Profesinės ir baigiamosios praktikos

Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas (22-02-01)

  • Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 219 kab. (I-V 8.00 – 15.00 val.)
  • Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
  • Pasirašytas sutartis į 219 kab. reikia atnešti vėliausiai iki rugsėjo 5 d.
  • Sutartį spausdinti ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais, kitaip sutartis nebus priimama.
  • Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Grupė Sutartis ir
vertinimo lapas
Praktikos laikas Praktikos vadovas ir el. paštas
EI19A 22-09-05 – 22-11-11 dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
EI19S 22-09-05 – 22-11-11 dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
IS19A 22-09-05 – 22-11-11 dr. Irma Šileikienė
i.sileikiene@eif.viko.lt
IS19B 22-09-05 – 22-11-11 dr. Irma Šileikienė
i.sileikiene@eif.viko.lt
IS19S 22-09-05 – 22-11-11 dr. Irma Šileikienė
i.sileikiene@eif.viko.lt
KS19A 22-09-05 – 22-11-11 Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
KS19S 22-09-05 – 22-11-11 Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
PI19A 22-09-05 – 22-11-11 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI19B 22-09-05 – 22-11-11 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI19C 22-09-05 – 22-11-11 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI19E 22-09-05 – 22-11-11 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
PI19S 22-09-05 – 22-11-11 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
TS19A 22-09-05 – 22-11-11 Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt