Studijų planas įstojusiems 2020 m.

ELEKTRONIKOS INŽINERIJA (6531EX027)
Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)
1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 1 3 E
Fizika 6 E
Matematika 1 5 E
Elektrotechnika 6 E
Elektroninių įtaisų programavimas 3 SD
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 4 SD
Elektronikos praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 2 3 E
Specialybės kalba 3 SD
Matematika 2 5 E
Elektronika 7 E
Signalai ir grandinės 6 E
Virtualieji elektronikos instrumentai 3 SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija / Sociologija 3 SD
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Analoginiai įtaisai 6 E (KP)
Skaitmeniniai įtaisai 6 E (KP)
Elektromagnetinės bangos ir antenos 3 E
Programavimas C kalba 6 SD
Elektroninių įtaisų programavimo praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 E
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
Matavimai ir metrologijos pagrindai 3 SD
Telekomunikacijų sistemos 6 E
EA projektavimas ir gamyba 6 E (KP)
Elektroninių matavimų praktika 3 SD
5 semestras (24 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Automatikos sistemos 3 E
Kompiuterių sistemos 3 E
Specializacija: Elektroninės sistemos
Garso ir vaizdo technologijos 6 E
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Programuojami loginiai valdikliai 3 E
Procesų vizualizavimas 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 ** 3 SD
LPD 2 ** 3 SD
6 semestras (36 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Profesinė praktika 12 SD
Specializacija: Elektroninės sistemos
Dirbtinis intelektas elektroninėse sistemose 6 E
Saugos elektroninės sistemos 3 E
Elektroninių sistemų projektas 3 P
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Mechatronikos sistemos 6 E
Robotika 3 E
Mechatronikos sistemų projektas 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3 ** 3 SD
LPD 4 ** 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis projektas 15 BP
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 3 SD
Profesinė anglų kalba 3 SD
Vokiečių kalba 1 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Kultūros istorija 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Iškalba 3 SD
Studijų krypties dalykai
Marketingas 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Mikrobangų technika 3 SD
Apskaitos pagrindai 3 SD
Kompiuterių tinklai 3 SD
Judriojo ryšio tinklai 3 SD
PID reguliatoriai 3 SD
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 SD
MATLAB elektronikoje 3 SD
Skaitmeniniai signalų procesoriai (DSP) 3 SD
Operacinės sistemos 3 SD
Projektų valdymas 3 SD
Lazerių technologijos 3 SD
Automobilių elektronikos sistemos 3 SD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
P – projektas;
BP – baigiamasis projektas.