Profesinės ir baigiamosios praktikos

Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas (22-02-01)

Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 206A kab. (I-V 8.00 – 15.00 val.)
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
Sutartį spausdinti ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais, kitaip sutartis nebus priimama.
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.

EI21A praktikos dokumentai
EI21S praktikos dokumentai
IS21A praktikos dokumentai
IS21B praktikos dokumentai
IS21S praktikos dokumentai
KS21A praktikos dokumentai
KS21S praktikos dokumentai
PI21A praktikos dokumentai
PI21B praktikos dokumentai
PI21E praktikos dokumentai/practice documents (EN) (LT)
PI21S praktikos dokumentai