Nuolatinių studijų planas

ELEKTRONINIO VERSLO TECHNOLOGIJOS
Nuolatinės studijos
Semestras Modulio pavadinimas Kreditų skaičius Vertinimo forma*
Pirmas kursas
1 Bendrieji dalykai 15 E
1 Elektroninis verslas 15 E
Iš viso 1 semestre: 30
2 Matematika 10 E
2 Programavimo ir duomenų bazių pagrindai 10 E
2 Internetinės technologijos 10 E
Iš viso 2 semestre: 30
Iš viso pirmame kurse: 60
Antras kursas
Pagrindinių studijų šaka
3 Išmaniųjų įrenginių technologijos 10 E
3 Vadyba 10 E
3 Garso ir vaizdo technologijos 10 E
Iš viso 3 semestre: 30
4 IT tarnybų valdymas ir IT teisė 10 E
4 Rinkodara 10 E
4 Laisvai pasirenkamas modulis 10 E
Iš viso 4 semestre: 30
Iš viso antrame kurse: 60
Gretutinių studijų šaka Vadyba
3 Ekonomika 10 E
3 Vadyba 10 E
3 Rinkodara 10 E
Iš viso 3 semestre: 30
4 Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
4 Profesinė praktika ir vadybos baigiamasis darbas 20 E
Iš viso 4 semestre: 30
Iš viso antrame kurse: 60
Trečias kursas
5 Elektroninio verslo platformos ir įrankiai 10 E
5 Informacijos sistemų projektavimas 10 E
5 Elektroninė reklama ir verslo analitika 10 E
Iš viso 5 semestre: 30
6 Laisvai pasirenkamas modulis 10 E
6 Technologijų praktika 10 P (SD)
6 Profesinė praktika 10 P (SD)
Iš viso 6 semestre: 30
Iš viso trečiame kurse: 60
Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis darbas 15 Gynimas KK
Iš viso 7 semestre: 30
Iš viso: 210
Laisvai pasirenkami moduliai
Išmaniųjų įrenginių technologijos 10 E
Garso ir vaizdo technologijos 10 E
IT tarnybų valdymas ir IT teisė 10 E
Lyderystė ir kūrybiškumas 10 E
Rizikų valdymas 10 E
Verslininkystė 10 E
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje;