Kompiuterių inžinerijos katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 301 kab.

lekt. Paulius Šakalys
Katedros vedėjas
p.sakalys@eif.viko.lt
302 kab.
lekt. Elvyra Leskauskaitė
Katedros administratorė
e.leskauskaitė@eif.viko.lt
309A kab.
Katedra kuruoja Kompiuterių inžinerijos, Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų sistemų nuolatinių studijų programas.

Katedros veiklos tikslas ir uždaviniai:

  • laiduoti sklandų Kompiuterių inžinerijos, Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų sistemų studijų programų vykdymo procesą;
  • rengti ir tobulinti studijų bei dėstomų dalykų programas;
  • užtikrinti aukštą studijų kokybę;
  • kelti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
  • vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, dalyvauti eksperimentinėje veikloje;
  • kuruoti studentų popaskaitinio užimtumo zonos “Robotikos dirbtuvės” veiklą;
  • bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis;
  • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokyklomis bei gimnazijomis;