Ištęstinių studijų planas

STUDIJŲ PLANAS INFORMACIJOS SISTEMOS
Ištęstinės studijos
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Vertinimo forma*
Pirmas kursas
1 Užsienio kalba (anglų k.) 3 E
1 Specialybės kalba 1 P (SD)
1 Informacinės technologijos (KD) 3 P (SD)
1 Matematika 3 P (SD)
1 Programavimas 3 P (SD)
1 Informacijos valdymo pagrindai 3 P (SD)
1 Duomenų bazių projektavimas 3 P (SD)
1 Informacinių technologijų praktika 3 P (SD)
Iš viso 1 semestre: 22
2 Užsienio kalba (anglų k.) 3 E
2 Specialybės kalba 2 P (SD)
2 Matematika 3 E
2 Programavimas (KD) 3 E
2 Informacinės technologijos (KD) 3 E
2 Informacijos valdymo pagrindai 3 E
2 Duomenų bazių projektavimas 3 E
2 Informacijos valdymo praktika 3 P (SD)
Iš viso 2 semestre: 23
Iš viso pirmame kurse: 45
Antras kursas
3 Diskrečioji matematika 2 P (SD)
3 Tikimybių teorija ir statistika 1 P (SD)
3 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
3 Inžinierinė ir kompiuterinė grafika 3 P (SD)
3 Informacijos sistemos (KD) 3 P (SD)
3 Duomenų bazės ir sistemos 3 P (SD)
3 Duomenų bazių ir programavimo praktika 3 P (SD)
3 Pasirenkamas dalykas 1 3 P (SD)
Iš viso 3 semestre: 21
4 Fizika 6 E
4 Diskrečioji matematika 1 E
Tikimybių teorija ir statistika 2 E
4 Informacijos sistemos (KD) 3 E
4 Duomenų bazės ir sistemos 3 E
4 Inžinierinė ir kompiuterinė grafika 3 E
4 Filosofija / Sociologija 3 E
4 Pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 4 semestre: 24
Iš viso antrame kurse: 45
Trečias kursas
5 Kompiuterių tinklai ir komunikacijos 3 P (SD)
5 Operacinės sistemos / Algoritmai ir duomenų struktūros 3 P (SD)
5 Hipertekstinės sistemos ir internetinės technologijos 3 P (SD)
5 Informacijos sistemų projektavimas (KD) 3 P (SD)
5 Informacijos sistemų projektavimo praktika 3 P (SD)
5 Pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 5 semestre: 18
6 Kompiuterių tinklai ir komunikacijos 3 E
6 Operacinės sistemos / Algoritmai ir duomenų struktūros 3 P (SD)
6 Hipertekstinės sistemos ir internetinės technologijos 3 E
6 Informacijos sistemų projektavimas (KD) 3 E
6 Pasirenkamas dalykas 3 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso 6 semestre: 27
Iš viso trečiame kurse: 45
Ketvirtas kursas
7 Teisė 3 P (SD)
7 Vadyba 3 E
7 Ekonomika 3 P (SD)
7 Organizacijų komunikacijos / Psichologija 3 P (SD)
7 Atviroji programinė įranga 3 P (SD)
7 Verslo valdymo sistemos 3 E
7 Informacijos sistemų patikimumas ir testavimas (KD) 3 P (SD)
7 Projektų rengimas ir valdymas 3 P (SD)
7 Elektroninė komercija 3 P (SD)
Iš viso 7 semestre: 27
8 Ekonomika 3 E
8 Atviroji programinė įranga 3 E
8 Informacijos sistemų patikimumas ir testavimas (KD) 3 E
8 Projektų rengimas ir valdymas 3 E
8 Elektroninė komercija 3 E
8 IV kurso projektas 3 P (SD)
Iš viso 8 semestre: 18
Iš viso ketvirtame kurse: 45
Penktas kursas
9 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
9 Baigiamasis darbas 15 Gynimas KK
Iš viso 9 semestre: 30
Iš viso: 210
Laisvai pasirenkami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Antreprenerystė ir aktyvioji vadyba 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Žmogaus ir kompiuterio sąsaja 3 P (SD)
Programų priežiūra ir tobulinimas 3 P (SD)
Įmonės vidaus auditas 3 P (SD)
Logistika 3 P (SD)
Verslo etika 3 P (SD)
Kiti dalykai
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Elektrotechnika 3 P (SD)
Finansų apskaitos pagrindai 3 P (SD)
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje;