Telekomunikacijų sistemos

Studijų krypties grupė: Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Studijų forma: Nuolatinė, nuolatinė – sesijinė
Kalbos, kuriomis dėstoma: Lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas (AIKOS sistema)
Studijų programos išorinio vertinimo išvados (SKVC)
Konkursinio balo sandara ir skaičiuoklė (LAMA BPO)

Studijų planas

Studijų programos išskirtinumas
Telekomunikacijų sistemų studijų programa – vienintelė tokia koleginių studijų programa Lietuvoje.

Tarptautiškumas
Galimybė vieną semestrą studijuoti užsienio universitete, taip pat atlikti profesinę ir baigiamąją praktikas užsienio įmonėse pagal ERASMUS+ mainų programą.

Karjeros galimybės
Galimybė dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose telekomunikacijų įmonėse, firmose, kuriose atliekami telekomunikacijų tinklų projektavimo, diegimo, eksploatavimo darbai, galimybė kurti savo verslą, susijusį su telekomunikacijų paslaugų teikimu vartotojams.
Telekomunikacijų sistemų absolventai dirba žymiausiose Lietuvos įmonėse, tokiose kaip: AB „TELIA LIETUVA“, UAB „Eltel Networks“ (taip pat ir komandiruotėse  užsienio valstybėse),  UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele 2“, AB „Lietuvos radijo ir te­levizijos centras“, „Barclays“ technologijų centras, „Western Union IT“, UAB ,,Telekomunikaciniai projektai“, UAB „Ryšių statyba“, ir kt.

Gebėsi

  • projektuoti, diegti ir prižiūrėti korporatyvinius ir globaliuosius telekomunikacijų tinklus, sistemas ir duomenų centrus;
  • taikyti interneto, belaidžio ir judriojo ryšio technologijas;
  • programuoti ir savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas;
  • atlikti kokybinius ir kiekybinius metrologinius matavimus bei įvertinti ryšio kokybę;
  • įvertinti verslo aplinką, atlikti rinkos tyrimus;
  • organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Sėkmės istorijos

Mindaugas Sora
2013 metais Vilniaus kolegijoje baigiau Telekomunikacijų studijas ir pradėjau dirbti statybų srityje, o netrukus prisijungiau prie RNDC Group. Tuo metu bendrovė vykdė šviesolaidinių tinklų montavimo darbus, todėl iš karto teko įsilieti į intensyvų ir dinamišką darbo tempą. Kasdien mokiausi naujų dalykų, komanda mane vertino ir neilgai trukus tapau darbų vadovu. Atsakingos pareigos motyvavo dar labiau, stengiausi nestovėti vietoje, tobulėti. Kompanija, matydama mano progresą, patikėjo vyriausiojo projektų vadovo Lietuvoje pareigas, o netrukus gavau pasiūlymą prisidėti prie Vokietijos padalinio valdymo. Nebuvo lengva, pasikeitusi aplinka, nežinoma kalba, nauja darbo specifika.
Vokietijos padaliniui vadovavau daugiau nei 2 metus. Įvairiuose miestuose įgyvendinome ne vieną sėkmingą elektros inžinerijos projektą. Dirbome prabangių jachtų, specialios paskirties laivų ir sausumos objektų statybose. Kartais tekdavo vadovauti ir iki 100 žmonių komandai.
Šiuo metu dirbu projektų vadovu Sen Nazero mieste, kuris nuo seno garsėja savo laivų statyklomis. Čia kartu su komanda vykdome elektros srities darbus naujai statomuose didžiausiuose pasaulyje kruiziniuose laivuose. Man tai dar vienas motyvuojantis iššūkis, naujos žinios, galimybės, bet tuo pačiu ir didelė atsakomybė.

 

Vitalijus Gubinas
2006 metais, siekdamas kelti savo kvalifikaciją, įstojau į Vilniaus kolegijos elektronikos ir informatikos fakulteto Telekomunikacijų specialybės bakalauro neakivaizdines studijas, kurias baigiau su pagyrimu 2010 metais.
Įgytos žinios ir kvalifikacija leidžia sėkmingai dirbti, toliau gilinti gautas žinias (esu baigęs kursus pagal CISCO programą) ir sudaro galimybes kilti karjeros laiptais. Šiuo metu tarnauju Ryšių ir informacinių sistemų tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos vyresniuoju specialistu.

 

Paulius Petkevičius
Vilniaus kolegijos Elektronikos ir Informatikos fakultete 2011 -2014 metais studijavau telekomunikacijas. Paskutiniais studijų metais profesinę praktiką atlikau amerikiečių įmonėje “Transcom Enchanced Services” (VoIP ir WiMax tiekėjas) ir pasilikau dirbti kaip tinklo inžinierius. Buvau atsakingas už tinklo elementų, srauto stebėjimą. Gaila, tai tęsėsi neilgai, nes amerikiečiai nutarė perkelti verslą iš Lietuvos į Indiją, todėl buvau priverstas keisti darbą.
2015 prisijungiau prie „Barclays“ kaip IT infrastruktūros analitikas. Buvau atsakingas už aplikacijų priežiūrą serverių lygmenyje, įgavau daug patirties Linux/Unix sistemų, duombazių administravime bei ETL (Extract, Tranform, Load) procesuose.
2017 metais pradėjau dirbti UAB “Lisec TCN” komandoje ir buvau atsakingas už programinės įrangos diegimus, Windows/Linux serverių, duombazių priežiūrą bei viso tinklo projektavimą – jei tai naujas projektas.
2018 metais prisijungiau prie “Clarivate Analytics” įmonės. Čia dirbu kaip „Windows Engineer“.
Čia padedu įdiegti incidentų sekimo, bei pildymo sistemą (ServiceNow), dirbu su Windows serveriais, Active Directory, Exchange, Virtualizacijom (Wmware, Amazon AWS, Azure), O365 Cloud.
Nors ir teko pakeisti nemažai darbų, jaučiu, kad judu teisinga linkme ir man gerai sekasi keliauti sėkmingos karjeros link, o pagrindus tam gavau Vilniaus kolegijoje.

Studijų programos komitetas
Elena Gasiūnienė, Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros vedėja.
dr. Loreta Savulionienė, Elektronikos ir informatikos fakulteto prodekanė;
Jonas Čivilis, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius;
Stasys Bučys, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius;
Algirdas Raščiukas, TELIA LIETUVA, AB Tinklo plėtros ir valdymo departamento tinklo inžinierius;
Julija Berlinytė, Elektronikos ir informatikos fakulteto TK16A grupės studentė