Nuolatinių studijų planas įstojusiems 2016, 2017 m.

STUDIJŲ PLANAS
Įstojusiems 2016, 2017 metais
TELEKOMUNIKACIJOS  (TK)
Nuolatinės studijos
D – studijos organizuojamos darbo dienomis
S – studijos organizuojamos sesijomis
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius Vertinimo forma
Pirmas kursas
1 Specialybės kalba 3 P (SD)
1 Fizika 6 E
1 Matematika 6 E
1 Elektrotechnika 6 E
1 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 P (SD)
1 Informacinės technologijos 3 P (SD)
1 Informacinių technologijų praktika 3 P (SD)
Iš viso I semestre: 30
2 Filosofija/Sociologija  ap 3 P (SD)
2 Anglų kalba 6 E
2 Diskrečioji matematika 3 E
2 Elektronika 6 E
2 Signalai ir grandinės 6 E
2 Ryšio linijos 3 E
2 Elektronikos praktika 3 P (SD)
Iš viso II semestre: 30
Iš viso pirmame kurse: 60
Antras kursas
3 Tikimybių teorija ir statistika 3 E
3 Programavimas 6 E
3 Analoginiai įtaisai 3 E
3 Skaitmeniniai įtaisai 6 E; KP
3 Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
3 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
3 Matavimai telekomunikacijų tinkluose + praktika 6 P (SD)
Iš viso III semestre: 30
4 Mikroprocesoriai 3 E
4 Informacijos perdavimo sistemos 6 E; KP
4 Skaitmeninės komutacijos sistemos 3 E
4 Judriojo ryšio tinklai 6 E
4 Kompiuterių tinklai 6 E
4 LPD – 1 3 P (SD)
4 Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 P (SD)
Iš viso IV semestre: 30
Iš viso antrame kurse: 60
  Trečias kursas
5 Vadyba 3 E
5 Telekomunikacijų technologijos 6 E
5 Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 6 E
5 Interneto technologijos 6 E
5 Belaidės telekomunikacijos / Telekomunikacijų sistemų programavimo aplinkos ap 3 E
5 LPD – 2 3 P (SD)
5 LPD – 3 3 P (SD)
Iš viso V semestre: 30
6 Teisė 3 P (SD)
6 Ekonomika 6 E; KP
6 Telekomunikacijų tinklų projektas 3 KP
6 Naujos kartos intelektualieji tinklai / Informacijos sauga telekomunikacijų tinkluose ap 3 E
6 LPD – 4 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso VI semestre: 30
Iš viso trečiame kurse: 60
  Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis projektas 15 Gynimas KK
Iš viso VII semestre: 30

ap – alternatyviai pasirenkamas dalykas
Vertinimo formos: E – egzaminas; KP- kursinis projektas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas);      gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje

Laisvai pasirenkami dalykai (LPD)

Bendrieji koleginių studijų dalykai
  Kreditų skaičius Vertinimo forma
Profesinė anglų kalba (C1) 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C2) 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Kūno kultūra 3 P (SD)
Komunikavimo pagrindai 3 P (SD)
Verslo komunikacijos 3 P (SD)
Profesinė etika 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Projektų valdymas 3 P (SD)
Dizaino grafika 3 P (SD)
Matavimų automatizavimo sistema Lab View 3 P (SD)
MATLAB elektronikoje 3 P (SD)
Skaitmeniniai signalų procesoriai 3 P (SD)
Rinkodara 3 P (SD)