Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros dėstytojai

 

Margarita Baltramaitienė
Pareigos: lektorė
m.baltramaitiene@eif.viko.lt
Konsultacijos
Ketvirtadieniais 11:00 – 12:45
dr. Gintautas Bražiūnas
Pareigos: docentas
g.braziunas@viko.lt
Konsultacijos
El. paštu
Stasys Bučys
Pareigos: lektorius
s.bucys@eif.viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 13:30 – 15:00
Regina Čenienė
Pareigos: lektorė
r.ceniene@eif.viko.lt
Konsultacijos
Ketvirtadieniais 15:00 – 16:30
420 kab.
Jonas Čivilis
Pareigos: lektorius
j.civilis@eif.viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 7:45 – 9:30
403 kab.
Valentina Dubovskaja
Pareigos: lektorė
v.dubovskaja@eif.viko.lt
Konsultacijos
Pirmadieniais 13:30 – 15:00
413 kab.
Edmuntas Garla
Pareigos: lektorius
e.garla@eif.viko.lt
Konsultacijos
Antradieniais 7:45 – 9:30
413 kab.
Elena Gasiūnienė
Pareigos: lektorė
e.gasiuniene@eif.viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 7:45 – 9:30
402 kab.
Stasė Levickienė
Pareigos: lektorė
s.levickiene@eif.viko.lt
Konsultacijos
Antradieniais 9:30 – 11:00
304 kab.
Leslav Mažeiko
Pareigos: lektorius
l.mazeiko@eif.viko.lt
Konsultacijos
Penktadieniais 9:30 – 11:00
413 kab.
Lida Liubauskienė
Pareigos: lektorė
l.liubauskiene@eif.viko.lt
Konsultacijos
El. paštu
Dalė Neverbickaitė
Pareigos: lektorė
d.neverbickaite@eif.viko.lt
Konsultacijos
Antradieniais 13:30 – 15:00
219 kab.
Anželika Slimanavičienė
Pareigos: lektorė
a.slimanaviciene@viko.lt
Konsultacijos
El. paštu