Elektronikos katedra

Katedros vedėjas doc.dr. Antoni Kozič a.kozic@eif.viko.lt

Kontaktai

Elektronikos ir informatikos fakultetas
J.Jasinskio g. 15, Vilnius
409 kabinetas
tel.(8-5) 219 16 14
el. paštas elektronikos.katedra@eif.viko.lt

facebook skype

Katedros veiklos tikslas

Užtikrinti kokybišką Elektronikos inžinerijos studijų programos vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, orientuojantis į technologines inovacijas, plėtoti taikomąją veiklą.

Katedros veiklos kryptys

 • rengti ir tobulinti elektronikos inžinerijos studijų programas;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų programas;
 • rengti mokymo/mokymosi medžiagą ir kitas priemones;
 • modernizuoti laboratorijas orientuojantis į technologines inovacijas ir šiuolaikinę studijų aplinką;
 • organizuoti studentų profesinius konkursus, konsultacijas;
 • užtikrinti studijų ir baigiamųjų projektų kokybę;
 • kelti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją;
 • organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų užsakomuosius darbus, dalyvauti ekspertinėje veikloje;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais, verslo atstovais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis;
 • bendradarbiauti su Vilniaus m. vidurinėmis mokyklomis ir gimnazijomis.

Katedros dėstytojai vadovauja šioms laboratorijoms

 • EA schemų modeliavimo ir projektavimo
 • Elektronikos
 • Elektroninių sistemų
 • Elektrotechnikos
 • Fizikos
 • Mechatronikos praktinių studijų centras
 • Skaitmeninių įtaisų

Darbuotojai

Alfonsas Grumbinas
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: elektromagnetinio lauko teorija, signalai ir grandinės
Elektroninis paštas: a.grumbinas@eif.viko.lt

Tomas Kasperavičius
Pareigos: elektronikos laboratorijų vedėjas
Elektroninis paštas: t.kasperavicius@eif.viko.lt

Aliona Kirdeikienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: : taikomoji fizika, skaitmeniniai įtaisai, fizika
Elektroninis paštas: a.kirdeikiene@eif.viko.lt

Dr.Antoni Kozič
Pareigos: docentas, katedros vedėjas
Dėstomi dalykai: elektronika, virtualieji elektronikos instrumentai, judriojo ryšio tinklai, matavimų automatizavimo sistema LabVIEW, profesinė ir baigiamoji praktika
Elektroninis paštas: a.kozic@eif.viko.lt

Elvyra Leskauskaitė
Pareigos: elektronikos katedros administratorė, lektorė
Dėstomi dalykai: vokiečių kalba
Elektroninis paštas: e.leskauskaite@eif.viko.lt

Dr.Andžej Lučun
Pareigos: docentas
Dėstomi dalykai: fizika, mikrobangų technika, biomedicininės fizikos ir radiologijos pagrindai, biomedicininė fizika
Elektroninis paštas: a.lucun@eif.viko.lt

Eugenijus Mačerauskas
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: elektroninių įtaisų programavimas, elektroninių įtaisų programavimo praktika, programavimo pagrindai, objektinis programavimas
Elektroninis paštas: e.macerauskas@eif.viko.lt

Vaidotas Matutis
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai:  signalai ir grandinės, elektronika
Elektroninis paštas: v.matutis@eif.viko.lt

Vytautas Netikša
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: elektronikos praktika, elektronika
Elektroninis paštas: v.netiksa@eif.viko.lt

Dr.Paulius Ragulis
Pareigos: docentas
Dėstomi dalykai: Applied Physics, elektronika
Elektroninis paštas: p.ragulis@eif.viko.lt

Paulius Šakalys
Pareigos: asistentas, laborantas
Dėstomi dalykai: išmaniųjų įrenginių sandara, elektrotechnika, skaitmeniniai įtaisai
Elektroninis paštas: p.sakalys@eif.viko.lt

Rimantas Urbonavičius
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: vaizdo technologijos, EA ir jos techninė priežiūra, elektroninių sistemų projektas, skaitmeninis garso ir vaizdo technologijos, telekomunikacijų sistemos, analoginiai įtaisai, skaitmeninis signalų apdorojimas
Elektroninis paštas: r.urbonavicius@eif.viko.lt

Irena Vaitkuvienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: elektrotechnika, EA projektavimas
Elektroninis paštas: i.vaitkuviene@eif.viko.lt

Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: automatinio valdymo sistemos, mechatronikos sistemų projektas, mechatronikos sistemos, automatikos įtaisai, procesų vizualizavimas, elektroninės saugos sistemos
Elektroninis paštas: i.morkvenaite-vilkonciene@eif.viko.lt

Sergejus Volosevičius
Pareigos: asistentas
Dėstomi dalykai: mechatronikos įtaisai, MATLAB elektronikoje ir kt., valdikliai
Elektroninis paštas: s.volosevicius@eif.viko.lt

Mokslo taikomoji veikla

Leidiniai

 • GRUMBINAS, Alfonsas. Elektronikos grandinės ir signalai. Laboratorinių darbų užduotys ir metodiniai nurodymai. VIKO EIF, 2014, 73 p.
 • URBONAVIČIUS, Rimantas; VAITKUVIENĖ, Irena. Metodiniai nurodymai elektronikos technikos studijų programos (valstybinis kodas 653H61001) baigiamiesiems projektams rengti. Vilniaus kolegija. 2014 (elektroninė versija).

Tyrimai

 • Pjezomechaninių įrenginių valdymo tyrimai, metodų kūrimas. Lietuvos mokslų tarybos aukštųjų technologijų projektas Nr. MIP-084/2015. MAČERAUSKAS, Eugenijus, 2015
 • Elektronikos technikos studijų programos kokybės tyrimas: „Išanalizuoti Elektronikos technikos studijų programos studijų kokybės būklę ir teoriškai bei empiriškai pagrindžiant nustatyti svarbiausias studijų kokybės problemas“. URBONAVIČIUS, Rimantas; LESKAUSKAITĖ, Elvyra, Vilnius, 2014/2015
 • Nuotolinė elektronikos laboratorija kaip mišraus mokymosi koncepcinis modelis. Taikomieji tyrimai studijų kokybei užtikrinti. Kozič, Antoni. Vilnius, 2013-2016.

