Studijų planas įstojusiems 2017 m. ir vėliau

STUDIJŲ PLANAS PROGRAMŲ SISTEMOS
Nuolatinės studijos
(įstojusiems 2017 m. ir vėliau)
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius (ECTS) Vertinimo
forma*
Pirmas kursas
1 Profesinė anglų kalba 6 E
1 Specialybės kalba 3 P (SD)
1 Matematika 6 E
1 Operacinės sistemos 6 E
1 Struktūrinis programavimas 6 E
1 Informatikos įvadas 3 P (SD)
Iš viso 1 semestre:  30
2 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
2 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 P (SD)
2 Algoritmai ir duomenų struktūros (KD**) 6 E
2 Diskrečioji matematika 3 E
2 Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas 6 E
2 Kompiuterinė grafika 6 E
2 Pirmoji programavimo praktika 3 P (SD)
Iš viso 2 semestre:  30
Iš viso pirmame kurse:  60
Antras kursas
3 Skaitiniai ir optimizavimo metodai 6 E
3 Duomenų bazių projektavimas 6 E
3 Informacijos sistemos 3 E
3 Vadyba 3 P (SD)
3 Objektinis programavimas (KD) 6 E
3 Verslo valdymo sistemos 3 P (SD)
3 Antroji programavimo praktika 3 P (SD)
Iš viso 3 semestre: 30
4 Sociologija 3 P (SD)
4 Teisė 3 P (SD)
4 Kompiuteriai ir jų tinklai 6 E
4 Daugiagijis programavimas 3 E
4 Web servisai 6 E
4 Informacijos saugumas 6 E
4 Duomenų bazių praktika 3 P (SD)
Iš viso 4 semestre:  30
Iš viso antrame kurse:  60
Trečias kursas
Studijų programos šaka: Duomenų bazių sistemos
5 Ekonomika 3 P (SD)
5 Programų sistemų testavimas 3 P (SD)
5 Programų sistemų inžinerija 3 E
5 Duomenų bazių valdymo sistemos 6 E
5 Duomenų tyryba (KD) 6 E
5 Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 P (SD)
5 Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 5 semestre:  27
6 Intelektika 6 E
6 Programinės įrangos kūrimo valdymas 3 E
6 Duomenų bazių serverių administravimas 3 E
6 Nereliacinės duomenų bazės 3 E
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P (SD)
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 4 3 P (SD)
Iš viso 6 semestre:  33
Iš viso trečiame kurse:  60
Studijų programos šaka: Išmaniųjų įrenginių programavimas
5 Ekonomika 3 P (SD)
5 Programų sistemų testavimas 3 P (SD)
5 Programų sistemų inžinerija 3 E
5 Mobiliosios programėlės +KD 6 E
5 Hibridinės mobiliosios programėlės 6 E
5 Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 P (SD)
5 Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 5 semestre:  27
6 Intelektika 6 E
6 Programinės įrangos kūrimo valdymas 3 E
6 Išmaniųjų įrenginių komponentų programavimas 3 E
6 Daiktų internetas 3 E
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P (SD)
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 4 3 P (SD)
Iš viso 6 semestre:  33
Iš viso trečiame kurse:  60
Studijų programos šaka: Internetinės technologijos
5 Ekonomika 3 P (SD)
5 Programų sistemų testavimas 3 P (SD)
5 Programų sistemų inžinerija 3 E
5 Interneto svetainių kliento dalies kūrimas 6 E
5 Interneto svetainių serverio dalies kūrimas (KD) 6 E
5 Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 P (SD)
5 Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 5 semestre:  27
6 Intelektika 6 E
6 Programinės įrangos kūrimo valdymas 3 E
6 Web saugumas 3 E
6 Svetainių optimizacija paieškos sistemoms 3 E
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P (SD)
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 4 3 P (SD)
Iš viso 6 semestre:  33
Iš viso trečiame kurse:  60
Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis darbas 15 Gynimas KK
Iš viso 7 semestre:  30
Iš viso:  210
Laisvai pasirenkami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra A, B 6 P (SD)
Filosofija 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Finansų pagrindai 3 P (SD)
Psichologija 3 P (SD)
Verslo etika 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Programavimo kalba Java 6 P (SD)
Programavimo kalba C# 6 P (SD)
Atviroji programinė įranga 3 P (SD)
Programavimo kalba Swift 6 P (SD)
Kompiuterinių žaidimų kūrimas 6 P (SD)
Sisteminis programavimas 3 P (SD)
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 3 P (SD)
Telekomunikacijų tinklų valdymas 3 P (SD)
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – gynimas kvalifikavimo komisijoje; **KD – kursinis darbas