Kompiuterių sistemos

Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d.

KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA KOMPIUTERIŲ SISTEMOS
(iki 2016 m. – KOMPIUTERIŲ TECHNIKA)
Nuolatinių studijų planas
D1
S2
įstojusiems 2016, 2017 m.
įstojusiems 2015 m.
įstojusiems 2013, 2014 m.
Ištęstinių studijų planas įstojusiems 2013 m.
VALSTYBINIS KODAS 653H69002
STUDIJŲ SRITIS Technologijos mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS Elektronikos ir elektros inžinerija
STUDIJŲ PROGRAMOS RŪŠIS Bakalauro
STUDIJŲ FORMOS IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metų
Ištęstinės studijos – 4,5 metų
STUDIJŲ APIMTIS 210 (ECTS) kreditų
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Kompiuterių inžinerijos profesinis bakalauras
BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamojo projekto rengimu ir gynimu
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
 • projektuoti kompiuterių sistemas ir tinklus, jų aparatinę ir programinę įrangą, pritaikyti esamų kompiuterių sistemų išteklius naujoms įmonių reikmėms;
 • programuoti ir savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas;
 • diegti ir derinti techninę įrangą;
 • diegti ir derinti operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką;
 • valdyti informacijos srautus, taikant pažangius apdorojimo būdus, vertinti duomenis, juos interpretuoti, analizuoti, apdoroti, atlikti skaičiavimus;
 • spręsti kompiuterių sistemų programinės įrangos funkcionavimo problemas;
 • diagnozuoti ir šalinti techninės įrangos gedimus;
 • administruoti ir valdyti kompiuterių sistemas;
 • nustatyti grėsmes informacijos saugumui ir taikyti tinkamus apsaugos būdus;
 • analizuoti ir vertinti ekonominę verslo aplinką;
 • parengti įmonės (padalinio) verslo planą;
 • bendrauti rašytine ir žodine taisyklinga lietuvių ir anglų kalba;
 • formuluoti ir pagrįsti argumentus, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, socialinius, mokslinius, aplinkosauginius ir etikos aspektus;
 • naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, kompiuterinėmis programomis;
 • spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje įvertinant sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS
 • kompiuterių sistemų ir kompiuterių tinklų projektavimas ir diegimas;
 • kompiuterių ir jų tinklų valdymas ir priežiūra;
 • technologinių procesų valdymo automatizavimas;
 • verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimas

D1 – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis
S2 – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis

Atnaujinta 2016-05-12