Studentų mokslinė draugija

Vilniaus Kolegijos, Elektronikos ir informatikos fakulteto Studentų mokslinė draugija (SMD) – studentų ir dėstytojų kuratorių organizacija, siekianti užtikrinti studentų tolimesnį vystymąsi, taipogi suteikianti galimybes studentams save realizuoti mokslinėse veiklose.

Šioje organizacijoje dalyvaujantys studentai su dėstytojų pagalba projektuoja įrenginius ir įgyvendina inžinerinius sprendimus pasitelkiant elektronikos, programavimo, projektavimo ir kitų disciplinų žiniomis, atlieka tiriamuosius darbus, apie juos rašo mokslinius straipsnius.

SMD pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

  • Suinteresuoti studentus siekti aukštesnės kompetencijos, gilinant jų žinias ir šlifuojant jų praktinio taikymo įgūdžius.
  • Vykdyti mokslinius tyrimus, šių tyrimų sudarytas išvadas pritaikyti realiems inžineriniams sprendimams.
  • Suteikti studentams prieigą prie įrankių, leidžiančių jiems realizuoti savo idėjas.
  • Plėtoti bendruomeniškumą, palaikyti ir padėti organizacijos nariams.
  • Bendradarbiauti, tiesiausias kelias link aukštumų pasiekiamas tik per bendradarbiavimą.
  • Vystyti santykius su studentais ir dėstytojais iš kitų universitetų, kolegijų ir jų fakultetų, dirbti ties bendru tikslu, tirti ir išmokti.


Organizacijos susitikimų metu yra aptariami vykstantys projektai , apie juos diskutuojama, planuojama ateities veikla, kuria užsiims organizacija. Studentai yra skatinami įnešti savo idėjų, pasitelkiant organizacijos ištekliais ir bendradarbiavimu įneštos idėjos yra realizuojamos.

Ateityje planuojama bendradarbiauti su kitomis Vilniaus kolegijos fakultetų SMD organizacijomis, juos aprūpinti techniniais sprendimais, inžineriniais gebėjimais bei žiniomis.

Susisiekite su mumis adresuodami savo laišką į smd@eif.viko.lt , pabendrausime ir pakviesime į susitikimą, aptarsime kaip galėtumėme bendradarbiauti.