Nuolatinių studijų planas įstojusiems 2015 m.

STUDIJŲ PLANAS
Įstojusiems 2015 metais
KOMPIUTERIŲ SISTEMOS
(nuo 2016-09-01)
Nuolatinės studijos
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Vertinimo forma
Pirmas kursas
1 Angų kalba 3 E
1 Fizika 6 E
1 Matematika 3 E
1 Elektrotechnika 6 E
1 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 P (SD)
1 Informacinės technologijos 6 P (SD)
1 Informacinių technologijų praktika 3 P (SD)
Iš viso I semestre: 30
 
2 Anglų kalba 3 E
2 Specialybės kalba 3 P (SD)
2 Matematika 6 E
2 Elektronika 6 E
2 Matavimai ir metrologijos pagrindai 3 P (SD)
2 Kompiuterių išoriniai įrenginiai 6 E
2 Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 P (SD)
Iš viso II semestre: 30
Iš viso pirmame kurse: 60
Antras kursas
3 Diskrečioji matematika 3 E
3 Tikimybių teorija ir statistika 3 E
3 Automatikos įtaisai 6 E
3 Skaitmeniniai įtaisai 6 E;KP
3 Operacinės sistemos 6 E
3 Programuojamieji loginiai valdikliai 3 E
3 Technologinė praktika 3 P (SD)
Iš viso III semestre: 30
 
4 Filosofija-ap 3 P (SD)
4 Sociologija-ap 3 P (SD)
4 Teisė 3 P (SD)
4 Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
4 Programavimas 6 E
4 Duomenų bazės 3 P (SD)
4 Kompiuterių tinklai 6 E
4 Kompiuteriai ir jų sandara 6 E; KP
Iš viso IV semestre: 30
Iš viso antrame kurse: 60
  Trečias kursas
5 Vadyba 3 E
5 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
5 Telekomunikacijų sistemos 3 E
5 Kompiuterių tinklų projektavimas- ap 6 KP
5 Įterptinės sistemos ir jų projektavimas- ap 6 KP
5 LPD1 3 P (SD)
5 LPD2 3 P (SD)
5 Kompiuterių tinklų diegimo  praktika 3 P (SD)
Iš viso V semestre: 30
6 Ekonomika 6 E;KP
6 Kompiuterių tinklų informacijos sauga 3 E
6 Skriptinis programavimas- ap 3 E
6 Įterptinių realaus laiko sistemų programavimas- ap 3 E
6 Kompiuterių tinklų administravimas- ap 6 E
6 Signalų procesoriai- ap 6 E
6 LPD3 3 P (SD)
6 LPD4 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso VI semestre: 30
Iš viso trečiame kurse: 60
  Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis projektas 15 Gynimas KK
Iš viso VII semestre: 30

ap – alternatyviai pasirenkamas dalykas
Vertinimo formos: E – egzaminas; KP- kursinis projektas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas);      gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje

Laisvai pasirenkami dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai
  Kreditų skaičius Vertinimo forma
Profesinė anglų kalba (C1) 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C2) 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Kūno kultūra 3 P (SD)
Profesinė etika 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Komunikavimo pagrindai 3 P (SD)
Verslo komunikacijos 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Rinkodara 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Projektų valdymas 3 P (SD)
Dizaino grafika 3 P (SD)
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 P (SD)
Elektroninė komercija 3 P (SD)
Interneto puslapių kūrimas 3 P (SD)