Ištęstinių studijų planas įstojusiems 2013 m.

STUDIJŲ PLANAS
Įstojusiems 2013 metais
TELEKOMUNIKACIJOS
Ištęstinės studijos
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius (ECTS) Vertinimo forma*
Ketvirtas kursas
7 Vadyba 3 E
7 Duomenų perdavimo technologijos 3 E
7 Judriojo ryšio tinklai 6 E
7 Prieigos tinklų technologijos 3 E
7 LPD 3 P (SD)
7 LPD 3 P (SD)
Iš viso VII semestre: 21
8 Belaidės telekomunikacijos ap 3 E
8 Intelektualieji tinklai 3 E
8 Telekomunikacijų tinklų projektas 6 KP
8 Ekonomika 6 E KP
8 Teisė 3 P (SD)
Iš viso VIII semestre: 21
9 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
9 Baigiamasis projektas 15 Gynimas KK
Iš viso IX semestre: 30

ap – alternatyviai pasirenkamas dalykas
LPD – laisvai pasirenkamas dalykas

Vertinimo formos: E – egzaminas; KP- kursinis projektas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas);      gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje

 

Laisvai pasirenkami dalykai

Bendrieji koleginių studijų dalykai
  Kreditų skaičius Vertinimo forma
Profesinė anglų kalba (C1) 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C2) 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Kūno kultūra 3 P (SD)
Profesinė etika 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Rinkodara 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Projektų valdymas 3 P (SD)
Dizaino grafika 3 P (SD)
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 P (SD)
MATLAB elektronikoje 3 P (SD)
Skaitmeniniai signalų procesoriai 3 P (SD)