Telekomunikacijų sistemos

Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d.

KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMOS
Nuolatinių studijų planas
D1
S2
įstojusiems 2016, 2017 m.
įstojusiems 2015 m.
įstojusiems 2013, 2014 m.
Ištęstinių studijų planas įstojusiems 2013 m.
VALSTYBINIS KODAS 653H64001
STUDIJŲ SRITIS Technologijos mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS Elektronikos ir elektros inžinerija
STUDIJŲ PROGRAMOS RŪŠIS Bakalauro
STUDIJŲ FORMOS IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metų
Ištęstinės studijos – 4,5 metų
STUDIJŲ APIMTIS 210 (ECTS) kreditų
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Telekomunikacijų inžinerijos profesinis bakalauras
BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamojo projekto rengimu ir gynimu
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
 • Įvertinti vartotojų poreikius ir plėtros tendencijas;
 • parengti techninio sprendimo projektą;
 • parengti ekonominį projekto pagrindimą;
 • apibrėžti telekomunikacijų tinklų projektų įgyvendinimo ypatumus;
 • paaiškinti telekomunikacijų tinklų ir sistemų struktūrą, atskirų tinklo dalių funkcijas ir sąveiką;
 • atlikti telekomunikacijų įrangos diegimo, montavimo, derinimo ir matavimo darbus;
 • programuoti ir savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas;
 • analizuoti srautų perdavimo, valdymo, apdorojimo ir komutavimo procedūras;
 • nustatyti ir šalinti telekomunikacijų tinklų sutrikimus;
 • atlikti kokybinius ir kiekybinius metrologinius matavimus bei įvertinti ryšio kokybę;
 • atlikti rinkos tyrimus; vertinti verslo aplinką;
 • parengti įmonės (padalinio) verslo planą;
 • bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis;
 • formuluoti ir pagrįsti argumentus, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, socialinius, mokslinius, aplinkosauginius, etikos aspektus;
 • spręsti savarankiškai ir komandoje inžinerinius uždavinius;
 • taikyti teisinius ir norminius dokumentus.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS
 • telekomunikacijų tinklų projektavimas;
 • telekomunikacijų tinklų bei sistemų projekto įgyvendinimo organizavimas;
 • telekomunikacijų techninių sprendimų diegimas;
 • telekomunikacijų įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas;
 • telekomunikacijų verslo organizavimas.