DARBOTVARKĖ

Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto rengiamoje

X-ojoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei”.

Konferencija vyks 2017 m. gegužės 8 dieną Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete, J. Jasinskio g. 15, Vilniuje.

Konferencijos tikslas – skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose.

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ (ISSN 2029-2279). Leidinys yra referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą.

Mokslinių pranešimų kryptys:

  • tiriamojo darbo idėjų ir informacijos sklaida;
  • šiuolaikinių studijų naujovės, rengiant įvairių sričių specialistus;
  • verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas;
  • studentų ir dėstytojų ugdymo(si) problemos, rengiant specialistus šiuolaikinei darbo rinkai;
  • naujovių ir mokslo taikomųjų tyrimų įtaka studijų kokybei: geroji patirtis, informacijos sklaida.

Svarbiausios datos:

Iki 2017 m. kovo 31 d. priimamos dalyvių anketos, pranešimų anotacijos ir straipsniai.
Dalyviai registruojasi https://registracija.viko.lt/mttissk2017/
Parengti ir sutvarkyti straipsniai siunčiami el. paštu konferencija@eif.viko.lt, straipsniai rengiami naudojant straipsnio šabloną  ir vadovaujantis straipsnio ruošimo nurodymais .
2017 m. gegužės 2 d. skelbiama preliminari konferencijos programa.
2017 m. gegužės 8 d. 9 val. dalyvių registracijos pradžia, 10 val. konferencijos pradžia.

Konferencijos dalyvio mokestis 15 Eur. VK darbuotojų ir studentų dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas.

Pagarbiai
Konferencijos organizatoriai
Elektronikos ir informatikos fakultetas
Vilniaus kolegija
J.Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius
Tel. Nr. 8-5-2191616
El. p.konferencija@eif.viko.lt
https://eif.viko.lt/