Balandžio 29 – gegužės 5 dienomis Elektronikos katedros asistentas Paulius Šakalys pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Gruzijos technikos universitete (Georgian Technical University) Tbilisyje, Gruzijoje.

Vizito metu dėstytojas skaitė paskaitų ciklą apie programuojamų loginių valdiklių taikymo galimybes kuriant mechatronines sistemas. Paskaitų metu buvo organizuojamos praktinės – taikomosios užduotys, skirtos studentų supažindinimui su atvirojo kodo programuojama elektronika taikant “Arduino” elementinę bazę.

Vyko susitikimai su universiteto administracijos atstovais bei dėstytojais, kuriems buvo pristatyta Lietuva, Vilniaus Kolegija ir fakultetas. Dėstytojas buvo supažindintas su Informatikos ir valdymo sistemų fakulteto laboratorijomis. Aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.


Gegužės 17 – 18 dienomis Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis dalyvavo Tarptautinėje Telekomunikacijos krypčių aukštųjų mokyklų konferencijoje Minske. Ši konferencija rengiama kiekvienais metais ir už jos veiklą yra atsakinga Minsko ryšių akademija, kuri susikūrė siekiant išnaudoti skirtingose valstybėse esančias telekomunikacijos galimybes.

Konferencijos metu pranešimus skaitė aukštųjų mokyklų rektoriai iš Minsko, Odesos, Kijevo, Rostovo, Biškeko, Taškento, Baku ir Balstogės. Jie aptarė aktualias problemas su kuriomis susiduria Informacinių komunikacinių technologijų studijų programos studentai, dalinosi vertinga patirtimi bei pateikė informaciją apie telekomunikacijų krypties studijas ne Europos sąjungos valstybėse.

Dr. R. Tumasonis su kitų valstybių aukštųjų mokyklų rektoriais aptarė ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes tarptautiniuose projektuose, kurie gali padėti suteikti daugiau išsilavino galimybių nekvalifikuotiems asmenims Informacinių komunikacinių technologijų srityje.


Kovo 9 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vykusioje 5-oje tarptautinėje studentų konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ dalyvavo ir pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis skaitė gausus būrys fakulteto studentų.

Irmantas Vasiliauskas, Darius Stackevič ir Lukas Zareckas (TK16A) atlikę tyrimą, savo pranešime „5G-Creating New Era of Communication“ nagrinėjo, kaip keisis žmonijos buitis dėl 5G ir 6G technologijų ryšio atsiradimo, Antanas Slušnys ir Šarūnas Žilinskas (KS16A) pranešime „Impact of Future Devices on Human Kind“ pristatė naujus netolimos ateities technologinius įrenginius ir aptarė jų įtaką visuomenei. Petras Pikšrys ir Marijus Lapinskas (KS16A) nagrinėjo socialinių kanalų įtaką verslo vystymui ir pasidalijo asmeninėmis įžvalgomis (pranešimas „Business Development Using Social Media”), Marija Paliukėnaitė ir Augustas Verbickas (EV16A) atliko tyrimą savo fakulteto ribose ir paruošė pranešimą „Working Student – Challenge to Yourself and Teachers“, kurio metu pristatė opią akademinei bendruomenei problemą, ar dirbančiam studentui pavyksta derinti studijas ir mokslą. Vidmantas Varnas ir  Artūras Putramentas (IR16A) pranešime „Employment Issues Inexperienced Programmers Face“ aptarė pradedančiųjų programuotojų įsidarbinimo galimybes. Lukas Gečius (IR16B) pristatė savanorystės iššūkius ir skaitė pranešimą „Volunteering for Youth“. Lukas Jasonas ir Martynas Dumpis (IS14A) nagrinėjo streso įtaką studijų kokybei (pranešimas “Streso įtaka studijų kokybei”). Antanas Mališauskas (IS14B) skaitė pranešimą „Prasmingas dialogas – didžiausias XXI a. iššūkis“.

Studentai džiaugėsi akademine konferencijos aplinka, domėjosi kitais pranešimais, aktyviai dalyvavo akademinėse diskusijose. Dėstytojos – Milda Kiškytė, Jūratė Helsvig, Regina Čenienė, parengusios studentus konferencijai ir studentai, dalyvavę konferencijoje, nuoširdžiai dėkoja konferencijos organizatoriams už geras emocijas!