakulteto lektorė Jūratė Helsvig pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Splito universitete (University of Split), Kroatijoje.

Dėstytoja vedė praktinius seminarus „Future Trends in ICT“ ir „Robotics“ temomis informacinių technologijų pirmo kurso studentams. Vizito metu lektorė pristatė Lietuvą, Vilniaus kolegiją, fakultetą Splito universiteto bendruomenei, susitiko su užsienio kalbų centro vedėja ir jo darbuotojais, pasidalino profesinės užsienio kalbos dėstymo ir organizavimo gerąja patirtimi. Susitikimuose su tarptautinių ryšių skyriaus vadove ir su užsienio kalbų centro vedėja buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės studentų ir dėstytojų mainų mobilumo programos  rėmuose.


Gegužės 14 – 18 dienomis fakultete lankėsi profesorius Amir Tomer iš Izraelio Kinneret kolegijos (Kinneret College on the Sea of Galilee). Vizito metu profesorius skaitė paskaitas Programinės įrangos katedros studentams, dalyvavo susitikimuose su administracijos atstovais ir dėstytojais.

Bendro susitikimo metu, kuriame dalyvavo fakulteto administracijos atstovai bei Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė, buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės tarp institucijų. Ekskursijos po fakultetą metu profesorius apžiūrėjo materialiąją bazę, lankėsi fakulteto muziejuje.


Gegužės 14 – 18 dienomis fakulteto dėstytojos Aušra Netikšienė ir Dalė Neverbickaitė pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Valensijos politechnikos universitete (Universitat Politècnica de València), Ispanijoje.

Anglų kalbos dėstytoja Aušra Netikšienė vedė seminarą  „Website design – discussing website elements, and website usability“, kurio metu studentai tobulino specialybės anglų kalbos įgūdžius. Dėstytoja Dalė Neverbickaitė kartu su studentais nagrinėjo efektyvaus bendravimo ypatumus paskaitoje „Effective communication in business and society”.

Dėstytojos pristatė Lietuvą, Vilniaus kolegiją ir fakultetą Valensijos politechnikos universiteto studentams, susitiko su administracijos atstovais bei dėstytojais, lankėsi Užsienio kalbų centre ir aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.


Gegužės 11 dieną Elektronikos katedros lektorė Aliona Kirdeikienė dalyvavo Alytaus kolegijoje vykusioje  tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Informacinės technologijos 2018: teorija, praktika, inovacijos“.

Į konferenciją atvyko dėstytojai ir mokslininkai iš įvairių Europos mokslo ir mokymo įstaigų: De Montfort universiteto (Jungtinė Karalystė), Lille mokslo ir technologijų universiteto (Prancūzija), Bydgosčiaus ekonomikos universiteto (Lenkija), Kijevo nacionalinio ekonomikos universiteto (Ukraina), Sandal institutas (Norvegija), Černigovo nacionalinio technologijos universiteto (CNUT, Ukraina), Gardino filialo „BIP-Teisės instituto“ (Lenkija), Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio Universiteto, Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Utenos kolegijos, Kauno kolegijos bei Šiaulių valstybinės kolegijos.

Renginio atidarymo dalyje buvo pristatytas Alytaus kolegijos studentų ir dėstytojo darbas: puikus ir įspūdingas šviesų ir garso efektų šou, skirtas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Darbas vyko dvejose sekcijose, kur konferencijos dalyviai pristatė 30 pranešimų apie studijų inovacijas, kokybę ir tarptautiškumą; studentų ir dėstytojų nuolatinio tobulėjimo dinamiką ir perspektyvas; informacinių technologijų taikymą versle ir mokyme(-si); verslo, viešojo sektoriaus ir mokslo sinergines galimybes.


Balandžio mėn. 22 – 27 dienomis Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros lektorius Leslav Mažeiko dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Slupsko Pamario akademijoje (Pomeranian University in Słupsk) Lenkijoje.

Vizito metu lekt. L.Mažeiko kompiuterių technikos studijų programos studentams skaitė paskaitas apie vietinius kompiuterių tinklus. Taip pat pravedė praktinius užsiėmimus naudojant tinklų simuliavimo programą Cisco Packet Tracer.

Erasmus+ dėstytojų mobilumo programos metu dėstytojas susitiko su Fizikos instituto, administracijos atstovais, dėstytojais, įvairių kursų studentais, su studentais atvykusiais iš Ukrainos pagal mainų programą. Susitikimų metu buvo pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas, aptartos dėstytojų ir studentų mainų plėtros ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Vizito metu dėstytojas apsilankė OptiNav įmonėje, susipažino su įmonės veikla.