Bendra stojimo informacija

Studijos Elektronkos ir informatikos fakultete

Individualios konsultacijos bei išsamesnė informacija apie studijų programas, bendrabučius, stipendijas, laisvalaikį, studentišką gyvenimą ir karjeros galimybes nuolat teikiamos:

+370 650 73515, +370 686 59834
info@eif.viko.lt

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS, Jasinskio g. 15, Vilnius

Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete studijos vykdomos nuolatine studijų forma.

Vykdomos studijų programos:
profesinio bakalauro studijų programos:
Elektronikos inžinerija
Informacijos sistemos
Kompiuterių inžinerija
Programų sistemos
Programų sistemos (anglų kalba)
trumposios pakopos studijų programa:
Programinės įrangos testavimas.

TRUMPOSIOS PAKOPOS STUDIJOS
Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų.
Studijų trukmė – 2 metai.
Studijos vykdomos pagal fakulteto dekano patvirtintą studijų grafiką ir paskaitų tvarkaraštį.
Baigusiems trumposios pakopos studijas studentams išduodamas įgytą kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir priedėlis.
Studijos vykdomos pagal dieninį tvarkaraštį darbo dienomis pagal dekano patvirtintą paskaitų tvarkaraštį.

PROFESINIO BAKALAURO STUDIJOS
Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų.
Studijų trukmė – 3,5 metų.
Studijos vykdomos pagal fakulteto dekano patvirtintą studijų grafiką ir paskaitų tvarkaraštį.
Baigusiems pirmosios pakopos studijas studentams suteikiamas atitinkamos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis bei išduodamas profesinio bakalauro diplomas ir priedėlis.

Studijos vykdomos pagal:
Dieninį tvarkaraštį
Studijos pagal dieninį tvarkaraštį vykdomos darbo dienomis pagal dekano patvirtintą paskaitų tvarkaraštį.

Sesijinį tvarkaraštį:
Paskaitos sesijų metu vyksta pagal dekano patvirtintą paskaitų tvarkaraštį kontaktiniu būdu (galima rinktis nuotolinį studijų būdą MS TEAMS aplinkoje). Kiekvieną semestrą vyksta dvi 1-3 savaičių trukmės paskaitų/tarpinių atsiskaitymų sesijos bei viena 2 savaičių trukmės egzaminų/galutinių atsiskaitymų sesija. Atsiskaitymai vyksta kontaktiniu būdu. Tarp sesijų vyksta nuotolinis kontaktinis darbas –  studentai studijuoja vadovaujant dėstytojui virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle ir / ar naudojant sinchroninius / asinchroninius skaitmeninius mokymo(si) įrankius.

Studentams, studijuojantiems pagal sesijinį tvarkaraštį nuotoliniu studijų būdu, paskaitos ir atsiskaitymai vyksta per MS_Teams bei  VMA Moodle aplinkoje.

2024-2025 m. m. studijos pagal sesijinį tvarkaraštį organizuojamos:

2024 -2025 m. m.
STUDIJŲ PROGRAMA
  Programų sistemos Informacijos sistemos Elektronikos inžinerija Kompiuterių inžinerija
I kursas Nuotoliniu būdu Nuotoliniu būdu Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu*
II kursas Hibridiniu būdu Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu*
III kursas Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu*
IV kursas Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu* Kontaktiniu būdu*
*galima rinktis nuotolinį studijų būdą

Informacija apie 2024 metų studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas skelbiama čia