Straipsniai

 • KOZIČ, Antoni; MAČERAUSKAS, Eugenijus; ŠAKALYS, Paulius. Remote laboratory as conceptual model of blended learning.  INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 27-28, 2016. Vol. II, p. 549 -557, ISSN 1691-5887
 • MORKVĖNAITĖ – VILKONČIENĖ, Inga; Kisieliūtė, Aura; Šareikaitė, Rita; Ramanavičius, Arūnas. Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas mielių saccharomyces cerevisiae ląstelėms tirti. IX respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „MOKSLO TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ ĮTAKA ŠIUOLAIKINIŲ STUDIJŲ KOKYBEI“ mokslinių straipsnių rinkinys. 2016. Nr. 1(9), p. 92-96 ISSN 2029-2279.
 • MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ, Inga; Dzedzickis, Andrius; MAČERAUSKAS, Eugenijus; Ramanavičius, Arūnas. Atominių jėgų mikroskopijos artefaktų šalinimo metodas, taikant matlab simulink. IX respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „MOKSLO TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ ĮTAKA ŠIUOLAIKINIŲ STUDIJŲ KOKYBEI“ mokslinių straipsnių rinkinys. 2016. Nr. 1(9), p. 87-91, ISSN 2029-2279.
 • MAČERAUSKAS, Eugenijus; Kulvietis, Genadijus; Janutenaitė, Jūratė; Druktinienė, Asta; MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ, Inga; LUČUN, Andžej. Feromagnetinės sferos valdymas pjezokeitikliu. IX respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „MOKSLO TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ ĮTAKA ŠIUOLAIKINIŲ STUDIJŲ KOKYBEI“ mokslinių straipsnių rinkinys. 2016. Nr. 1(9), p. 44-51, ISSN 2029-2279.
 • Kisieliūtė, Aura; MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ, Inga; Andriukonis, Eivydas; Ramanavičius, Arūnas. Investigation of yeast modified with polypyrrole by scanning electrochemical microscopy. 2nd International Conference of Chemists „Nanochemistry and Nanomaterials“. Program and Proceedings on International Conference. 2015. Nr. , p. 4, ISBN 978-609-459-591-2.
 • Sužiedėlis, Algis; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; NARGELIENĖ, Viktorija.; Čerškus, Aurimas; LUČUN, Andžej; Anbinderis, Tomas; Papsujeva, Irina;  Narkūnas, Andrius; Kundrotas, Benas; Rinkevičienė, Roma.  Peculiarities of temperature dependence of detected voltage by GaAs/Al0.25Ga0.75As heterojunction microwave diode near interwalley crossover.  Mater. Sci. (Medžiagotyra) 2015. ISSN 1392-1320
 • ŠIMĖNAS, Vilmantas, URBONAVIČIUS, Rimantas. Automatizuota matavimo sistema programų paketu LABVIEW. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VIII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija. 2015. ISSN 2029-2279.
 • SINKEVIČIUS, Giedrius, TALUNTIS, Vladas, URBONAVIČIUS, Rimantas. Elektrooptinių elementų patikros ir charakterizavimo stendas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VIII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija. 2015. ISSN 2029-2279.
 • MAČERAUSKAS, Eugenijus; Kulvietis, Genadijus. Žiedinis 2d plokštumoje judančio pjezoroboto prototipas ir jo valdymo metodai.VIII respublikinė mokslinė praktinė konferencija Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei Vilnius, 2015. ISSN 2029-2279
 • STRAZDIENĖ, Eugenija; KOZIČ, Antoni; ŠAKALYS, Paulius. Lankščios megztinės struktūros elektrinio laidumo tyrimai ir taikymo galimybės. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VIII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija. 2015. ISSN 2029-2279.
 • KOZIČ, Antoni; POLUJANSKIJ, Darjuš. Nuotolinė elektronikos laboratorija kaip mišraus mokymosi koncepcinis modelis. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. VII respublikinė mokslinė – praktinė konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2014. ISSN 2029-2279
 • PETNIŪNAS,Rimvydas; TVERAGAITĖ, Živilė; URBONAVIČIUS, Rimantas. ADSP -BF533 EZ – KIT LITE bandomosios plokštės tyrimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VII-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2014, p. ISSN 2029-2279.
 • LESKAUSKAITĖ, Elvyra; URBONAVIČIUS, Rimantas. Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties studijų kokybės analizė. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VII-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2014, p. ISSN 2029-2279.
 • MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ, Inga; RAMANAVIČIENĖ, Almira; RAMANAVIČIUS, Arūnas. Atomic force microscopy as a tool for the investigation of living cells. // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, nr. 4, p. 155-164.
 • MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ, Inga; IVAŠAUSKAS, Algis. Emaliuotojo laido parafinavimo proceso automatizavimas. VII respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „MOKSLO TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ ĮTAKA ŠIUOLAIKINIŲ STUDIJŲ KOKYBEI“ mokslinių straipsnių rinkinys. ISSN 2029-2279 103-110 p. Gegužės 5 d., Vilnius. 2014 m.
 • VAITKUS, Viktoras; LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus; Tarpdalykinis studentų motyvavimas taikant automatizuotai valdomą fizikos laboratorinį eksperimentą, VII respublikinė mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, p. 117-124, 2014, ISSN 2029-2279.
 • POLUJANSKIJ, Darjuš; KASPERAVIČIUS, Tomas; KOZIČ, Antoni. NI ELVIS II priemonių panaudojimas nuotoliniams praktiniams darbams atlikti, Vilniaus kolegija, 2013. ISSN 2029-227
 • BANSEVIČIUS, Ramutis; DRUKTEINIENĖ, Asta; KULVIETIS, Genadijus; LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus; TUMASONIENĖ, Inga. Judantys pjezomechaniniai robotai ir jų valdymo uždaviniai, Vilniaus kolegija, 2013. ISSN 2029-2279
 • LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus; VAITKUS, Viktoras. Eksperimento automatizavimo įtaka fizikos praktinių užsiėmimų kokybei, V respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2012. ISSN 2029-2279
 • KASPARAVIČIUS, Tomas; KOZIČ, Antoni; PLAŠČINSKAS, Gintas. CB imtuvo valdymas panaudojant NI ELVIS. V respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2012. ISNN 2029-2279
 • MAČERAUSKAS, Eugenijus; KOZIČ, Antoni. Realios nuotolinės laboratorijos prototipas Vilniaus kolegijoje. IV respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2011, p.79-84. ISSN 2029-2279.
 • KERAS, Eugenijus; KOZIČ, Antoni; LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus, Mokslinio eksperimento taikymas mokomojoje laboratorijoje. IV respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2011, p. 64-68. ISSN 2029-2279.
 • MAČERAUSKAS, Eugenijus; KULVIETIENĖ, Regina; KOZIČ, Antoni. Nuotolinių būdu valdoma reali elektronikos laboratorija. E.Švietimas: mokslas, studijos ir verslas, Technologija: Kaunas 2010, p. 140-148. ISBN 978-9955-25-884-1.
 • MAČERAUSKAS, Eugenijus; KOZIČ, Antoni; KULVIETIENĖ, Regina. Į Moodle integruota reali nuotolinė laboratorija. IX mokslinė–praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“ p. 39-45. ISBN 978-609-8020-16-8.

Konferencijos

 • KOZIČ, Antoni; MAČERAUSKAS, Eugenijus;  ŠAKALYS, Paulius. Society, Integration, Education. Rezekne, May 27-28, 2016 m., Latvija.
 • Sužiedėlis, Algis; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; Kundrotas, Jurgis; LUČUN, Andžej; Čerškus, Aurimas; Steikūnienė, Angelė; Steikūnas, Gytis. Electromotive force in homogeneous and heterogeneous semiconductor structures under influence of millimeter wave radiation, 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konf., Vilnius, 2015 m. birž. 17–19 d.
 • KOZIČ, Antoni. Pranešimas „Lanksčios megztinės struktūros tyrimai ir taikymo galimybės“. Mokslinis-praktinis dėstytojų seminaras „eiTech‘as“, 2015-04-02, Panevėžys.
 • MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ, I. Pranešimas „Mechatroninių sistemų taikymas studijose“. Mokslinis-praktinis dėstytojų seminaras „eiTech‘as“, 2014-04-03, Panevėžys.
 • MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ, I; Kisieliūtė, J; Voronovič, A; Ramanavičinė, A; Ramanavičius, A. Pranešimas „Investigation of Electrochemical Activity of Saccharomyces Cerevisiae by Scanning Electrochemical Microscopy“. Konferencija „16th INTERNATIONAL CONFERENCE-SCHOOL „ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES”, 2014 m. rugpjūčio 28-31, Palanga.
 • URBONAVIČIUS, Rimantas. Pranešimas ,,Elektroninės įrangos ir sistemų montavimo, derinimo, gamybos, diagnostikos ir testavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programos mokymų apžvalga“. Ugdymo plėtotės centro organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „ Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymosi medžiagos rengimas: programų ir mokymo medžiagos turinio aptarimas Inžinerinės pramonės sektoriuje“. 2013 12 11, Vilnius
 • KOZIČ, Antoni. Pranešimas ,,Pažangių mokymo priemonių taikymas Vilniaus kolegijoje naudojant National Instruments įrangą“. Respublikinis aukštųjų mokyklų studentų „eiTech‘o“ konkursas 2012-04-12, Panevėžys.
 • KOZIČ, Antoni; MAČERAUSKAS, Eugenijus. Pranešimas ,, Nuotolinis NI Elvis valdymas per internetą“ LJMS mokslo stovykla-seminaras ,,Idėjų kalvė 2011″ 2011.06.30-07.03, Trakai.
 • Šatkovskis, E., Stupakova, J., Gradauskas, J., Sužiedėlis, A., Samuolienė, N., Zagadskij, V., Mitkevičius, R., LUČUN, Andžej. Pranešimas ,,Microwave sensitivity increase in porous siliconstructures“. Konferencija ,,The International Conference ,,Advanced Optical Materials and Devices“ (AOMD-7), 2011-08-28-31 d., Vilnius.

Dalyvavimas projektuose

 • VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. Dalyvis KOZIČ, Antoni; 2016 m.
 • Leonardo da Vinci projektas „Education Course of Digital TV Technologies for Vocational educational School“, Mokymo medžiagos „Skaitmeninės televizijos technologijos“ testavimas, įvertinimas ir recenzavimas. Dalyviai –  URBONAVIČIUS Rimantas ir KOZIČ, Antoni; 2014-2015 m.
 • Projektas „Masteliuojamų nanometrinės skyros mikro-robotų trajektorijų formavimas ir valdymas“ Nr. MIP-12256. Dalyvis – MAČERAUSKAS, Eugenijus; 2015 m.
 • Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ Projektas „Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“. Darbo grupė: KOZIČ, Antoni; NETIKŠA, Vytautas ir kiti.
 • Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ organizuojamas projektas ,,ATVERK – Ateities Verslo Komanda“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028. Studentų verslumo ugdymas. Dalyvis LUČUN, Andžej.

Studentų pasiekimai

2016 m. balandžio 7 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų komanda dalyvavo Panevežio kolegijos organizuojame aukštųjų mokyklų studentų konkurse EiTech‘as 2016. Elektronikos technikos studijų programos studentas Karolis Levickas (ET13A) užėmė I – ąją vietą elektronikos rungtyje. Užimta komandinė II-oji vieta.

