VK tarptautinių ryšių skyrius

Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius (TRS) yra Vilniaus kolegijos padalinys. Jo tikslas – koordinuoti Vilniaus kolegijos tarptautinius ryšius, informuoti jos darbuotojus bei studentus apie užsienio partnerius, skleisti informaciją apie Vilniaus kolegiją.

Vilniaus kolegija dalyvauja tarptautinėse ES programose: Mokymosi visą Gyvenimą Programoje ir jos paprogramėse: Erasmus, Grundtvig (buv. Socrates programa ir jos paprogramės), TEMPUS ir kitose.

Dalyvavimas tarptautinėse programose padeda integruotis į Europos aukštojo mokslo plėtotės procesus. Projektų vykdymo metu vyksta dėstytojų ir studentų mainai, atnaujinamos studijų programos, moduliai, įkuriamos naujos modernios laboratorijos, modernizuojama senoji įranga, įsigyjamos naujos informacinės technologijos.

Vilniaus kolegija bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, asociacijomis, darbdaviais studijų programų rengimo, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, taikomųjų tyrimų, studentų įdarbinimo, renginių rėmimo, suaugusiųjų mokymo, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose klausimais.

Vilniaus kolegija Tarptautinių ryšių skyrius
Adresas: Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
Kab. nr. 105
Tel. 8 5 2191601
Faks. 8 5 2191726
El. paštas: inter-office@viko.lt

Studentų konsultavimo laikas:
I-IV   13:00 – 15:00
V       13:00 – 14:00

Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus kontaktus bei kitą naudingą informaciją galite rasti čia.