Mokslinė veikla

Tyrimai

Tarpdisciplininis tiriamasis projektas techninio projekto taikymas tarpdisciplininiam studentų motyvavimui. MAČERAUSKAS, Eugenijus; LUČUN, Andžej; Kozič, Antoni, Vilnius, 2017

Augalo augimo dinamikos priklausomybė nuo mechatroninės sistemos parametrų. ŠAKALY, Paulius; KOZIČ, Antoni. Vilnius 2017

Išmanioji apsauginė darbo apranga. STRAZDIENĖ, Eugenija; KOZIČ, Antoni. Vilnius 2017

Pjezomechaninių įrenginių valdymo tyrimai, metodų kūrimas. Lietuvos mokslų tarybos aukštųjų technologijų projektas Nr. MIP-084/2015. MAČERAUSKAS, Eugenijus, 2015

Elektronikos technikos studijų programos kokybės tyrimas: „Išanalizuoti Elektronikos technikos studijų programos studijų kokybės būklę ir teoriškai bei empiriškai pagrindžiant nustatyti svarbiausias studijų kokybės problemas“. URBONAVIČIUS, Rimantas; LESKAUSKAITĖ, Elvyra, Vilnius, 2014/2015

Nuotolinė elektronikos laboratorija kaip mišraus mokymosi koncepcinis modelis. Taikomieji tyrimai studijų kokybei užtikrinti. Kozič, Antoni; MAČERAUSKAS, Eugenijus, Vilnius, 2013-2016.

 

Straipsniai

Šlekas, Gediminas., RAGULIS, Paulius; Seliuta, Dalius; Kancleris, Žilvinas. Using of Generalized Goertzel Algorithm for FDTD Calculation of the Transmission and Reflection Spectra of Periodic Structures. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility.(2017) DOI: 10.1109/TEMC.2017.2678547

Vėbra Gediminas.; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga.; LUČUN, Andžej.; KOZIČ Antoni.; ŠAKALYS Paulius.; MAČERAUSKAS, Eugenijus.; Mechatroninės sandėliavimo stoties valdymas nuotoliniu būdu, X respublikinė mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, (2017), p. 83-89, ISSN 2029-2279

ŠAKALYS, Paulius, Bučinskas Vytautas, KOZIČ Antoni. Augalo augimo kokybės dinamikos priklausomybės nuo mechatroninės sistemos parametrų tyrimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei, Vilniaus kolegija. 2017. P. 107-114, ISSN 2029-2279

KOZIČ, Antoni; MAČERAUSKAS, Eugenijus; ŠAKALYS, Paulius. Remote laboratory as conceptual model of blended learning. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 27-28, 2016. Vol. II, p. 549 -557, ISSN 1691-5887

Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Dzedzickis, Andrius; MAČERAUSKAS, Eugenijus; Ramanavičius, Arūnas. Atominių jėgų mikroskopijos artefaktų šalinimo metodas, taikant matlab simulink. IX respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „MOKSLO TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ ĮTAKA ŠIUOLAIKINIŲ STUDIJŲ KOKYBEI“mokslinių straipsnių rinkinys. 2016. Nr. 1(9), p. 87-91, ISSN 2029-2279.

MAČERAUSKAS, Eugenijus; Kulvietis, Genadijus; Janutenaitė, Jūratė; Druktinienė, Asta; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; LUČUN, Andžej. Feromagnetinės sferos valdymas pjezokeitikliu. IX respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „MOKSLO TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ ĮTAKA ŠIUOLAIKINIŲ STUDIJŲ KOKYBEI“mokslinių straipsnių rinkinys. 2016. Nr. 1(9), p. 44-51, ISSN 2029-2279.

Sužiedėlis, Algirdas; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; Gružinskis, Viktoras; LUČUN, Andžej; Čerškus, Aurimas, Novel microwave diode for millimeter waves on the base of asymmetrically doped semiconductor structure /Proceedings of the 46th European microwave conference (EuMC) : 4-6 October, 2016, London, United Kingdom. London, 2016 p. 1103-1106.

