1. Akademines skolas likviduoti studentai privalo iki spalio 14 d.
  2. Skolų laikymo TVARKARAŠTĮ rasite adresu: https://eif.viko.lt/studentams/nuolatiniu-studiju-grafikai-ir-tvarkarasciai/.
  3. SKOLŲ LAPELIUS pasiimti galite tik pateikę įmokos kvitą, kurį rasite adresu: http://www.viko.lt/studentams/finansine-informacija/studiju-imokos/studiju-imoku-mokejimo-kvitai/ .
  4. Kiekvienos akademinės skolos laikymo įmoka 20,27 Eur.
  5. Skolos lapeliai išduodami nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.:
    • 325 kab. (studijuojantiems pagal dieninį tvarkaraštį) ir
    • 333 kab. (studijuojantiems pagal sesijinį tvarkaraštį).
  6. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus kolegijos STUDIJŲ TVARKOJE   (20 punktas, 1-6 papunkčiai).