Kontaktai

J.Jasinskio g. 15
LT-01111, Vilnius
Tel.: +370 657 16911
el.p.: info@eif.viko.lt
http://www.eif.viko.lt

Dekanas
dr.Romanas Tumasonis
Telefono Nr. +370 657 10500
Vidaus telefono Nr. 520
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas r.tumasonis@eif.viko.lt

Prodekanė
dr.Loreta Savulionienė
Telefono Nr. +370 649 06969
Vidaus telefono Nr. 521
Kabineto Nr. 216
Elektroninis paštas l.savulioniene@eif.viko.lt

Raštinės vedėja
Genė Štrimaitienė
Telefono Nr. +370 609 97137
Vidaus telefono Nr. 523
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas info@eif.viko.lt

Referentė
Judita Milkevičiūtė
Telefono Nr. +370 657 16911
Vidaus telefono Nr. 522
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas j.milkeviciute@eif.viko.lt

Studijų skyriaus vedėja
Dalė Neverbickaitė
Telefono Nr. +370 650 12070
Vidaus telefono Nr. 550
Kabineto Nr. 220
Elektroninis paštas d.neverbickaite@eif.viko.lt

Studijų skyriaus specialistė
Alina Stakėnienė
Telefono Nr. +370 650 73515
Vidaus telefono Nr. 518
Kabineto Nr. 219
Elektroninis paštas a.stakeniene@eif.viko.lt

Studijų skyriaus specialistė
Lina Galvanauskienė
Telefono Nr. +370 686 59834
Vidaus telefono Nr. 513
Kabineto Nr. 219
Elektroninis paštas l.galvanauskiene@eif.viko.lt

Studijų skyriaus vadybininkė
Ramunė Visockienė
Telefono Nr. +370 656 83816
Vidaus telefono Nr. 529
Kabineto Nr. 331
Elektroninis paštas r.visockiene@eif.viko.lt

Studijų skyriaus vadybininkė
Vilija Didžiokienė
Telefono Nr. +370 652 44669
Vidaus telefono Nr. 519
Kabineto Nr. 333
Elektroninis paštas v.didziokiene@eif.viko.lt

Partnerystės ir projektų skyriaus vedėjas
Vytautas Lauciūnas
Telefono Nr. +370 663 77929
Vidaus telefono Nr. 515
Kabineto Nr. 217
Elektroninis paštas v.lauciunas@eif.viko.lt

Partnerystės ir projektų skyriaus vadybininkė
Santa Mirauskienė
Telefono Nr. +370 621 72225
Vidaus telefono Nr. 562
Kabineto Nr. 325
Elektroninis paštas s.mirauskiene@eif.viko.lt

Elektronikos katedros vedėjas
dr.Antoni Kozič
Telefono Nr. +370 657 17665
Vidaus telefono Nr. 516
Kabineto Nr. 409
Elektroninis paštas a.kozic@eif.viko.lt

Informacinių sistemų katedros vedėja
dr.Irma Šileikienė
Telefono Nr. +370 663 71037
Vidaus telefono Nr. 552
Kabineto Nr. 101A
Elektroninis paštas i.sileikiene@eif.viko.lt

Kompiuterių inžinerijos katedros vedėjas
Paulius Šakalys
Telefono Nr. +370 657 17141
Vidaus telefono Nr. 568
Kabineto Nr. 302
Elektroninis paštas p.sakalys@eif.viko.lt

Programinės įrangos katedros vedėjas
dr.Mindaugas Liogys
Telefono Nr. +370 657 17411
Vidaus telefono Nr. 505
Kabineto Nr. 208A
Elektroninis paštas m.liogys@eif.viko.lt

Elektronikos ir Kompiuterių inžinerijos katedrų administratorė
Elvyra Leskauskaitė
Telefono Nr. +370 698 57548
Vidaus telefono Nr. 535
Kabineto Nr. 309A
Elektroninis paštas e.leskauskaite@eif.viko.lt

Informacinių sistemų ir Programinės įrangos katedrų administratorė
Irina Volkova
Telefono Nr. +370 686 67224
Vidaus telefono Nr. 585
Kabineto Nr. 206
Elektroninis paštas i.volkova@eif.viko.lt

Kompiuterių centro vedėjas
Vytautas Netikša
Telefono Nr. +370 629 08564
Vidaus telefono Nr. 510
Kabineto Nr. 103A
Elektroninis paštas v.netiksa@eif.viko.lt kc@eif.viko.lt

Inžinierius elektronikas
Gintautas Plaščinskas
Telefono Nr. +370 698 54562
Vidaus telefono Nr. 510
Kabineto Nr. 106A
Elektroninis paštas g.plascinskas@eif.viko.lt

Inžinierius IT
Valdas Šukelis
Telefono Nr. +370 672 91321
Vidaus telefono Nr. 554
Kabineto Nr. 103
Elektroninis paštas v.sukelis@eif.viko.lt

Inžinierius IT
Jurij Litvinenko
Kabineto Nr. 103
Elektroninis paštas j.litvinenko@eif.viko.lt

Elektronikos laboratorijų vedėjas
Tomas Kasperavičius
Telefono Nr.
+370 657 16768
Vidaus telefono Nr. 543
Kabineto Nr. 319
Elektroninis paštas t.kasperavicius@eif.viko.lt

Technologijų centro vedėjas
dr.Eugenijus Mačerauskas
Telefono Nr. +370 616 95673
Elektroninis paštas e.macerauskas@eif.viko.lt

Ūkio tarnybos vadovė
Aušra Radzevičienė
Telefono Nr. +370 687 84792
Vidaus telefono Nr. 517
Kabineto Nr. 218
Elektroninis paštas ausra.radzeviciene@eif.viko.lt

Bibliotekos vedėja
Natalja Daškevič
Telefono Nr. +370 685 45807
Vidaus telefono Nr. 582
Kabineto Nr. 425
Elektroninis paštas biblioteka@eif.viko.lt n.daskevic@eif.viko.lt

Bibliotekininkė
Felicita Remeikienė
Telefono Nr. +370 699 40933
Vidaus telefono Nr. 581
Elektroninis paštas f.remeikiene@eif.viko.lt

Budintis (J.Jasinskio g.15)
Telefono Nr. +370 619 83690