Sužiedėlis, Algirdas; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; LUČUN, Andžej; Čerškus, Aurimas; Paškevič, Česlav; Anbinderis, Tomas, Investigation of microwave properties of planar heterojunction diodes in Ka frequency range using probe station / 2016 Progress in electromagnetic research symposium (PIERS): 8-11 August, 2016, Shanghai, China : [proceedings]. Shanghai, 2016 p. 3899-3903.

Sužiedėlis, Algis; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; Nargelienė, Viktorija.; Čerškus, Aurimas; LUČUN, Andžej; Anbinderis, Tomas; Papsujeva, Irina; Narkūnas, Andrius; Kundrotas, Benas; Rinkevičienė, Roma. Peculiarities of temperature dependence of detected voltage by GaAs/Al0.25Ga0.75As heterojunction microwave diode near interwalley crossover.  Sci. (Medžiagotyra) 2015. ISSN 1392-1320

ŠIMĖNAS, Vilmantas, URBONAVIČIUS, Rimantas. Automatizuota matavimo sistema programų paketu LABVIEW. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VIII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija. 2015. ISSN 2029-2279.

SINKEVIČIUS, Giedrius, TALUNTIS, Vladas, URBONAVIČIUS, Rimantas. Elektrooptinių elementų patikros ir charakterizavimo stendas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VIII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija. 2015. ISSN 2029-2279.

MAČERAUSKAS, Eugenijus; Kulvietis, Genadijus. Žiedinis 2d plokštumoje judančio pjezoroboto prototipas ir jo valdymo metodai.VIII respublikinė mokslinė praktinė konferencija Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei Vilnius, 2015. ISSN 2029-2279

STRAZDIENĖ, Eugenija; KOZIČ, Antoni; ŠAKALYS, Paulius. Lankščios megztinės struktūros elektrinio laidumo tyrimai ir taikymo galimybės. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VIII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija. 2015. ISSN 2029-2279.

KOZIČ, Antoni; POLUJANSKIJ, Darjuš. Nuotolinė elektronikos laboratorija kaip mišraus mokymosi koncepcinis modelis. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. VII respublikinė mokslinė – praktinė konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2014. ISSN 2029-2279

PETNIŪNAS,Rimvydas; TVERAGAITĖ, Živilė; URBONAVIČIUS, Rimantas. ADSP -BF533 EZ – KIT LITE bandomosios plokštės tyrimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VII-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2014, p. ISSN 2029-2279.

LESKAUSKAITĖ, Elvyra; URBONAVIČIUS, Rimantas. Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties studijų kokybės analizė. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VII-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2014, p. ISSN 2029-2279.

VAITKUS, Viktoras; LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus; Tarpdalykinis studentų motyvavimas taikant automatizuotai valdomą fizikos laboratorinį eksperimentą, VII respublikinė mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, p. 117-124, 2014, ISSN 2029-2279.

POLUJANSKIJ, Darjuš; KASPERAVIČIUS, Tomas; KOZIČ, Antoni. NI ELVIS II priemonių panaudojimas nuotoliniams praktiniams darbams atlikti, Vilniaus kolegija, 2013. ISSN 2029-227

Bansevičius, Ramutis; Drukteinienė, Asta; Kulvietis, Genadijus; LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus; TUMASONIENĖ, Inga. Judantys pjezomechaniniai robotai ir jų valdymo uždaviniai, Vilniaus kolegija, 2013. ISSN 2029-2279

LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus; VAITKUS, Viktoras. Eksperimento automatizavimo įtaka fizikos praktinių užsiėmimų kokybei, V respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2012. ISSN 2029-2279

KASPARAVIČIUS, Tomas; KOZIČ, Antoni; PLAŠČINSKAS, Gintas. CB imtuvo valdymas panaudojant NI ELVIS. V respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2012. ISNN 2029-2279

MAČERAUSKAS, Eugenijus; KOZIČ, Antoni. Realios nuotolinės laboratorijos prototipas Vilniaus kolegijoje. IV respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2011, p.79-84. ISSN 2029-2279.

