2017-06-14 Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultete Kineziterapijos studijų programos studentė Greta Žaldokaitė apgynė baigiamąjį profesinio bakalauro darbą „Naujai sukurtos išmaniojo telefono programėlės tinkamumas ir naudingumas pacientams po peties sąnario endoprotezavimo operacijos pirmajame reabilitacijos etape”. Šis darbas – tai puikus tarpfakultetinio bendradarbiavimo pavyzdys, nes bendradarbiaujant su Elektronikos ir informatikos fakultetu sukurta programėlė išmaniesiems įrenginiams, skirta pacientams fiksuoti reabilitacijos progresą, o kineziterapeutams jį stebėti, analizuoti ir atitinkamai reaguoti. Programėlė kurta studentų Edgaro Dabravolskio (Elektronikos ir informatikos fakultetas) ir Gretos Žaldokaitės (Sveikatos priežiūros fakultetas), studentams vadovavo katedrų vedėjai dr. Mindaugas Liogys (Programinės įrangos katedra) ir dr. Milda Žukauskienė (Reabilitacijos katedra).

Programėlė sėkmingai naudota ir teigiamai įvertinta vienos Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigos pacientų ir kineziterapeutų.

Kineziterapeutas, suvedęs jam suteiktą kodą, prisijungia prie savo paskyros, įveda į sistemą naują pacientą, sukuria jam identifikavimo kodą ir slaptažodį, su kuriuo pacientas galės prisijungti į savo paskyrą. Tuomet atsižvelgdamas individualiai į kiekvieno paciento būklę, kineziterapeutas parenka labiausiai tinkamus pratimus iš 17 galimų (1 pav.). Pacientas pagal jam suteiktus prisijungimo duomenis prisijungia į savo paskyrą. Ten jis mato svarbiausių dalykų atmintinę, individuliai jam kineziterapeuto parinktų pratimų sąrašą su aprašymais (2 pav.). Pratimus pacientas turėjo atlikti 3 kartus per dieną ir kiekvieną kartą po mankštos jis privalėjo pažymėti koks yra jaučiamas skausmas (3 pav.). Kas savaitę pacientas turėjo matuoti apytikslius pasyvaus žasto lenkimo ir atitraukimo amplitudžių rodmenis ir registruoti juos tam skirtose grafose. Šias rezultatų diagramas savo paskyroje matė tiek pacientas, tiek kineziterapeutas (4, 5 pav.), kuris atsižvelgdamas į esamus rodiklius galėjo koreguoti paciento pratimų programą.

1 pav. Pratimų priskyrimas pacientui

2 pav. Pratimo aprašymas

3 pav. Skausmo įvertinimo skalė

4 pav. Patirto skausmo atliekant pratimą savaitės suvestinė

5 pav. Sveikatos būklės kitimo suvestinė

Tiek apklaustų pacientų, tiek kineziterapeutų nuomone, programėlė įvertinta kaip tinkama pacientams po peties sąnario endoprotezavimo operacijos. Vertinant programėlės naudingumą visų kineziterapeutų ir pacientų nuomone programėlė įvertinta kaip naudinga.

Šaltinis www.viko.lt


Informacijos sistemų studijų programos IS15A ir IS15B grupių studentai kartu su Informacinių sistemų katedros vedėja doc.dr. Irma Šileikiene ir katedros lektore Asta Danilevičiūte 2017 m. gegužės 31 d. lankėsi SEB grupės paslaugų teikimo centre Vilniuje. SEB paslaugų teikimo centro „Service Desk“ padalinio vadovas, Kokybės vadovė ir kitų skyrių vadovai pristatė centro ir „Service Desk“ padalinio veiklą, pagrindines darbines pozicijas, kompetencijas, kurios reikalingos norint pradėti savo karjerą SEB grupės paslaugų teikimo centre. Pranešėjai papasakojo, kokia „Service Desk“ darbuotojų kasdienybė, darbo iššūkiai, karjeros galimybės, studentai sudalyvavo apklausoje naudodami savo išmaniuosius telefonus.

Taip pat studentai turėjo galimybę apsilankyti pačiame „Service Desk“ padalinyje ir pamatyti kaip realiai vyksta darbas, kokias technologijas naudoja, kaip vykdoma darbo stebėsena, kokia darbo kultūra. Studentai domėjosi darbo sąlygomis SEB paslaugų teikimo centre, darbo krūviu bei kada „Service Desk“ padalinys labiausiai apkrautas. Kadangi darbas „Service Desk“ padalinyje yra vienas iš karjeros SEB paslaugų teikimo centre startinių pozicijų, studentai domėjosi, kiek vidutiniškai laiko darbuotojai dirba „Service Desk“, kol pereina į kitus padalinius. Galiausiai, studentai, kurie susidomėjo darbu SEB paslaugų teikimo centre, paliko savo kontaktus norėdami gauti pasiūlymą atlikti praktiką ar įsidarbinti.


Gegužės 22-24 d. Elektronikos katedros vedėjas dr. Antoni Kozič ir katedros nariai dr. Andžej Lučun, lekt. Eugenijus Mačerauskas, lekt. Aliona Kirdeikienė, asist. Sergejus Volosevičius, katedros administratorė Elvyra Leskauskaitė lankėsi Valstybinėje aukštojoje profesinio rengimo mokykloje Ciechanove (the State Higher School of Vocational Education), Lenkijoje. Delegaciją priėmė mokyklos rektorius, kancleris ir kiti rektorato nariai, o taip pat Elektronikos, žurnalistikos ir multimedia technikos fakulteto dekanas, prodekanas ir fakulteto atstovai. Susitikimų metu diskutuota apie platesnio bendradarbiavimo galimybes.

