Ištęstinių studijų planas

STUDIJŲ PLANAS PROGRAMŲ SISTEMOS
Ištęstinės studijos
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius (ECTS) Vertinimo

forma*

Pirmas kursas
1 Profesinė anglų kalba 3 P (SD)
1 Specialybės kalba 3 P (SD)
1 Matematika 2 P (SD)
1 Operacinės sistemos 6 E
1 Struktūrinis programavimas 3 E
1 Informacinės technologijos 3 P (SD)
1 Informacinių technologijų praktika 3 P (SD)
Iš viso 1 semestre: 23
2 Profesinė anglų kalba 3 E
2 Matematika 4 E
2 Algoritmai ir duomenų struktūros (KD**) 6 E
2 Grafinė vartotojo sąsaja 6 E
2 Struktūrinio programavimo praktika 3 P (SD)
Iš viso 2 semestre: 22
Iš viso pirmame kurse: 45
Antras kursas
3 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 P (SD)
3 Diskrečioji matematika 3 E
3 Kompiuteriai ir jų tinklai 6 E
3 Informacijos sistemos 3 E
3 Taikomoji fizika 3 P (SD)
3 Objektinis programavimas 6 E
Iš viso 3 semestre: 24
4 Kompiuterinė grafika 6 E
4 Skaitiniai ir optimizavimo metodai 6 E
4 Duomenų bazės 6 E
4 Objektinio programavimo praktika 3 P (SD)
Iš viso 4 semestre: 21
Iš viso antrame kurse: 45
Trečias kursas
Studijų programos šaka: Duomenų bazių sistemos
5 Sociologija 3 P (SD)
5 Programų sistemų inžinerija 3 E
5 Atviroji programinė įranga 3 E
5 Interneto svetainių projektavimas ir kūrimas (KD) 6 E
5 Informacijos saugumas 6 P (SD)
5 Duomenų bazių praktika 3 P (SD)
Iš viso 5 semestre: 24
6 Duomenų bazių valdymo sistemos 6 E
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso 6 semestre: 21
Iš viso trečiame kurse: 45
Studijų programos šaka: Internetinės technologijos
5 Sociologija 3 P (SD)
5 Programų sistemų inžinerija 3 E
5 Atviroji programinė įranga 3 E
5 Interneto svetainių projektavimas ir kūrimas (KD) 6 E
5 Informacijos saugumas 6 E
5 Duomenų bazių praktika 3 P (SD)
Iš viso 5 semestre: 24
6 Web servisai 6 E
6 Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso 6 semestre: 21
Iš viso trečiame kurse: 45
Ketvirtas kursas
Studijų programos šaka: Duomenų bazių sistemos
7 Ekonomika 3 P (SD)
7 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
7 Vadyba 3 E
7 Apskaitos pagrindai 3 P (SD)
7 Projektų rengimas ir valdymas 3 E
7 Duomenų tyryba (KD) 6 E
7 Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 7 semestre: 24  
8 Teisė 3 P (SD)
8 Intelektika 6 E
8 Duomenų bazių serverių administravimas 3 E
8 Kolektyvinio darbo sistemos 3 E
8 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P (SD)
8 Laisvai pasirenkamas dalykas 4 3 P (SD)
Iš viso 8 semestre: 21
Iš viso ketvirtame kurse: 45
Studijų programos šaka: Internetinės technologijos
7 Ekonomika 3 P (SD)
7 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
7 Vadyba 3 E
7 Apskaitos pagrindai 3 P (SD)
7 Projektų rengimas ir valdymas 3 E
7 Interaktyvių interneto svetainių kūrimas (+KD**) 6 E
7 Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 P (SD)
Iš viso 7 semestre: 24
8 Teisė 3 P (SD)
8 Intelektika 6 E
8 Web saugumas 3 E
8 Web dizainas 3 E
8 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P (SD)
8 Laisvai pasirenkamas dalykas 4 3 P (SD)
Iš viso 8 semestre: 21
Iš viso ketvirtame kurse: 45
9 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
9 Baigiamasis darbas 15 Gynimas KK
Iš viso 9 semestre: 30
Iš viso: 210
Laisvai pasirenkami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra A, B 6 P (SD)
Filosofija 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Komunikavimo pagrindai 3 P (SD)
Psichologija 3 P (SD)
Verslo etika 3 P (SD)
Įmonių organizavimas ir valdymas 3 P (SD)
Įmonės vidaus auditas 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Programavimo kalba Java 3 P (SD)
Programavimo kalba C# 3 P (SD)
Elektroninė komercija 3 P (SD)
Sisteminis programavimas 3 P (SD)
Programų sistemų auditas 3 P (SD)
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 3 P (SD)
Telekomunikacijų tinklų valdymas 3 P (SD)
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – gynimas kvalifikavimo komisijoje; **KD – kursinis darbas