Projektai

 

2023 metai

Dirbtinio intelekto ir kompiuterio mokymo taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams
Vaizdo apdorojimo ir dirbtinio intelekto metodų taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams

2022 metai

Vaizdo apdorojimo ir dirbtinio intelekto metodų taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams

2020 metai

Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas

Automatizuota dirbtinio intelekto potencialių ligų indentifikavimo platforma bei centralizuota viso pasaulio ligų simptomų duombazė (Fleming)

Jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir socialinių problemų sprendimas

2019 metai

Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu (CVsite)

„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas (2Spyware)

Žinių aljansas verslo plano įvertinimui: skaitmeninis sprendimas (angl. Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach – KABADA)

2018 metai

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas (Septynių jūrų kapitonai – 7JK)

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

2017 metai

Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

2016 metai

Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas (NPHE) (angl. Nordic-Baltic Network of Engineering)

2015 metai

Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje – PERM (angl. Partnerships to Ensure Risk Management in practice)

2014 metai

Duomenų mokslas verslui ir vyriausybei – DaSBuG (angl. DaSBuG: Data Science for Business and Government)

2013 metai

Mobiliųjų programų programavimas Android sistemai – PROMAND (angl. PROMAND:

IP DITS: IT infrastruktūros sprendimų diegimas (angl. IP DITS: Deploying IT Infrastructure Solutions)

2011 metai

Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui

Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas


2023 metai

Dirbtinio intelekto ir kompiuterio mokymo taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams

Projekto Nr. P-ST-23-252

Projekto trukmė 2023 m. spalio 1d. – 2024 m. birželio 30d.

Finansavimas: Pagal LMT kvietimą „Studentų moksliniai tyrimai studijų metu“, 2023-2024 mm.

Projekto tikslas: Sukurti dirbtinio intelekto sistemą, kuri galėtų automatiškai pagal mikroskopinius vaizdus atpažinti aprašytus biologinius objektus bei identifikuoti ir suskaičiuoti, nežinomus.  Numatomos taikymo sritys: gamtos apsauga, medicina, studijų kokybės gerinimas.

Projektą vykdantis studentas: Eivin Laukhammer (EI21A grupė)

Mokslinis vadovas: dr. Eugenijus Mačerauskas


Vaizdo apdorojimo ir dirbtinio intelekto metodų taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams

Projekto Nr.: P-ST-23-168

Projekto trukmė 2023 m. liepos 1d. – 2023 m. rugpjūčio 31d.

Finansavimas: Pagal LMT kvietimą „Studentų moksliniai tyrimai vasaros metu“, 2023 m.

Projekto tikslas: Sukurti automatinę mikroskopinių vaizdų analizės sistemą, kuri galėtų identifikuoti, suskaičiuoti ir išmatuoti mažus dirbtinai sukurtus bei biologinius objektus. Numatomos taikymo sritys: studijų kokybės gerinimas, atliekant mokomuosius eksperimentus, automatinė kokybės kontrolė technologiniuose elektronikos procesuose.

Projektą vykdantis studentas: Eivin Laukhammer (EI21A grupė)

Mokslinis vadovas: dr. Eugenijus Mačerauskas

2022 metai

Vaizdo apdorojimo ir dirbtinio intelekto metodų taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams

Projekto Nr. P-SV-22-100

Fondas: Lietuvos mokslo taryba

Tyrimo vadovas: dr. Eugenijus Mačerauskas

Tyrimą atliekantis studentas: Kotryna Žernauskaitė

Projekto tikslas: atlikti teorinius vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis taikant dirbtinį intelektą tyrimus. Tyrimo metu gauti rezultatai bus pritaikyti modernizuojant mokomuosius fizikos laboratorinius eksperimentus, tuo pačiu pritaikant jiems Python programavimo kalba sukurtą programinę įrangą su OpenCV ir TensorFlow programiniais elementais.

Trukmė: 2022 07 01 – 2022 08 30

2020 metai

Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; Mykolo Romerio universitetas

Partneriai: Vilniaus kolegija, NRD Cyber Security

Projekto tikslas: sukurti efektyvią ir šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, įgalinančią aukštąsias mokyklas rengti nacionalinio, visuomenės ir viešojo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizę, integruotą (interneto ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo turinio analizę. Projekto mokslinių tyrimų I-o etapo metu buvo sukurta unikali dirbtiniu intelektu ir mašininiu mokymusi paremta nacionalinio informacinio saugumo, informacinių grėsmių atpažinimo ir analizės mokslo ir studijų platformos koncepcija.

Trukmė: 2021 01 18 – 2021 05 31 (buvo vykdomos projekto I-o etapo mokslinių tyrimų veiklos)


Automatizuota dirbtinio intelekto potencialių ligų indentifikavimo platforma bei centralizuota viso pasaulio ligų simptomų duombazė (Fleming)

Projekto Nr. 01.2.1.-LVPA-K-856-01-0022

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: „Medical Score“ UAB

Partneris: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: sukurti centralizuotą susirgimų simptomų ir kitų duomenų bazę, patogią naudoti tiek sveikatos priežiūros srities praktikams, tiek kitose srityse dirbantiems asmenims dėl kompleksinių duomenų filtravimo algoritmų, kai suvedus simptomus būtų pateikiamos galimų ligų įžvalgos.

Trukmė: 2020 07 21 – 2022 07 20


Jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir socialinių problemų sprendimas

Projekto Nr. UMF00484

Fondas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų Taryba

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneris: Charkivo valstybinis radioelektronikos universitetas NURE (Ukraina), New College Lanarkshire (JK)

Projekto tikslas: ugdyti jaunimo kūrybiškumą ir socialines kompetencijas, vykdyti žinių mainus tarp Lietuvos ir Ukrainos studentų.

Trukmė: 2020 07 21 – 2022 07 20 (2020 11 07 – 2022 11 11 vyko nuotolinė mokymų savaitė)

2019 metai

Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu (CVsite)

Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0056

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: „Žmogiškųjų išteklių platformos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Įgyvendinus projektą buvo sukurta CVsite platforma, padedanti darbdaviams dirbtinio intelekto dėka tinkamai įvertinti kiekvieno kandidato tinkamumą darbo pozicijai bei įgalinanti pačius darbo ieškančius asmenis išsirinkti tinkamiausią specialybę ir darbo vietą. Naujas CV standartas padės išspręsti ne tik darbdavių neefektyvius atrankos procesus, bet ir pats CV standartas per automatizuotą CV pildymo platformą taps prieinamu darbo ieškantiems asmenims. Dėka CV informacinio modelio asmens gyvenimo aprašymas leis darbdaviams kompleksiškai įvertinti potencialių darbuotojų asmenybės savybes, įskaitant ir jų sąmoningumą.

Trukmė: 2019 10 01 – 2021 05 31


„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas (2Spyware)

Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0057

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: „Kibernetinio saugumo sistemos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: automatizuoti virusų požymių duomenų bazės vystymą aptinkant potencialias grėsmes klientų kompiuteriuose bei sukurti įrankius operatyviam kenkėjiškų programų eliminavimui.

Trukmė: 2019 11 01 – 2021 06 30


Žinių aljansas verslo plano įvertinimui: skaitmeninis sprendimas (angl. Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach – KABADA)

Projekto Nr. 612542-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-KA

Fondas: Erasmus+ programa (Latvija)

Koordinatorius: BA verslo ir finansų mokykla (Latvija)

Partneriai: 

ArtSmart LTD (Latvija);

Centro Studi “Cultura Sviluppo” – CSCS (Italija);

Jaunimo verslumo skaitinimo asocicacija (Lietuva);

Mendelio universitetas Brno mieste (Čekija);

Setubalo politechnikos institutas (Portugalija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektu siekiama sukurti novatorišką skaitmeninį įrankį, leisiantį paruošti verslo planą pagal CANVAS modelį ir dirbtinio intelekto pagalba jį ištestuoti bei įvertinti verslo plano silpnąsias ir stipriąsias puses. Į minėtą įrankį numatoma integruoti sistemas, teiksiančias informaciją apie makroekonomikos rodiklius. Šį įrankį galės naudoti studentai, kuriems kaip atsiskaitomąją užduotį reikės parengti verslo planą bei savo verslą planuojantys steigti būsimi verslininkai.

Trukmė: 2019 10 01 – 2022 10 01

2018 metai

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos verslo konfederacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas. Projekte buvo kompleksiškai integruoti skirtingi verslumo skatinimo metodai ir priemonės: paskaitos, dirbtuvės, stovyklos, bendravimas su verslininkais, konkursai, verslumo kelionės, konsultacijos, etc. Projekte dalyvavo skirtingas studijų sritis atstovaujantys studentai ir dėstytojai. Projekto metu buvo ugdomos studentų ne tik antreprenerystės, kūrybiškumo, bet ir socialinio verslumo kompetencijos.

Trukmė: 2018 04 04 – 2019 10 04


Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai – 7JK)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas kompleksiškai integruojant skirtingus verslumo skatinimo metodus ir priemones: paskaitas, dirbtuves, stovyklas, konkursus, verslumo keliones, konsultacijas, bendravimą su verslininkais.

Trukmė: 2018 03 29 – 2019 09 29


Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai: 

Aleksandro Stulginskio universitetas;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: inovatyvios studentų praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt vystymas, įdiegiant į ją pažangius modelius bei metodikas. Projekto įgyvendinimo metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas aukštųjų mokyklų praktikų vadovų ir darbdavių mentorių bendradarbiavimo skatinimui. Projekto įgyvendinimo eigoje buvo vykdomi darbdavių mentorių mokymai, siekiant jiems suteikti būtinas žinias ir kompetencijas reikalingas ne tik praktikantų mokymui, stebėjimui, vertinimui atlikti, bet ir didelį dėmesį skiriant  bendradarbiavimo su aukštųjų mokyklų praktikų vadovais poreikiui.

Trukmė: 2018 01 01 – 2019 06 01

2017 metai

Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija 

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Vilniaus dailės akademija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir socialinio verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreipti į socialinio kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) verslo idėjų Alytaus regione generavimą.

Trukmė: 2017 12 19 – 2019 08 19

2016 metai

Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0004

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Partneriai: 

„GLASSBEL EU“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Modernios E-Technologijos“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Saulės Vėjo Aruodai“ UAB;

„Soli Tek cells“ UAB;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: didinti Fotoelektros technologijų klasterio narių bei visos Lietuvos fotoelektros technologijų srities kuriamą pridėtinę vertę bei įmonių konkurencingumą

integruojant šį aukštųjų technologijų verslą į pasaulinę fotoelektros pridėtinės vertės kūrimo grandinę ir skatinant glaudų bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityje.

Trukmė: 2016 02 02 – 2019 02 28


Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas (NPHE) (angl. Nordic-Baltic Network of Engineering)

Projekto Nr. NPHE-2016/10112

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Yrkeshögskolan Novia (Suomija)

Partneriai: 

Högskolan på Åland (Suomija);

Eesti Kunstiakadeemia (Estija);

Estonian Open Air Museum Foundation (Estija);

Gjøvik University College (Norvegija);

Østfold University College (Norvegija);

Tartu Art College (Estija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: mobilumas

Trukmė: 2016 06 15 – 2017 10 01

2015 metai

Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje – PERM) (angl. Partnerships to Ensure Risk Management in practice)

Projekto Nr. 2015-1-LV01-KA203-013436

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Banku Augtskola (Latvija)

Partneriai: 

Hogeschool Rotterdam (Nyderlandai);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: parengti sprendimo priėmimo metodologiją ir įrankį, palengvinantį užduočių atlikimą. Projektas skirtas nagrinėti realias problemas, situacijas dažnai besikeičiančioje aplinkoje, susijusias su rizikų valdymu.

Trukmė: 2015 10 01– 2017 10 01

2014 metai

Duomenų mokslas verslui ir vyriausybei – DaSBuG (angl. DaSBuG: Data Science for Business and Government)

Projekto Nr. 2013-1-LV1-ERA10-05531

Projekto tikslas: skatinti studentų dalyvavimą Erasmus programoje, tarptautinį, tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, studijų metu įgytas žinias pritaikyti sprendžiant realius uždavinius panaudojant įvairius didelių duomenų analizės įrankius ir siūlant programinius sprendimus.
Partneriai: Projekte dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos, Belgijos, Graikijos, Olandijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Trukmė: 2014 metai

2013 metai

Mobiliųjų programų programavimas Android sistemai – PROMAND (angl. PROMAND: Programming Mobile Applications for Android System)

Projekto Nr. 2013-2-PL1-ERA10-39484

Projekto tikslas: suteikti programoje dalyvaujantiems studentams žinias ir įgūdžius, reikalingus Android programinės įrangos kūrimui, skatinti tarptautinį, tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą.
Partneriai: Projekte dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Portugalijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Trukmė: 2013 –  2014 metai


IP DITS: IT infrastruktūros sprendimų diegimas (angl. IP DITS: Deploying IT Infrastructure Solutions)

Projekto tikslas: Projektas skirtas antro ir trečio kurso studentams, kurie nori įgyti žinių ir įgūdžių planuojant, projektuojant ir diegiant IT infrastruktūros sprendimus mažose ir vidutinio dydžio įmonėse.
Partneriai: Projekte dalyvavo studentai ir dėstytojai iš Suomijos, Graikijos, Švedijos, Vokietijos, Estijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Trukmė: 2013 –  2014 metai

2011 metai

Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-011
Projekto tikslas: partnerysčių užmezgimas su užsienio aukštosiomis mokyklomis jungtinei studijų programai parengti ir įgyvendinti. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta Galimybių studija.

Trukmė: 2011 – 2012 metai


Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas

Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005
Fondas: ES Regioninės plėtros fondas (Centrinė projektų valdymo agentūra)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas.

Trukmė: 2011 – 2013 metai.