2016-10-11 įvyko Erasmus+ studentų ir dėstytojų mainų atrankos komisijos posėdis. Komisijos sudėtis: pirmininkė Aušra Netikšienė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja; Elena Gasiūnienė, Kompiuterių technikos ir telekomunikacijų katedros vedėja; Antoni Kozič, Elektronikos katedros vedėjas; Mindaugas Liogys, Programinės įrangos katedros vedėjas, Rimantė Mešliūtė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vadybininkė, Erasmus koordinatorė; Irma Šileikienė, Informacinių technologijų katedros vedėjas; Tomas Davlijevas, ET15A grupės studentas. Posėdžio metu vyko studentų ir dėstytojų, pateikusių paraiškas studijoms ir dėstymo vizitams užsienyje pagal Erasmus+ programą, atranka. Atrankos metu buvo atrinkti šie dėstytojai, kurie 2016 / 2017 m. m. vyks dėstymo vizitams į užsienį pagal Erasmus+ mainų programą:

Eil. Nr. Dėstytojo vardas, pavardė Mokymo institucijos pavadinimas Šalis
1. Valentina Dubovskaja ISP Gaya Portugalija
2. Paulius Šakalys The Bronislaw Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jaroslaw Lenkija
3. Antoni Kozič The Bronislaw Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jaroslaw Lenkija
4. Mindaugas Liogys University of Nicosia Kipras
5. Dainius Savulionis University of Nicosia Kipras
6. Romanas Tumasonis Oulu University of Applied Sciences Suomija
7. Aušra Netikšienė University of Valencia Ispanija

* Fakultetas pasilieka teisę, esant reikalui, keisti vizito vietą.

Įtraukti į rezervinį Erasmus+ mainų programos 2016 / 2017 m. m. dėstymo vizitų sąrašą:

Eil. Nr. Dėstytojo vardas, pavardė Mokymo institucijos pavadinimas Šalis
1. Dalė Neverbickaitė University of Valencia Ispanija
2. Leslav Mažeiko Pomerian University in Slupsk Lenkija
3. Rimtautas Gaivenis Oulu University of Applied Sciences Suomija
4. Liucija Kupčinskienė University of Almeria Ispanija

 

Atrankos metu buvo atrinkti šie studentai, kurie 2016 / 2017 m. m. pavasario semestro metu vyks studijuoti į užsienį pagal Erasmus+ mainų programą:

Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Grupė Mokymo institucijos pavadinimas Šalis
1. Silvija Bartuševičiūtė PI15B Portucalense University Portugalija
2. Marius Lukoševičius PI15A Czech Technical University in Prague Čekija
3. Romas Ogilba ISN13 Portucalense University Portugalija
4. Vladislav Varmaškin PI15A Czech Technical University in Prague Čekija
5. Paulius Petrušauskas PI15A Portucalense University Portugalija
6. Arvydas Balčiūnaitis ET14A University of Nicosia Kipras

PI14A grupės studentai Paulius Ažubalis ir Paulius Kazokas bei EV14A grupės studentas Viktoras Irtmonas Erasmus+ atrankos konkurse nedalyvavo.