Elektronikos katedros nariai apsilankė vienoje didžiausių televizorių gamykloje Europoje LG Electronics. Delegacija turėjo galimybę susitikti su įmonės vadovais ir stebėti visą televizorių gamybos procesą. Taip pat įmonės laboratorijose susipažinta su naujausiais įmonės televizoriais, kurie artimiausiu metu pasieks Europos parduotuvių lentynas. Susitikimo su gamyklos vadovais metu buvo išsiaiškintos EIF studentų praktikos atlikimo LG Electronics galimybės.


Gegužės 22 – 26 dienomis fakulteto Erasmus+ programos koordinatorė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vadybininkė Augustė Jalinskaitė pagal Erasmus+ darbuotojų mainų programą lankėsi Trento Universitete (Universita di Trento), Italijoje.

Koordinatorė kartu su dalyviais iš 14 skirtingų šalių dalyvavo tarptautinėje savaitėje – „Unitrento International Staff Training Week“, kurioje išklausė paskaitų kursą apie Erasmus+ programą ir jos teikiamas galimybes. Vizito metu taip pat pristatė Lietuvą, Vilniaus kolegiją, Elektronikos ir informatikos fakultetą Trento universiteto darbuotojams ir kitų šalių atstovams su kuriais aptarė ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.


Gegužės 15 – 19 d. Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros dėstytoja Valentina Dubovskaja pagal Erasmus+ dėstymo mobilumo programą lankėsi ISPGaya Politechnikos Institute (Instituto Superior  Politecnico Gaya) Portugalijoje.

ISPGaya yra privati aukštoji mokykla Vila Nova de Gaia mieste šalia Porto, kuri  įkurta 1990 m. Šiuo metu  aukštojoje mokykloje mokosi apie 400 studentų. ISPGaya siūlo bakalauro programas verslo ir informacinių technologijų srityse.

Dėstymo vizito metu buvo pravestos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai „Debesų kompiuterijos ir saugumo“ (Cloud Computig and Security) tema naudojant šiuolaikines debesų kompiuterijos mokymo paslaugas.

Taip pat buvo susipažinta su ISPGaya organizacine struktūra, švietimo ir moksline veikla, IT infrastruktūra, laboratorijomis ir biblioteka, aptarti aukštoje mokykloje taikomi dėstymo metodai ir naudojamos informacinės technologijos, pasidalinta  žiniomis ir patirtimi, aptartos bendradarbiavimo galimybės.


Gegužės 14 – 19 dienomis Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros lektorius Leslav Mažeiko dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Slupsko Pamario akademijoje (Pomeranian University in Słupsk) Lenkijoje.

Vizito metu lekt. L. Mažeiko kompiuterių technikos studijų programos studentams skaitė paskaitas apie vietinius kompiuterių tinklus. Taip pat vedė praktinius užsiėmimus naudojant tinklų simuliavimo programą Cisco Packet Tracer.

Erasmus+ dėstytojų mobilumo programos metu dėstytojas susitiko su Fizikos instituto administracijos atstovais, dėstytojais, įvairių kursų studentais. Susitikimų metu buvo pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas, aptartos dėstytojų ir studentų mainų plėtros ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.


Gegužės 17 – 18 dienomis Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis dalyvavo Tarptautinėje Telekomunikacijos krypčių aukštųjų mokyklų konferencijoje Minske. Ši konferencija rengiama kiekvienais metais ir už jos veiklą yra atsakinga Minsko ryšių akademija, kuri susikūrė siekiant išnaudoti skirtingose valstybėse esančias telekomunikacijos galimybes.

Konferencijos metu pranešimus skaitė aukštųjų mokyklų rektoriai iš Minsko, Odesos, Kijevo, Rostovo, Biškeko, Taškento, Baku ir Balstogės. Jie aptarė aktualias problemas su kuriomis susiduria Informacinių komunikacinių technologijų studijų programos studentai, dalinosi vertinga patirtimi bei pateikė informaciją apie telekomunikacijų krypties studijas ne Europos sąjungos valstybėse.

Dr. R. Tumasonis su kitų valstybių aukštųjų mokyklų rektoriais aptarė ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes tarptautiniuose projektuose, kurie gali padėti suteikti daugiau išsilavino galimybių nekvalifikuotiems asmenims Informacinių komunikacinių technologijų srityje.


Gegužės 15 – 19 dienomis fakulteto dėstytojos Aušra Netikšienė ir Dalė Neverbickaitė pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Splito universitete (Sveučilište u Splitu), Kroatijoje.

Dėstytojos vedė paskaitas Informacinių technologijų studijų programos studentams. Anglų kalbos dėstytoja Aušra Netikšienė vedė paskaitą „Website design – discussing website elements, website usability and Internet marketing techniques“. Dėstytoja Dalė Neverbickaitė paskaitos “The communication basics we all need to know” metu nagrinėjo bendravimo ypatumus.

Dėstytojos pristatė Lietuvą, Vilniaus kolegiją ir fakultetą Splito universiteto Profesinių studijų fakulteto studentams, susitiko su administracijos atstovais bei dėstytojais ir aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.