Studijų planas

TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMOS

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 SD
Fizika 6 E
Matematika 6 E
Elektrotechnika 6 E
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 SD
Informacinės technologijos 3 SD
Informacinių technologijų praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Anglų kalba 6 E
Filosofija / Sociologija 3 SD
Diskrečioji matematika 3 E
Elektronika 6 E
Signalai ir grandinės 6 E
Ryšio linijos 3 E
Elektronikos praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Programavimas 6 E
Skaitmeniniai įtaisai 6 E (KP)
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
Analoginiai įtaisai 3 E
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Matavimai telekomunikacijų tinkluose (+praktika) 6 SD
4 semestras (30 kreditų)
Mikroprocesoriai 3 E
Informacijos perdavimo sistemos 6 E (KP)
Skaitmeninės komutacijos sistemos 3 E
Judriojo ryšio tinklai 6 E
Kompiuterių tinklai 6 E
LPD 1* 3 SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Vadyba 3 E
Telekomunikacijų technologijos ir tinklai 6 E
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 6 E
Interneto technologijos 6 SD
Alternatyvos: Belaidės telekomunikacijos / Telekomunikacijų sistemų programavimo aplinkos 3 E
LPD 2 * 3 SD
LPD 3 * 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Teisė 3 SD
Ekonomika 6 E (KP)
Telekomunikacijų tinklų projektas 3 KP
Alternatyvos: Naujosios kartos intelektualieji tinklai / Informacijos sauga telekomunikacijų tinkluose 3 E
LPD 4 * 3 SD
Profesinė praktika 12 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis projektas 15 BP
Laisvai pasirenkamieji dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 3 SD
Profesinė anglų kalba (C1) 3 SD
Profesinė anglų kalba (C2) 3 SD
Vokiečių kalba 1 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Kultūros istorija 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Verslo komunikacijos 3 SD
Iškalba 3 SD
Studijų krypties dalykai
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Dizaino grafika 3 SD
Elektroninė komercija 3 SD
Rinkodara 3 SD
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 SD
MATLAB elektronikoje 3 SD
Projektų valdymas 3 SD

* Vertinimo formos:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BP – baigiamasis projektas;
LPD – laisvai pasirenkamas dalykas

Atnaujinta  2018-05-04