Keras, Eugenijus; KOZIČ, Antoni; LUČUN, Andžej; MAČERAUSKAS, Eugenijus, Mokslinio eksperimento taikymas mokomojoje laboratorijoje. IV respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2011, p. 64-68. ISSN 2029-2279.

MAČERAUSKAS, Eugenijus; Kulvietienė, Regina; KOZIČ, Antoni. Nuotolinių būdu valdoma reali elektronikos laboratorija. E.Švietimas: mokslas, studijos ir verslas, Technologija: Kaunas 2010, p. 140-148. ISBN 978-9955-25-884-1.

MAČERAUSKAS, Eugenijus; KOZIČ, Antoni; KULVIETIENĖ, Regina. Į Moodle integruota reali nuotolinė laboratorija. IX mokslinė–praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“p. 39-45. ISBN 978-609-8020-16-8.

 

Konferencijos

KOZIČ, Antoni; MAČERAUSKAS, Eugenijus; ŠAKALYS, Paulius. Society, Integration, Education. Rezekne, May 27-28, 2016 m., Latvija.

Sužiedėlis, Algis; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; Kundrotas, Jurgis; LUČUN, Andžej; Čerškus, Aurimas; Steikūnienė, Angelė; Steikūnas, Gytis. Electromotive force in homogeneous and heterogeneous semiconductor structures under influence of millimeter wave radiation, 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konf., Vilnius, 2015 m. birž. 17–19 d.

KOZIČ, Antoni. Pranešimas „Lanksčios megztinės struktūros tyrimai ir taikymo galimybės“. Mokslinis-praktinis dėstytojų seminaras „eiTech‘as“, 2015-04-02, Panevėžys.

URBONAVIČIUS, Rimantas. Pranešimas ,,Elektroninės įrangos ir sistemų montavimo, derinimo, gamybos, diagnostikos ir testavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programos mokymų apžvalga“. Ugdymo plėtotės centro organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „ Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymosi medžiagos rengimas: programų ir mokymo medžiagos turinio aptarimas Inžinerinės pramonės sektoriuje“. 2013 12 11, Vilnius

KOZIČ, Antoni. Pranešimas ,,Pažangių mokymo priemonių taikymas Vilniaus kolegijoje naudojant National Instruments įrangą“. Respublikinis aukštųjų mokyklų studentų „eiTech‘o“ konkursas 2012-04-12, Panevėžys.

KOZIČ, Antoni; MAČERAUSKAS, Eugenijus. Pranešimas ,, Nuotolinis NI Elvis valdymas per internetą“ LJMS mokslo stovykla-seminaras ,,Idėjų kalvė 2011″ 2011.06.30-07.03, Trakai.

Šatkovskis, E., Stupakova, J., Gradauskas, J., Sužiedėlis, A., Samuolienė, N., Zagadskij, V., Mitkevičius, R., LUČUN, Andžej. Pranešimas,, Microwave sensitivity increase in porous siliconstructures“. Konferencija,, The International Conference ,,Advanced Optical Materials and Devices“ (AOMD-7), 2011-08-28-31 d., Vilnius.

 

Dalyvavimas projektuose

Projektas „R006 SMART AND SAFE WORK CLOTHING (SVV) OF INTERREG BALTIC SEA REGION“ Dalyvis KOZIČ, Antoni 2017 m.

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. Dalyvis KOZIČ, Antoni; 2016 m.

Leonardo da Vinci projektas „Education Course of Digital TV Technologies for Vocational educational School “, Mokymo medžiagos „Skaitmeninės televizijos technologijos“ testavimas, įvertinimas ir recenzavimas. Dalyviai – URBONAVIČIUS Rimantas ir KOZIČ, Antoni; 2014-2015 m.

Projektas „Masteliuojamų nanometrinės skyros mikro-robotų trajektorijų formavimas ir valdymas“ Nr. MIP-12256. Dalyvis – MAČERAUSKAS, Eugenijus; 2015 m.

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ Projektas „Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“. Darbo grupė: KOZIČ, Antoni; NETIKŠA, Vytautas ir kiti.

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ organizuojamas projektas ,,ATVERK – Ateities Verslo Komanda“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028. Studentų verslumo ugdymas. Dalyvis LUČUN, Andžej.