Studijų planas įstojusiems 2016 m. ir anksčiau

STUDIJŲ PLANAS INFORMACIJOS SISTEMOS
Nuolatinės studijos
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Vertinimo forma*
Pirmas kursas
1 Užsienio kalba (anglų) 3 E
1 Specialybės kalba 3 P (SD)
1 Informacinės technologijos (KD) 6 E
1 Matematika 3 P (SD)
1 Informacijos valdymo pagrindai 6 E
1 Duomenų bazių projektavimas 6 E
1 Informacinių technologijų praktika 3 P (SD)
Iš viso 1 semestre: 30
2 Užsienio kalba (anglų) 3 E
2 Matematika 3 E
2 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
2 Fizika 6 E
2 Inžinierinė ir kompiuterinė grafika 6 P (SD)
2 Programavimas (KD) 6 E
2 Informacijos valdymo praktika 3 P (SD)
Iš viso 2 semestre: 30
Iš viso pirmame kurse: 60
Antras kursas
3 Diskrečioji matematika 3 E
3 Tikimybių teorija ir statistika 3 E
3 Operacinės sistemos / Algoritmai ir duomenų struktūros 6 P (SD)
3 Informacijos sistemos (KD) 6 E
3 Duomenų bazės ir sistemos 6 E
3 Duomenų bazių ir programavimo praktika 3 P (SD)
3 Pasirenkamas dalykas 1 3 P (SD)
Iš viso 3 semestre: 30
4 Kompiuterių tinklai ir komunikacijos 6 E
4 Vadyba 3 E
4 Informacijos sistemų projektavimas (KD) 6 E
4 Hipertekstinės sistemos ir internetinės technologijos 6 E
4 Organizacijų komunikacijos / Psichologija 3 P (SD)
4 Informacijos sistemų projektavimo praktika 3 P (SD)
4 Pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 4 semestre: 30
Iš viso antrame kurse: 60
Trečias kursas
5 Filosofija / Sociologija 3 P (SD)
5 Ekonomika 6 E
5 Teisė 3 P (SD)
5 Atviroji programinė įranga 6 E
5 Informacijos sistemų patikimumas ir testavimas (KD) 6 E
5 Verslo valdymo sistemos 3 E
5 Pasirenkamas dalykas 3 3 P (SD)
Iš viso 5 semestre: 30
6 Projektų rengimas ir valdymas 6 E
6 Elektroninė komercija (KD) 6 E
6 III kurso projektas 3 P (SD)
6 Pasirenkamas dalykas 4 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso 6 semestre: 30
Iš viso trečiame kurse: 60
Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis projektas 15 Gynimas KK
Iš viso 7 semestre: 30
Iš viso: 210
Laisvai pasirenkami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Antreprenerystė ir aktyvioji vadyba 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Žmogaus ir kompiuterio sąsaja 3 P (SD)
Programų priežiūra ir tobulinimas 3 P (SD)
Įmonės vidaus auditas 3 P (SD)
Logistika 3 P (SD)
Verslo etika 3 P (SD)
Kiti dalykai
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Elektrotechnika 3 P (SD)
Finansų apskaitos pagrindai 3 P (SD)
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje;