Elektronikos katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 409 kab.
el. paštas elektronikos.katedra@eif.viko.lt

doc. dr. Antoni Kozič
Katedros vedėjas
a.kozic@eif.viko.lt
409 kab.
lekt. Elvyra Leskauskaitė
Katedros administratorė
e.leskauskaite@eif.viko.lt
309A kab.

Katedra kuruoja Elektronikos inžinerijos nuolatinių studijų programą.

Katedros veiklos tikslas
Užtikrinti kokybišką Elektronikos inžinerijos studijų programos vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, orientuojantis į technologines inovacijas, plėtoti taikomąją veiklą.

Katedros veiklos kryptys

  • rengti ir tobulinti elektronikos inžinerijos studijų programas;
  • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų programas;
  • rengti mokymo/mokymosi medžiagą ir kitas priemones;
  • modernizuoti laboratorijas orientuojantis į technologines inovacijas ir šiuolaikinę studijų aplinką;
  • organizuoti studentų profesinius konkursus, konsultacijas;
  • užtikrinti studijų ir baigiamųjų projektų kokybę;
  • kelti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją;
  • organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų užsakomuosius darbus, dalyvauti ekspertinėje veikloje;
  • bendradarbiauti su socialiniais partneriais, verslo atstovais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis;
  • bendradarbiauti su Vilniaus m. vidurinėmis mokyklomis ir gimnazijomis.