Ištęstinių studijų planas įstojusiems 2013 m.

STUDIJŲ PLANAS
Įstojusiems 2013 metais
ELEKTRONIKOS INŽINERIJA
(nuo 2016-09-01)

Ištęstinės studijos
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius (ECTS) Vertinimo forma*
Ketvirtas kursas
7 Teisė 3 P (SD)
7 EA projektavimas ir gamyba 6 E, KP
7 Valdikliai 3 E
7 Kompiuterių technika 3 E
7 LPD 3* 3 P (SD)
Specializacijos Elektroninės sistemos dalykai  ap *
7 Vaizdo technologijos 6 E
Specializacijos Mechatroninės sistemos dalykai
7 Procesų vizualizavimas 3 E
7 Projektuojamieji loginiai valdikliai 3 E
Iš viso VII semestre: 24
8 Ekonomika 6 E, KP
8 LPD 4* 3 P (SD)
Specializacijos Elektroninės sistemos dalykai  ap*
8 Elektroninė aparatūra ir jos techninė priežiūra 6 E
8 Elektroninės saugos sistemos 3 E
8 Elektroninių sistemų projektas 3 P (SD)
Specializacijos Mechatroninės sistemos dalykai
8 Mechatronikos sistemos 6 E
8 Automatinio valdymo sistemos 3 E
8 Mechatronikos sistemų projektas 3 P (SD)
Iš viso VIII semestre: 21
9 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
9 Baigiamasis projektas 15 Gynimas KK
Iš viso IX semestre: 30

*ap – alternatyviai pasirenkamas dalykas
*LPD – laisvai pasirenkamas dalykas

Vertinimo formos: E – egzaminas; KP- kursinis projektas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas);      gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje

Laisvai pasirenkami dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai
  Kreditų skaičius Vertinimo forma
Kūno kultūra 1 3 P (SD)
Kūno kultūra 2 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C1) 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C2) 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Profesinė etika 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Komunikavimo pagrindai 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Marketingas 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Mikrobangų technika 3 P (SD)
Apskaitos pagrindai 3 P (SD)
Kompiuterių tinklai 3 P (SD)
Judriojo ryšio tinklai 3 P (SD)
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 P (SD)
MATLAB elektronikoje 3 P (SD)
Skaitmeniniai signalų procesoriai 3 P (SD)
Operacinės sistemos 3 P (SD)
Projektų valdymas 3 P (SD)
PID reguliatoriai 3 P (SD)