Nuolatinių studijų grafikai ir tvarkaraščiai


Studijų grafikai

Nuolatinių studijų grafikas (atnaujinta 21-03-04)
Nuolatinių sesijinių studijų grafikas (atnaujinta 20-11-12)


Paskaitų tvarkaraščiai


Paskaitų tvarkaraščiai (SESIJINIAI TVARKARAŠČIAI)


Praktikų tvarkaraščiai


Egzaminų tvarkaraščiai

EI19A (2021-06-07- 2021-06-18)
EI20A (2021-06-07- 2021-06-18)
IS19A, IS19B (2021-06-07- 2021-06-18)
IS20A (2021-06-07- 2021-06-18)
KS19A (2021-06-07- 2021-06-18)
KS20A (2021-06-07- 2021-06-18)
PI19A, PI19B, PI19C, PI19D (2021-06-07- 2021-06-18)
PI19E (07/06/2021 – 18/06/2021)
PI20A, PI20B, PI20C (2021-06-07- 2021-06-18)
PI20E (07/06/2021 – 18/06/2021)
TS19A (2021-06-07- 2021-06-18)
EI19S (2021-06-14 – 2021-06-18)
EI20S (2021-06-14 – 2021-06-18)
IS19S (2021-06-14 – 2021-06-18)
IS20S (2021-06-14 – 2021-06-18)
KS19S (2021-06-14 – 2021-06-18)
KS20S (2021-06-14 – 2021-06-18)
PI19S (2021-06-14 – 2021-06-18)
PI20S (2021-06-14 – 2021-06-18)


Baigiamųjų projektų/darbų rengimo grafikai/tvarkaraščiai


Kiti tvarkaraščiai

2020/2021 m.m. pavasario semestro dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis (atnaujinta 2021-04-08)