Projektai

Partnerystės ir projektų skyrius
Tel. +370 5 2191616
El. p.: pletros.skyrius@eif.viko.lt
Adresas: J. Jasinskio g. 15, Vilnius

VYKDOMI PROJEKTAI

Projekto pavadinimas Apie projektą
Partnerships to ensure Risk Management in practice
Nr. 2015-1-LV01-KA203-013436
Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektas vyks 2015 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d
erasmus+flag
Projekte dalyvaus aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai ir verslo įmonės. Projekto metu bus sukurtas rizikų valdymo simuliatorius, rizikų valdymo metodika, vyks dėstytojų ir studentų mainai, tarptautinės savaitės. Projekto dalyviai – BA School of Business and Finance (Latvija), Vilniaus kolegija, BALTA (Latvija), Latvijas Apdrosinataju asociacija (Latvija), STICHTING HOGESCHOOL ROTTERDAM (Nyderlandai).

ĮVYKĘ PROJEKTAIStruktūriniai projektai:

Projekto pavadinimas Apie projektą
Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas Nr. VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005
Projektas vyko 2011 – 2013 metais.
Vilniaus kolegijos elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas.
„Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-011
Projektas vyko 2011 – 2012 metais.
Partnerysčių užmezgimas su užsienio aukštosiomis mokyklomis jungtinei studijų programai parengti ir įgyvendinti. Parengta galimybių studija.

Mokymosi visą gyvenimą programos projektai:

Projekto pavadinimas Apie projektą
PROMAND: Programming Mobile Applications for Android System
Nr. 2013-2-PL1-ERA10-39484
Projektas vyko 2014 metais.
Pagrindinis projekto tikslas – suteikti programoje dalyvaujantiems studentams žinias ir įgūdžius, reikalingus Android programinės įrangos kūrimui, skatinti tarptautinį, tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą.
Projekte dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Portugalijos ir Lietuvos.
DaSBuG: Data Science for Business and Government
Nr. 2013-1-LV1-ERA10-05531
Projektas vyko 2014 metais.
Projekto tikslas – skatinti studentų dalyvavimą Erasmus, Erasmus+ programose, tarptautinį, tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, studijų metu įgytas žinias pritaikyti sprendžiant realius uždavinius panaudojant įvairius didelių duomenų analizės įrankius ir siūlant programinius sprendimus.
Projekte dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos, Belgijos, Graikijos, Olandijos ir Lietuvos.
IP DITS: Deploying IT Infrastructure Solutions
Projektas vyko 2013 ir 2014 metais.
Projektas skirtas antro ir trečio kurso studentams, kurie nori įgyti žinių ir įgūdžių planuojant, projektuojant ir diegiant IT infrastruktūros sprendimus mažose ir vidutinio dydžio įmonėse.
Projekte dalyvavo studentai ir dėstytojai iš Suomijos, Graikijos, Švedijos, Vokietijos, Estijos ir Lietuvos.