Studijų programos

Trumposios studijos

Trumposios studijos – tai aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti.
Studijų trukmė: 2 metai
Studijų forma: nuolatinės
Studijų krypties grupė: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Programų sistemos
Suteikiama kvalifikacija: Testuotojas

Profesinio bakalauro studijos

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m., nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos – nl – vyksta darbo dienomis.
Nuolatinės sesijinės studijos – nl(s) – organizuojamos sesijomis:
rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi sesijas ir po vieną egzaminų sesiją. Sesijų trukmė – 2 savaitės, egzaminų sesijos trukmė – 1 savaitė. Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas.

(nl, nl(s)) Registruokis gauti UAB „Teltonika“ 300 Eur/ mėn. stipendiją
(nl, nl(s))
(nl, nl(s)) Registruokis gauti UAB „Teltonika“ 300 Eur/ mėn. stipendiją
(nl, nl(s)) Registruokis gauti UAB „Teltonika“ 300 Eur/ mėn. stipendiją