Ištęstinių studijų planas įstojusiems 2013 m.

STUDIJŲ PLANAS
Įstojusiems 2013 metais
KOMPIUTERIŲ SISTEMOS
(nuo 2016-09-01)

Ištęstinės studijos
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius (ECTS) Vertinimo forma*
Ketvirtas kursas
7 Vadyba 3 E
7 Telekomunikacijų sistemos 3 E
7 Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga 3 E
7 Įterptinės sistemos ir jų projektavimas  ap 6 KP
Kompiuterių tinklų projektavimas  ap 6 KP
7 LPD 3 P (SD)
7 LPD 3 P (SD)
7 Kompiuterių tinklų diegimo  praktika 3 P (SD)
Iš viso VII semestre: 24  
8 Kompiuterių tinklų administravimas  ap 6 E
8 Signalų procesoriai  ap 6 E
8 Skriptinis programavimas  ap 3 E
8 Įterptinių realaus laiko sistemų programavimas  ap 3 E
8 Teisė 3 P (SD)
8 Ekonomika 6 E, KP
8 LPD 3 P (SD)
Iš viso VIII semestre: 21
  Iš viso ketvirtame kurse: 45
9 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
9 Baigiamasis projektas 15 Gynimas KK
Iš viso IX semestre: 30

ap – alternatyviai pasirenkamas dalykas.  
Vertinimo formos: E – egzaminas; KP- kursinis projektas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje;

Laisvai pasirenkamieji dalykai
  Kreditų skaičius Vertinimo forma
Profesinė anglų kalba (C1) 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C2) 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Kūno kultūra 3 P (SD)
Profesinė etika 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Komunikavimo pagrindai 3 P (SD)
Verslo komunikacijos 3 P (SD)
Rinkodara 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Projektų valdymas 3 P (SD)
Dizaino grafika 3 P (SD)
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 P (SD)
Elektroninė komercija 3 P (SD)
Interneto puslapių kūrimas 3 P (SD)