Nuolatinių studijų grafikai ir tvarkaraščiai


Studijų grafikai

2021/2022 m.m. nuolatinių studijų grafikas
2021/2022 m.m. nuolatinių (sesijinių) studijų grafikas


Paskaitų tvarkaraščiai

Nuolatinių studijų tvarkaraštis


Paskaitų tvarkaraščiai (SESIJINIAI TVARKARAŠČIAI)


Praktikų tvarkaraščiai

PI21E First Programming Practice (23/05/22 – 03/06/22)
PI20E Database Practice (23/05/22 – 03/06/22)
PI21A Pirmoji programavimo (2022-05-09 – 2022-05-20)
PI21B Pirmoji programavimo (2022-05-09 – 2022-05-20)
PI20C Duomenų bazių (2022-05-09 – 2022-05-20)


Egzaminų tvarkaraščiai

EI20A (2022-06-06 – 2022-06-17)
EI21A (2022-06-06 – 2022-06-17)
IS20A (2022-06-06 – 2022-06-17)
IS21A, IS21B (2022-06-06 – 2022-06-17)
KS20A (2022-06-06 – 2022-06-17)
KS21A (2022-06-06 – 2022-06-17)
PI20A, PI20B, PI20C (2022-06-06 – 2022-06-17)
PI20E (06/06/22 – 17/06/22)
PI21A, PI21B (2022-06-06 – 2022-06-17)
PI21E (06/06/22 – 17/06/22)
EI20S (2022-06-13 – 2022-06-18)
EI21S (2022-06-13 – 2022-06-18)
IS20S (2022-06-13 – 2022-06-18)
IS21S (2022-06-13 – 2022-06-18)
KS21S (2022-06-13 – 2022-06-18)
PI20S (2022-06-13 – 2022-06-18)
PI21S (2022-06-13 – 2022-06-18)


Baigiamųjų projektų/darbų rengimo grafikai/tvarkaraščiai


Kiti tvarkaraščiai

2021/2022 m.m. pavasario semestro dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis