2017 m. lapkričio 29 d. vyks rinkimai į Vilniaus kolegijos DARBO TARYBĄ, kurią sudarys vienuolika narių.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi VISI BENT TRIJŲ NEPERTRAUKIAMŲ MĖNESIŲ darbo santykius su darbdaviu turintys darbuotojai (dėstytojai, administracinis valdymo, mokymo pagalbinis, inžinerinis-techninis ir aptarnaujantis ūkio personalas).

Maloniai kviečiame VISUS 2017 m. lapkričio 29 d. nuo 8 iki 16 val. fakultetų raštinėse ir centrinės administracijos kanceliarijoje balsuoti už kandidatus į Darbo tarybą.

Būkime aktyvūs, nebūkime abejingi!

Kandidatų į Darbo tarybą sąrašas .

Vilniaus kolegijos
Darbo tarybos rinkimų komisija


Spalio 30 – lapkričio 3 d. Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja Aušra Netikšienė dalyvavo tarptautinėje savaitėje, kurią organizavo Novia taikomųjų mokslų universitetas, Suomija. Tarptautinė savaitė, kurios tema – „Learning regardles of time and place, flexible study opportunities“ – subūrė aukštųjų mokyklų atstovus iš 13 šalių pasidalinti patirtimi ir aptarti virtualaus mokymo/si galimybes ir privalumus. Dalyviai dalyvavo seminaruose, stebėjo paskaitas, susitiko su dėstytojais bei dalijosi patirtimi organizuoto darbo stebėjimo ir diskusijų metu.

Novia taikomųjų mokslų universitetas (Novia University of Applied Sciences) yra projekto „Nordic-Baltic Network of Engineering“ koordinatorius. Elektronikos ir informatikos fakultetas yra šio projekto partneris.


Informuojame, kad nuo 2017 m. spalio 27 d. iki 2017 m. lapkričio 8 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2017 m. rudens semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia ). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Kiekvienais metais, minint Pasaulinę informacinių technologijų plėtros dieną, fakultetas bendradarbiauja su IT įmonėmis ir organizuoja įvairias veiklas. Tokiu būdu siekiama studentus supažindinti bei įtraukti į naujųjų technologijų raidą ir plėtrą visame pasaulyje.

Pasaulinės informacinių technologijų dienai skirtą paskaitų ciklą pradėjome su „Barclays“ operacijų centru Lietuvoje, kurie pristatė žinių gilinimo galimybes IT srityje.

Spalio 24 d. paskaitų ciklą tęsė organizacijų „Atea“ ir „Teltonika“ atstovai, jie studentams iš arčiau pristatė IT darbo rinkos poreikius, papasakojo apie šiandien vyraujančias daiktų interneto (IoT) tendencijas bei pasidalino įžvalgomis, kas laukia 2020 metais.


Spalio 19 – 20 dienomis Vilniaus Kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto, Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros lektorius Leslav Mažeiko dalyvavo Baltarusijos Valstybinės Ryšių Akademijos organizuotoje XXII tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinės ryšio priemonės“ („Современные средства связи”).

Konferencijoje dalyvavo Baltarusijos aukštųjų mokyklų atstovai mokslininkai, dėstytojai, magistrantai. Tarp dalyvių buvo nemažai užsienio atstovų (Lietuva, Lenkija, Ukraina, Rusija, Kinija, Jemeno Respublika). Lietuvos delegaciją pristatė ir atstovavo Elektronikos ir informatikos fakulteto, kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros lektorius Leslav Mažeiko. Konferencija vyko dviem etapais: plenarinis posėdis ir darbas sekcijose. Spalio 19 dieną Informacinių technologijų ir tinklų saugumo sekcijoje lektorius Leslav Mažeiko skaitė pranešimą: „Tinklo srauto stebėjimo programų lyginamoji analizė Windows OS” (Aнализ  средств мониторинга сетевого трафика, доступных в операционной системе windows).

Konferencijos metu buvo daug kalbama apie bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų. Vilniaus kolegija yra viena iš patraukliausių aukštojo mokslo įstaigų Lietuvoje, kuria susidomėjo Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių atstovai.


2017 m. spalio 5 d. ir spalio 17 d. vyko Erasmus+ posėdžiai, skirti dėstytojų pateikusių paraiškas dėstymo vizitams į užsienio institucijas pagal Erasmus+ programą į Europos sąjungos (ES) ir ne ES šalis atrankai. Posėdžių metu atrinkti kandidatai:

2017/2018 m.m. vizitai į Europos sąjungos šalis:

Dėstytojo vardas, pavardė Mokymo institucijos pavadinimas Šalis
Svetlana Kubilinskienė National Technical University of Athens Graikija
Orūnė Raudonė National Technical University of Athens Graikija
Jelena Daukševič Rezekne Higher Education Institution Latvija
Antoni Kozič Lomza state university of applied sciences Lenkija
Vytautas Netikša Zagreb University of Applied Sciences Kroatija
Sandra Brusokaitė National Technical University of Athens Graikija
Paulius Šakalys Lomza state university of applied sciences Lenkija

 

Dėstytojai esantys rezervo sąraše 2017/2018 m.m. vizitams į Europos sąjungos šalis

Dėstytojo vardas, pavardė Mokymo institucijos pavadinimas Šalis
Valentina  Dubovskaja University of Nicosia Kipras
Jūratė Helsvig University of Split Kroatija
Leslav Mažeiko Pomerian University in Slupsk Lenkija
Loreta Savulionienė National Technical University of Athens Graikija
Dalė Neverbickaitė UPV Universitat Politècnica de València Ispanija
Aušra Netikšienė UPV Universitat Politècnica de València Ispanija

 

2017/2018 m.m. vizitai į ne Europos sąjungos šalis:

Dėstytojo vardas, pavardė Mokymo institucijos pavadinimas Šalis
Valentina Dubovskaja Parul University Vadodara Indija
Antoni Kozič BSUIR – Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics Baltarusija
Paulius Šakalys Georgian Technical University Gruzija
Mindaugas Liogys Kinneret Academic College Izraelis
Jolanta Mačėnienė Univerzitet u Kragujevcu Serbija

 

 Spalio 10 d. Elektronikos ir informatikos fakultete vyko kasmetinė, neatlygintina kraujo donorystės akcija, kurią organizuoja Nacionalinis kraujo centras. Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras – didžiausia Lietuvos kraujo donorystės įstaiga, veikianti pagal Europos Sąjungos (ES) reikalavimus. Šio kraujo centro veikla, įranga, personalo kvalifikacija atitinka ES kokybės standartus ir geros gamybos praktikos reikalavimus.

Fakultete, visi norintys nuo 9:00 val. ryto buvo laukiami 335 auditorijoje, kurioje užpildę trumpą anketą ir pasitikrinę sveikatą galėjo paaukoti savo kraujo. Džiaugiamės šia gražia draugyste su kraujo centru ir tariame nuoširdų ačiū visiems studentams, bei personalo darbuotojams, kurie nepabijojo ir ryžosi duoti kraujo – juk dovanoti nieko neskauda!

Kita kraujo donorystės akcija numatoma jau pavasarį, tad tikimės dar didesnio aktyvumo ir primename, kad 1 donoro kraujas gali išgelbėti net tris gyvybes.