Rugsėjo 17 d. Vilniaus kolegijoje vyko renginiai, skirti 15-tam nacionaliniam mokslo festivaliui „Erdvėlaivis Žemė“. Šiuose renginiuose dalyvavo ir Elektronikos ir informatikos fakulteto docentas, elektronikos katedros vedėjas dr. Antoni Kozič.

„Erdvėlaivis Žemė” – tai kasmetinis renginys, jau tapęs didžiausiu mokslo populiarinimo renginiu Lietuvoje bei pasklidęs po daugiau nei dešimtį šalies miestų. Šiemet jo renginiai vyksta šešiolikoje miestų ir rajonų, o renginių skaičius viršija tris šimtus septyniasdešimt. Kuriant Mokslo festivalio programą dalyvauja šimtai mokslininkų, doktorantų, studentų ir net gimnazistų. Pagrindiniai mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė” tikslai – ugdyti visuomenės mokslinę kultūrą bei skatinti jaunimą, ypač moksleivius, siekti karjeros moksle.

Šiais metais, mokslo festivalyje kartu su kolegomis iš kitų fakultetų demonstracines dirbtuves tema – „Cheminis pavojus! Kaip atrodo gelbėtojo kostiumas?“ pristatė ir Elektronikos ir informatikos fakulteto docentas, elektronikos katedros vedėjas dr. Antoni Kozič. Užsiėmimų metu buvo demonstruojama gelbėtojų apranga su pilna kvėpavimo įranga, aiškinamos ne tik aprangos medžiagų bei furnitūros ypatingosios savybės, bet ir inovatyvių informacinių komunikacijos sistemų svarba gelbėtojų komandos darbo metu. Taip pat buvo galima ir praktiškai išbandyti kostiume integruotų dujų, temperatūros, slėgio, judesio ir kitus įvairius jutiklius bei e-tekstilės galimybes.Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas organizuoja studentų priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas nuolatinių (dieninis tvarkaraštis) (nl) ir nuolatinių (sesijinis tvarkaraštis) (nl(s)) studijų vietas šiose studijų programose:

  • Informacijos sistemos (NL, NL(S) )
  • Elektronikos inžinerija (NL(S) )
  • Kompiuterių sistemos (NL, NL(S) )

Reikalingi dokumentai įforminant priėmimą:

  • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);
  • 1 fotonuotrauka (3*4 cm) (įteikti);
  • kvitas , įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Dokumentai priimami:

 219 kabinetas nuo 9.00 iki 13.00 val.

Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius)
Tel.: (8 5) 219 16 10, (8 5) 219 16 12.

Papildomą informaciją apie priėmimo tvarką ir reikalingus dokumentus rasite čia.


Birželio 18–19 d. Informacinių sistemų katedros lektorės J. Daukševič, J. Vasaitienė ir L. Žvinytė dalyvavo Lietuvos matematikų draugijos 59-oje konferencijoje, kuri šiais metais vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre. Konferencijoje dalyvavo matematikos dalykų dėstytojai bei mokslininkai iš įvairių aukštųjų mokyklų – Universite Paris-Sud (Prancūzija), Liono universiteto (Pranzūzija), Johannes Kepler University (Austrija), Latvijos universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos. Darbas vyko šešiose sekcijose. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, atliktais moksliniais darbais. Buvo diskutuota matematinio raštingumo ugdymo, mokymo bei dėstymo klausimais, įvardintos problemos bei jų galimi sprendimo būdai. Šiais metais Lietuvai švenčiant nepriklausomybės šimtmetį, konferencijoje buvo prisiminti žymūs ir nusipelnę Lietuvos matematikai, pristatyti jų atlikti darbai.


Fakulteto anglų kalbos lektorė Aušra Netikšienė lankėsi Vienos taikomųjų mokslų universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, kur dalyvavo tarptautiniame seminare „English for Specific Purposes: A Multidimensional Challenge“.

Dviejų dienų seminare savo patirtimi, žiniomis ir naujienomis dalijosi profesinės anglų kalbos dėstytojai iš įvairių šalių. Diskusijų metu dalyviai turėjo galimybę aptarti profesinės anglų kalbos mokymo/si aspektus, o į dirbtuves pakvietę lektoriai dalijosi praktine patirtimi.

Šis seminaras pagilino žinias ir kompetencijas profesinės anglų kalbos dėstyme bei padėjo užmegzti naujus tarptautinius kontaktus.


Gegužės 23-25 d. Elektronikos katedros vedėjas, docentas dr. Antoni Kozič ir docentas dr. Andžej Lučun lankėsi Lenkijoje, Ciechanovo valstybinėje aukštojoje profesinėje mokykloje (the State Higher School of Vocational Education). Vizito metu bendravome su prorektoriumi dr. inž. Grzegorz Koc, aptarėme bendrojo darbo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes bei bendradarbiavimo sutarties tarp dviejų institucijų atnaujimą. Susitikimų metu diskutuota apie platesnio bendradarbiavimo galimybes su Elektronikos, žurnalistikos ir multimedijos technikos fakulteto dekanu dr. inž. Andrzej Korneta, aptartos abiejų institucijų studentų stažuočių Lietuvos ir Lenkijos įmonėse galimybės, tarptautinio elektronikos konkurso EIFtronic2019 bendrų užduočių rengimo galimybės. Išvykos metu kartu su Erasmus+ programos koordinatoriumi Sylwester Czaplicki aptartos studentų ir dėstytojų mainų plėtros bei tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Taip pat aplankėme atnaujintas laboratorijas ir dalyvavome Ciechanovo aukštosios mokyklos studentų organizuotoje mugėje.

Elektronikos katedra


Gegužės 14 – 18 dienomis fakulteto lektorė Jūratė Helsvig pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Splito universitete (University of Split), Kroatijoje.

Dėstytoja vedė praktinius seminarus „Future Trends in ICT“ ir „Robotics“ temomis informacinių technologijų pirmo kurso studentams. Vizito metu lektorė pristatė Lietuvą, Vilniaus kolegiją, fakultetą Splito universiteto bendruomenei, susitiko su užsienio kalbų centro vedėja ir jo darbuotojais, pasidalino profesinės užsienio kalbos dėstymo ir organizavimo gerąja patirtimi. Susitikimuose su tarptautinių ryšių skyriaus vadove ir su užsienio kalbų centro vedėja buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės studentų ir dėstytojų mainų mobilumo programos  rėmuose.


Gegužės 14 – 18 dienomis fakultete lankėsi profesorius Amir Tomer iš Izraelio Kinneret kolegijos (Kinneret College on the Sea of Galilee). Vizito metu profesorius skaitė paskaitas Programinės įrangos katedros studentams, dalyvavo susitikimuose su administracijos atstovais ir dėstytojais.

Bendro susitikimo metu, kuriame dalyvavo fakulteto administracijos atstovai bei Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė, buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės tarp institucijų. Ekskursijos po fakultetą metu profesorius apžiūrėjo materialiąją bazę, lankėsi fakulteto muziejuje.