Elektroninio verslo technologijos

Studijų krypties grupė: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija, B04
Studijų forma: Nuolatinių
Kalbos, kuriomis dėstoma: Lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas (AIKOS sistema)
Studijų programos išorinio vertinimo išvados (SKVC)
Konkursinio balo sandara ir skaičiuoklė (LAMA BPO)

Studijų planas įstojusiems 2015 ir 2016 metais

Studijų programos išskirtinumas
Elektroninio verslo technologijų studijų programos tikslai: taikyti informacinių technologijų priemones elektroninio verslo vykdymui; taikyti elektroninės rinkodaros ir analizės priemones elektroninio verslo vystymui; turėti žinių ir įgūdžių elektroninio verslo organizavimui ir vystymui; analizuoti elektroninio verslo rinkos informaciją ir naudoti ją elektroninio verslo modelių taikymui ir tobulinimui

Tarptautiškumas
Studijų programa dera su daugelyje Europos aukštųjų mokyklų vykdomų tos pačios krypties studijų programų, dėl to studentai turi galimybę išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus+ mainų programą.

Karjeros galimybės
Absolventai galės savarankiškai vykdyti elektroninį verslą Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, dirbti įmonėse vykdančiose elektroninę komerciją bei teikiančiose elektronines paslaugas, vystyti elektroninės vyriausybės paslaugas.

Įgyjami gebėjimai
Absolventai gebės: taikyti informacinių technologijų priemones elektroninio verslo vykdymui, taikyti elektroninės rinkodaros ir analizės priemones elektroninio verslo vystymui, analizuoti elektroninio verslo rinkos informaciją ir naudoti ją elektroninio verslo modelių taikymui ir tobulinimui, turės žinių ir įgūdžių elektroninio verslo organizavimui ir vystymui.

Absolventų įsidarbinimas
Lietuvos darbo biržos duomenimis absolventų įsidarbinimas 97%.

Sėkmės istorijos

Studijų programos komitetas
Komiteto pirmininkė
Dr. Irma Šileikienė
Komiteto nariai
Leopoldas Dalydis, UAB „Dagos technologijos“ direktorius,
Eugenijus Jasiūnas, MRU skaitmeninių technologijų instituto lektorius;
Tatjana Liogienė, Vilniaus kolegijos Informacinių sistemų katedros lektorė,
Jolanta Mačėnienė, Vilniaus kolegijos Informacinių sistemų katedros lektorė,
Dr. Irma Šileikienė, Vilniaus kolegijos Informacinių sistemų katedros vedėja;
Dr. Loreta Savulionienė, Vilniaus kolegijos elektronikos ir informatikos fakulteto prodekanė, Programų sistemų katedros docentė,
Dr. Algis Žemgulis, Vilniaus kolegijos Informacinių sistemų katedros docentas,
Karolis Kairys, EV14A grupės studentas.

Studijų programos klausimais, kreiptis į komiteto pirmininkę el. pašto adresu i.sileikiene@eif.viko.lt.