Vasario 13 – 14 dienomis fakultete vyko diplomų įteikimo šventė. Šiais metais įteikėme 252 koleginių studijų profesinio bakalauro diplomus nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams. Kartu minėdami ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, džiaugsmingai išlydėjome Informacijos sistemų, Elektroninio verslo technologijų, Programų sistemų, Išmaniųjų įrenginių technologijų, Elektronikos inžinerijos, Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų sistemų studijų programų absolventus, kuriems nestigo užsispyrimo bei ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų tapti savo srities specialistais.

Keturiems absolventams: Elektronikos inžinerijos studijų programos absolventui Mantui Marcinkevičiui, Informacijos sistemų studijų programos absolventams Martynui Dumpiui bei Lukui Jasonui ir Programų sistemų studijų programos absolventui Gyčiui Pauliui Šileikai už puikius studijų rezultatus įteikėme diplomus su pagyrimu.

Absolventus sveikino ir sėkmės ateityje linkėjo Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas, fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis, prodekanė dr. Loreta Savulionienė, Studijų skyriaus vedėja Ona Miklušienė bei katedrų vedėjai. Absolventai neslėpė šypsenų ir džiugių emocijų, išsinešdami geriausius prisiminimus ir įspūdžius dėkojo visiems fakulteto darbuotojams.

Telieka palinkėti šiems puikiems jaunuoliams didžiausios sėkmės atrandant savo tolimesnį kelią, kuriuo bus gera eiti!


Š. m. sausio 30 – vasario 01 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto, Elektronikos katedros vedėjas, docentas dr. Antoni Kozič ir katedros nariai docentas dr. Andžej Lučun, ir asistentas Paulius Šakalys atliko stažuotę Ventspilio aukštojoje mokykloje, Informacinių technologijų fakultete (Ventspils University of Applied Sciences, Faculty of Information Technologies). Stažuotės metu susipažinome su elektronikos studijų programa. Bendravome su fakulteto dekanu doc. dr. Maris Elerts, aptarėme bendradarbiavimo galimybes. Stažuotės metu susitikome su studijų programos vadovu doc. dr. Aigars Krauze. Taip pat dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose, kur pagrindinį dėmesį skyrėme šiuolaikiniams dėstymo metodams. Aplankėme universitete veikiančias laboratorijas. Diskusijų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas projektinių darbų organizavimui aptariant bendradarbiavimo galimybes tarp fakultetų pasirašant bendradarbiavimo sutartį.

Dr. Antoni Kozič
Dr. Andžej Lučun
Paulius Šakalys


Vilniaus kolegijos Elektronikos katedra kviečia dalyvauti tarptautiniame studentų elektronikos konkurse „EIFtronic 2018“.
Konkursas vyks 2018 m. balandžio 12-13 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete (J. Jasinskio g. 15, Vilnius).
Registracija – nuo 2018 vasario 19 d. iki 2018 kovo 16 d.  ČIA

Konkurso nuostatai – ČIA

Bendravimo kalba – anglų kalba.

 

Dr. Antoni Kozič
Vilniaus kolegijos
Elektronikos ir informatikos fakulteto
Elektronikos katedros vedėjas
a.kozic@eif.viko.lt
Tel. +370 620 58007


Erasmus+ projektas „Partnerships to Ensure Risk Management in Practice“, kuriame Vilniaus kolegiją atstovavo Elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojai Mindaugas Liogys ir Jolanta Mačėnienė bei Programų sistemų, Išmaniųjų įrenginių technologijų ir Informacijos sistemų studijų programų studentai: Paulius Grigelis, Deivis Maziukas, Laura Masiliūnaitė, Vytautas Narkus, Gytis Valukonis, Egidijus Lileika, Edvard Makarevič, Matas Petrauskas, Ėglius Navikas, Benas Budrys, Gabrielius Kazakevičius, Ieva Miškinytė, Gytis Romualdas Čiūta, Jolanta Baliutavičiūtė, Arnold Lištvan, Gintaras Švaras, Žygimantas Žilevičius, Gytis Paulius Šileika, Europos Komisijos įvertintas labai gerai bei suteiktas Gerosios praktikos ženkliukas už efektyvų projekto veiklų valdymą.

Daugiau informacijos apie projektą


Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 20 d. iki 2018 m. vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims paraiškas socialinei stipendijai gauti 2016 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia ).

Socialinės stipendijos yra teikiamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 114 Eur per mėnesį). Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.).

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Gruodžio 12 – 13 dienomis Informacinių sistemų katedros lektorė Jelena Daukševič dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Rezeknės Technologijų Akademijoje (Rezekne Academy of Technologies), Latvijoje.

Vizito metu lektorė studentams skaitė paskaitas apie grafų teoriją. Erasmus+ dėstytojų mobilumo programos metu dėstytoja susitiko su administracijos atstovu Sanda Kaulina ir su matematikos dėstytoju Ilmars Kangro. Susitikimų metu buvo pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. Aptartos dėstytojų ir studentų mainų plėtros ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Dėstytoja susipažino su fakulteto studijų programomis ir laboratorijomis.


Gruodžio 13 – 15 dienomis fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis viešėjo Kijevo Valstybiniame Telekomunikacijų Universitete (State University of Telecommunications), Ukrainoje.

Vizito metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, siekiant ateityje dalyvauti bendruose projektuose, vykdyti bendrą mokslinę veiklą bei vykdyti dėstytojų, akademinio personalo ir studentų stažuotes. Viešnagės metu fakulteto dekanas susipažino su Universitete esančia materialine baze, įvairia technine įranga. Taip pat dalyvavo susitikimuose su Universiteto dėstytojų kolektyvu ir administracijos nariais.


Sveikiname fakulteto dėstytoją Laurą Žvinytę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją ir įgijusią fizinių mokslų srities matematikos krypties daktaro laipsnį. Disertacijos tema – „Diskretus tolygusis ribinis dėsnis adityviosioms funkcijoms“, mokslinis vadovas prof. dr. G. Stepanauskas.

Linkime didelės profesinės sėkmės ir naujų pasiekimų.