Elektroninio verslo technologijos

Akredituota iki 2015 m. birželio 30 d.

VALSTYBINIS KODAS 653E10007
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA ELEKTRONINIO VERSLO TECHNOLOGIJOS
Nuolatinių studijų planas
STUDIJŲ SRITIS Technologijų mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS Informatikos inžinerija
STUDIJŲ FORMOS IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metai
STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras arba Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras ir Vadybos profesinis bakalauras (jeigu pasirenkama gretutinių studijų Vadybos programa)
BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamojo darbo rengimu ir gynimu
STUDIJŲ TIKSLAS Elektroninio verslo technologijų studijų programos tikslai: taikyti informacinių technologijų priemones elektroninio verslo vykdymui; taikyti elektroninės rinkodaros ir analizės priemones elektroninio verslo vystymui; turėti žinių ir įgūdžių elektroninio verslo organizavimui ir vystymui; analizuoti elektroninio verslo rinkos informaciją ir naudoti ją elektroninio verslo modelių taikymui ir tobulinimui
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
 • parinkti verslo uždavinių sprendimui reikalingas programinės įrangos priemones
 • atrasti ir formuluoti reikalavimus programinei įrangai ir projektuoti naudotojo sąsają
 • taikyti programavimo ir duomenų bazių valdymo technologijas ir vertintini jų kokybę
 • integruoti elektroninio verslo priemones į įmonės ar organizacijos informacijos sistemą
 • pagal verslo uždavinius parinkti ir taikyti elektroninės rinkodaros priemones
 • organizuoti ir valdyti internetines reklamos kampanijas ir vertinti jų efektyvumą
 • taikyti duomenų analizės priemones lankomumo ir kitos verslo informacijos vertinimui
 • taikyti verslo aplinkos pažinimo metodus, savarankiškai ir komandoje, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti elektroninį verslą
 • kontroliuoti vidinių IT padalinių ir subrangovų teikiamų informacinių technologijų paslaugų kokybę
 • taikyti biuro, grupinio darbo ir projektų valdymo priemones
 • bendrauti valstybine bei užsienio kalbomis, dirbti daugiakultūrėje aplinkoje
 • identifikuoti, charakterizuoti ir taikyti elektroninio verslo modelius
 • vertinti ir prognozuoti elektroninio verslo paslaugų poreikį analizuoti ir modeliuoti organizacijų veiklą
Bendrieji koleginių studijų moduliai Bendrieji dalykai
Studijų krypties moduliai Matematika, Elektroninis verslas, Programavimo ir duomenų bazių pagrindai, Internetinės technologijos, Išmaniųjų įrenginių technologijos, Rinkodara, Vadyba, Garso ir vaizdo technologijos, Elektroninio verslo platformos ir įrankiai, Elektroninė reklama ir verslo analitika, Informacijos sistemos, IT tarnybų valdymas ir IT teisė
Gretutinių studijų moduliai Ekonomika, Vadyba, Rinkodara, Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas, Profesinė praktika ir Vadybos baigiamasis projektas
Praktikos Technologijų praktika, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika
Laisvai pasirenkamieji moduliai Lyderystė ir kurybiškumas, Rizikų valdymas, Verslininkystė
ĮGYTI GEBĖJIMAI Studentai gebės: taikyti informacinių technologijų priemones elektroninio verslo vykdymui, taikyti elektroninės rinkodaros ir analizės priemones elektroninio verslo vystymui, analizuoti elektroninio verslo rinkos informaciją ir naudoti ją elektroninio verslo modelių taikymui ir tobulinimui, turės žinių ir įgūdžių elektroninio verslo organizavimui ir vystymui
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Absolventai galės savarankiškai vykdyti elektroninį verslą Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, dirbti įmonėse vykdančiose elektroninę komerciją bei teikiančiose elektronines paslaugas, vystyti elektroninės vyriausybės paslaugas