Muziejus

Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto muziejus buvo įkurtas 2015 metais minint Elektronikos ir informatikos fakulteto, kurio ištakomis buvo Vilniaus elektromechanikos technikumas (vėliau pervadintas Vilniaus elektronikos technikumu), 60-tajį jubiliejų. 1991 m. Vilniaus elektronikos technikumas buvo reorganizuotas į Vilniaus aukštesniąją elektronikos mokyklą, kuri 2000 metais tapo Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetu.

Elektronikos ir informatikos fakulteto muziejus yra Fakulteto dalis, jis yra ypatingas ir nuo kitų technikos muziejų skiriasi tuo, kad jame saugomi eksponatai yra tiesiogiai susiję su Fakulteto gyvenimu – nuo diskinio telefono, kuris anuomet stovėjo Vilniaus elektromechanikos technikumo pirmojo direktoriaus kabinete ar elementaraus 1956 metais pagaminto varžyno, naudoto fizikos laboratoriniuose eksperimentuose iki unikalaus Power PC kompiuterio, kuris buvo gautas praeito amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje kaip parama besikuriančiam Lietuvos mokslui. Dalis eksponatų yra artimai susiję su Fakultete dirbusiais dėstytojais ar istoriniai įvykiais, tokie kaip Baltijos kelyje naudotas radijo imtuvas ar Sitkūnų radijo stoties lempa, kuri prisidėjo prie laisvės žodžio sklaidos lemtingais Lietuvai 1991-aisiais metais.

Muziejaus eksponatų kolekcija yra suskirstyta į šias grupes: matavimo, ryšių, radijo, garso, vaizdo ir kompiuterių technikos – tai atspindi anksčiau dėstytas ir iš jų išsivysčiusias dabartines studijų programas.

Maloniai kviečiame į virtualią kelionę Muziejuje, kurios metu prisiliesite prie technikos istorijos. Taip pat kviečiame rinktis studijas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete – čia turėsite galimybę tobulinti savo įgūdžius  moderniose praktinių užsiėmimų laboratorijose, kur įvertinsite technikos vystymosi progresą.