Studijų planas įstojusiems 2017 m. ir vėliau

KOMPIUTERIŲ SISTEMOS

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 1 3 E
Specialybės kalba 3 SD
Fizika 6 E
Matematika 6 E
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 SD
Elektronika 6 E
Elektronikos praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Anglų kalba 2 3 E
Diskrečioji matematika 3 E
Operacinės sistemos 6 E
Skaitmeniniai įtaisai 6 E (KP)
Programavimas 6 E
Duomenų bazės 3 SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Signalai ir grandinės 3 E
Kompiuterių išoriniai įrenginiai 6 E
Kompiuteriai ir jų sandara 6 E (KP)
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
Interneto technologijos 6 SD
Technologinė praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Filosofija / Sociologija 3 SD
Skriptinis programavimas 3 E
Telekomunikacijų sistemos 6 E
Specialios paskirties kompiuteriai 6 E
Kompiuterių tinklai 6 E
Daiktų interneto įrenginiai ir technologijos 3 E
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Ekonomika 6 E (KP)
Kompiuterių tinklų administravimas 6 E
Debesų kompiuterija 3 E
Alternatyvos: Įmonių kompiuterinių sistemų kūrimo platformos / Aplinkos kompiuterizacija 6 E
LPD 1 * 3 SD
LPD 2 * 3 SD
Kompiuterių tinklų diegimo praktika 3 SD
6 semestras (30kreditų)
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Kompiuterių sistemų projektavimas 6 E (KP)
Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga 3 E
LPD 3 * 3 SD
Profesinė praktika 12 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis projektas 15 BP
Laisvai pasirenkamieji dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 3 SD
Profesinė anglų kalba 3 SD
Vokiečių kalba 1 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Kultūros istorija 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Verslo komunikacijos 3 SD
Iškalba 3 SD
Studijų krypties dalykai
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Dizaino grafika 3 SD
Elektroninė komercija 3 SD
Rinkodara 3 SD
Optinio ryšio sistemos 3 SD
Judriojo ryšio tinklai 3 SD
Projektų valdymas 3 SD

* Vertinimo formos:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BP – baigiamasis projektas;
LPD – laisvai pasirenkamas dalykas

Atnaujinta 2019-12-10