Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros dėstytojai

 

Margarita Baltramaitienė
Pareigos: lektorė
m.baltramaitiene@eif.viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 13:30 – 15:00 val.
417 kab.
dr. Gintautas Bražiūnas
Pareigos: docentas
g.braziunas@viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 9:15 – 11:00 val.
402 kab.
Stasys Bučys
Pareigos: lektorius
s.bucys@eif.viko.lt
Konsultacijos
Ketvirtadieniais 11:45 – 13:15 val.
403 kab.
Regina Čenienė
Pareigos: lektorė
r.ceniene@eif.viko.lt
Konsultacijos
Ketvirtadieniais 11:00 – 12.30 val.
420 kab.
Jonas Čivilis
Pareigos: lektorius
j.civilis@eif.viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 7:45 – 9:15 val.
403 kab.
Valentina Dubovskaja
Pareigos: lektorė
v.dubovskaja@eif.viko.lt
Konsultacijos
Pirmadieniais 13:30 – 15:00
413 kab.
Edmuntas Garla
Pareigos: lektorius
e.garla@eif.viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 11:45 – 13:15 val.
413 kab.
Elena Gasiūnienė
Pareigos: lektorė
e.gasiuniene@eif.viko.lt
Konsultacijos
Trečiadieniais 9:30 – 11:00 val.