Nuolatinių studijų grafikai ir tvarkaraščiai


Studijų grafikai

2021/2022 m.m. nuolatinių studijų grafikas
2021/2022 m.m. nuolatinių (sesijinių) studijų grafikas


Paskaitų tvarkaraščiai

Nuolatinių studijų tvarkaraštis


Paskaitų tvarkaraščiai (SESIJINIAI TVARKARAŠČIAI)


Praktikų tvarkaraščiai

KS20A Matavimų ir metrologijos pagrindų (21-10-11 – 21-10-22)
EI20A Elektroninių įtaisų programavimo (21-10-11 – 21-10-22)


Egzaminų tvarkaraščiai


Baigiamųjų projektų/darbų rengimo grafikai/tvarkaraščiai


Kiti tvarkaraščiai

2020/2021 m.m. pavasario semestro akademinių įsiskolinimų laikymo tvarkaraštis (21-09-20 – 21-11-19)
2021/2022 m.m. rudens semestro dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis