Erasmus+

Erasmus+ programa aukštajam mokslui skirta didinti studentų įsidarbinimo galimybes ir tobulinti gebėjimus tuo prisidedant prie Europos ekonominės pažangos gerinimo; gerinti mokymo ir mokymosi kokybę; įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse ir vystyti Partnerinių šalių potencialą; stiprinti tarptautiškumą; remti Bolonijos procesą ir politinį dialogą su strateginėmis Partnerinėmis šalimis.

Nauja programa pakeis 2007–2013 m. veikusią Mokymosi visą gyvenimą programą, rėmusią Comenius (bendrojo ugdymo), Leonardo da Vinci (profesinio rengimo), Grundtvig (suaugusiųjų švietimo), Erasmus (aukštojo mokslo), Pažintinių vizitų (švietimo ir profesinio mokymo specialistų patirties mainų) veiklas.

Erasmus+ programa remia visų aukštojo mokslo pakopų studentų mobilumą, kurio tikslas – studijos įstaigoje partnerėje arba stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką; visų sektorių švietimo darbuotojų mobilumą, kurio tikslas – mokymasis, kvalifikacijos kėlimas ar praktika užsienyje bei kitas veiklas.

Daugiau informacijos rasite: https://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-politikos-nuostatos/