2015 m. lapkričio 24 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko tarptautinis elektronikos konkursas „EIFtronic 2015“, skirtas Elektronikos ir informatikos fakulteto 60-mečiui paminėti. Elektronikos technikos studijų programos studentų komanda Karolis Levickas (ET13A), Mikas Butrimas (ET12A) ir Arvydas Balčiūnaitis (ET14A) užėmė pirmą vieta.

2015 m. balandžio 16 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakultete vyko konkursas „Geriausias elektrikas“, kuriame dalyvavo Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai Artūr Chveros (ET12A), Mikas Butrimas (ET12A), Arvydas Balčiūnaitis (ET14A) ir Karolis Levickas (ET13A). Komanda užėmė antrąją vietą.

2015 m. balandžio 2 d. Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas organizavo tarptautinį aukštųjų mokyklų studentų „eiTech‘o“ konkursą, kuriame dalyvavo ir Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai. Artūr Chveros (ET12A) – užėmė I-ąją vietą elektronikos rungtyje, Eimantas Lukševičius (TK12A), Elijas Zaremba (IS14B) ir Liudas Repkovas (PI13A) – užėmė I-ąją vietą programavimo rungtyje. Užimta komandinė I-oji vieta.

2015 m. vasario 4 – 5 d. Lietuvos parodų centre  „Litexpo“ vykusioje parodoje  „Studijos 2015″ vyko Nacionalinės 2015 metų mechatronikos varžybos. Elektronikos technikos studijų programos ET12A gr. studentų komanda – Artūr Chveros ir Mikas Butrimas – užėmė II vietą.

2014 m. balandžio 3 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų komanda dalyvavo Panevežio kolegijos organizuojame aukštųjų mokyklų studentų konkurse EiTech‘as 2014. Elektronikos technikos studijų programos studentas Viktoras Vaitkus (ET11B) užėmė I – ąją vietą elektronikos rungtyje.

2014 m. vasario 6 – 8 d. lietuvos parodų ir kongresų rūmų „Litexpo“ parodos „Studijos 2014″ metų vyko Nacionalinės 2014 metų mechatronikos varžybos. Elektronikos technikos studijų programos studentų komanda iš ET11B grupės Eugenijus Lapuchinas ir Remigijus Baltrūnas užėmė III vietą. Nugalėtojams įteikti LR Švietimo ir mokslo ministerijos III-ojo laipsnio diplomai ir atminimo dovanelės. Užimta III – oji vieta.

2013 m. balandžio 11 d. Panevėžio kolegijoje vyko elektronikos ir elektros krypties respublikinis studentų konkursas „Mechatronika 2013″, kurį organizavo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Elektros ir elektronikos katedra. Vilniaus kolegijai atstovavo Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos technikos studijų programos ET10A grupės studentai Andrius Rožėnas, Donatas Lukoševičius, Juljuš Sokolovski, Mindaugas Janušaitis. Užimta III – oji vieta.

2012 m. vasario 05 d. Lietuvos parodų centre „Litexpo“ vykstančioje parodoje „Mokymasis, studijos, karjera 2012″ vyko Nacionalinės 2012 mechatronikos varžybos. Jose dalyvavo Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai.

2012 m. balandžio 12 d. Panevėžio kolegijos, Verslo ir technologijų fakultetas organizavo respublikinį aukštųjų mokyklų studentų „eiTech‘o“ konkursą, kuriame dalyvavo ir Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai Adomas Kaunas (ET09B), Jonas Jurevičius (TK09A), Aleksas Janulevičius (IS10B), Tomas Janiulis (PI10A). Užimta II-oji vieta.

2011 m. gegužės 13 d. vyko Respublikinės mechatronikos varžybos ,,Valdiklių ir mikrovaldyklių taikymas studijose ir gamyboje“, kuriose dalyvavo T. Valatkevičius (ET08B grupė), A. Bareišis (ET08B grupė), A. Krakauskas (ET09B grupė). Užimta I – oji vieta.

2011 m. vasario 4 d. Vilniaus kolegijos studentai T. Valatkevičius ir T. Pajuodis (ET08B grupė) dalyvavo Nacionalinėse mechatronikos varžybose ,,Mokymasis, studijos, karjera 2011″, Vilniuje. Laimėjo I –ą vietą.

Atnaujinta 16-09-27