Mokslinė veikla

Leidiniai:

Garla, Edmuntas; Dubovskaja, Valentina. Kompiuterių tinklų projektavimas. Vilnius, 2008. 237 p. ISBN 978-9955-519-82-9.

Garla, Edmuntas. Telekomunikacijų sistemos ir tinklai. Vilnius, 2008. 150 p. (elektroninė versija).

Bražiūnas, Gintautas; Gasiūnienė, Elena. Signalų kodavimo technologijos. Vilnius, 2006. 107 p. ISBN 955-519-72-X.

 

Tyrimai:

Edgardas Balsevičius, Edmuntas Garla. 4G tinklo tyrimas testuojant Omnitel Vilniaus 124 bazinę stotį. Vilnius, 2015.

Edmuntas Garla. WLAN įrangos galimybių Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete tyrimas. Vilnius, 2014.

Margarita Baltramaitienė, Dalė Neverbickaitė. Vidinės komunikacijos tyrimas. Vilnius, 2014.

Anupras Pažemeckas, Edmuntas Garla. Didelės raiškos vaizdo perdavimo WiMAX tinklu tyrimas. Tarptautinė studentų mokslinė konferencija,, Telekomunikacijos ir elektronika“. Kauno technologijos universitetas, 2011-06-07.

Garla, Edmuntas. Lietuviško Saulės aktyvaus namo problematika. Vilnius, 2010.

Minderis, Jonas, TK07A gr. Vadovas Čivilis, Jonas. Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. Sumontuoto optinio kabelio kokybės tyrimas. Vilnius, 2010.

 

Straipsniai:

Margarita Baltramaitienė, Lukas Mikšiūnas. VK EIF studentų verlumo ugdymo analizė. X respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2017 m. 5-8 p. ISSN 2029 – 2279.

Lukas Jasonas, Martynas Dumpis, Regina Čenienė. Streso įtaka studentų mokymosi pasiekimams. X respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2017 m. 31-38 p. ISSN 2029 – 2279.

Rasa Tuzikienė. Kompiuterių sistemų studijų programos tikslų įgyvendinimas vykdant ilgalaikes praktikas. X respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2017 m. 74-82 p. ISSN 2029 – 2279.

Paulius Viskanta, Margarita Baltramaitienė. Požiūris į piratavimą ir kompiuterių paskirties analizė VK EIF studentų tarpe. X respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2017 m. 97-108 p. ISSN 2029 – 2279.

Mažeiko Leslav. ANALIZ SREDSTV MONITORINGA SETEVOGO TRAFIKA, DOSTUPNICH V OPERACIONNOJ SISTEME WINDOWS. Cовременные средствa связи: материалы XXII международой нау-техн. Конф. 19-20 Oкт. 2017 г. Минск: ISBN 978-985-585-018-3

Mažeiko Leslav. KOMPIUTERNYJE SETI NOVOGO POKOLENIJA (SDN). Cовременные средствa связи: материалы XXI международой нау-техн. Конф. 20-21 Oкт. 2016 г. Минск: ISBN 978-985-585-007-7

Edgardas Balsevičius, Edmuntas Garla. 4G tinklo tyrimas testuojant Omnitel Vilniaus 124 bazinę stotį. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Vilniaus kolegija, 2015 – 110 p. ISSN 2029-2279

Э. ГАРЛА, доц. Г. БРАЖЮНАС, доц. А. ЮРЬЕВАС ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ современные средство связи: материалы XIX международой нау-техн. Конф.14-15 акт. 2014 г. Минск: УОВГКС ISBN 978-985-7061-37-2

Margarita Baltramaitienė, Dalė Neverbickaitė. Vidinės komunikacijos tyrimas. VII respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2014 m. 141 p. ISSN 2029 – 2279.

Dovilė Liubinienė, Anželika Slimanavičienė. Įstojusių į Vilniaus kolegiją studijų pasirinkimą lemiantys veiksniai. VII respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2014 m. 141 p. ISSN 2029 – 2279.

Edmuntas Garla. WLAN įrangos galimybių Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete tyrimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei.  Vilniaus kolegija, 2014 ISSN -2029-2279

Liubauskienė, Lida, Mychno, Jaroslavas. Studentų profesinė savikliova. Iš „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, VI respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, Vilnius: Vilniaus kolegija, 2013, p. 54-63. ISSN 2029-2279

Bražiūnas, G., Garla, E., Jurjevas, A. Simuliacinių kompiuterinių programų taikymo ypatumai dėstant kompiuterinių tinklų dalyką. V respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2012 – 116 p. ISSN 2029 – 2279.

Minderis, Jonas, TK07A gr. Vadovas Čivilis, Jonas. Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. Sumontuoto optinio kabelio kokybės tyrimas. Research of Quality of Optical Networks. Telekomunikacijos ir elektronika-2010. Tarptautinės studentų mokslinės konferencijos programa ir pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas 2010. ISBN 978-9955-25-792-9.