Nuolatinių studijų planas įstojusiems 2016, 2017 m.

STUDIJŲ PLANAS
Įstojusiems 2016, 2017 metais
KOMPIUTERIŲ SISTEMOS  (KS)
Nuolatinės studijos
D – studijos organizuojamos darbo dienomis
S – studijos organizuojamos sesijomis
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Vertinimo forma
Pirmas kursas
1 Angų kalba 3 E
1 Fizika 6 E
1 Matematika 6 E
1 Elektronika 6 E
1 Specialybės kalba 3 P (SD)
1 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 P (SD)
1 Elektronikos praktika 3 P (SD)
Iš viso I semestre: 30
16 sav. + 2 sav. praktika + 2 sav. egz. sesija
 
2 Anglų kalba 3 E
2 Diskrečioji matematika 3 E
2 Skaitmeniniai įtaisai 6 E, KP
2 Operacinės sistemos 6 E
2 Programavimas 6 E
2 Duomenų bazės 3 P (SD)
2 Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 P (SD)
Iš viso II semestre: 30
16 sav. + 2 sav. praktika + 2 sav. egz. sesija  
Iš viso pirmame kurse: 60
Antras kursas
3 Tikimybių teorija ir statistika 3 E
3 Signalai ir grandinės 3 E
3 Kompiuteriai ir jų sandara 6 E, KP
3 Kompiuterių išoriniai įrenginiai 6 E
3 Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
3 Interneto technologijos 6 P (SD)
3 Technologinė praktika (matavimų, PC surinkimo) 3 P (SD)
Iš viso III semestre: 30
16 sav. + 2 sav. praktika + 2 sav. egz. sesija  
 
4 Filosofija-ap / Sociologija-ap 3 P (SD)
4 Skriptinis programavimas 3 E
4 Telekomunikacijų sistemos 6 E
4 Specialios paskirties kompiuteriai 6 E
4 Kompiuterių tinklai 6 E
4 Daiktų interneto įrenginiai ir technologijos 3 E
4 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
Iš viso IV semestre: 30
18 sav. + 2 sav. egz. sesija  
Iš viso antrame kurse: 60
Trečias kursas
5 Ekonomika 6 E, KP
5 Debesų kompiuterija 3 E
5 Kompiuterinių sistemų administravimas 6 E
5 Aplinkos kompiuterizacija- ap /
Įmonių kompiuterinių sistemų kūrimo platformos – ap
6 E
5 LPD 1 3 P (SD)
5 LPD 2 3 P (SD)
5 Kompiuterių tinklų diegimo  praktika 3 P (SD)
Iš viso V semestre: 30
14 sav. + 2 sav. praktika + 2 sav. egz. sesija
6 Kompiuterių tinklų projektavimas 6 KP
6 Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga 3 E
6 Teisė 3 P (SD)
6 Vadyba 3 E
6 LPD 3 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso VI semestre: 30
13 sav. + 1 sav. egz. sesija + 8 sav. egz. praktika  
Iš viso trečiame kurse: 60
Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis projektas 15 Gynimas KK
Iš viso VII semestre: 30

ap – alternatyviai pasirenkamas dalykas
Vertinimo formos: E – egzaminas; KP- kursinis projektas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas);
gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje

Laisvai pasirenkami dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai
  Kreditų skaičius Vertinimo forma
Profesinė anglų kalba (C1) 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C2) 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Kūno kultūra 3 P (SD)
Profesinė etika 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Komunikavimo pagrindai 3 P (SD)
Verslo komunikacijos 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Rinkodara 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Projektų valdymas 3 P (SD)
Dizaino grafika 3 P (SD)
Judriojo ryšio tinklai 3 P (SD)
Elektroninė komercija 3 P (SD)
Optinio ryšio sistemos 3 P (SD)