Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 402 kab.
Tel. (8 5) 219 16 14

Elena Gasiūnienė
Katedros vedėja
e.gasiuniene@eif.viko.lt
402 kab.
Studentų priėmimas (konsultavimas)
Trečiadieniais 9:30 – 11:00 val.
Elvyra Leskauskaitė
Katedros administratorė
e.leskauskaitė@eif.viko.lt
409 kab.

Katedra kuruoja Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų sistemų nuolatinių studijų programas.

Katedros veiklos tikslas ir uždaviniai:

  • laiduoti modernų Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų sistemų studijų programų vykdymo procesą;
  • rengti ir tobulinti studijų programas bei dėstomų dalykų programas;
  • vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, dalyvauti ekspertinėje veikloje;
  • kelti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
  • bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.