Informuojame, kad Erasmus+ studentų ir dėstytojų mainų atrankos komisijos posėdis vyks spalio 11 dieną, 11.45 val., 215 auditorijoje. Posėdžio metu bus svarstomos studentų, ketinančių studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose ir dėstytojų, norinčių dėstyti užsienio aukštosiose mokyklose paraiškos.

2016/2017 m. m. Erasmus+ studentų ir dėstytojų mainų atrankos komisijos sudėtis:

Pirmininkė Aušra Netikšienė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja.

Nariai:

Elena Gasiūnienė, Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros vedėja.

dr. Antoni Kozič, Elektronikos katedros vedėjas.

dr. Mindaugas Liogys, Programinės įrangos katedros vedėjas.

Rimantė Mešliūtė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vadybininkė, Erasmus koordinatorė.

dr. Irma Šileikienė, Informacinių sistemų katedros vedėja.

Tomas Davlijevas, ET15A grupės studentas.