Profesinės ir baigiamosios praktikos

Trišalės praktikos sutarties pildymo pavyzdys yra metodiniuose nurodymuose.
Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 219 kab.
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
Svarbu! Sutartis turi būti spausdinama ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais!
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Trišalės praktikos sutarties formos parengtos konkrečioms praktikų programoms.

Grupė Profesinės praktikos sutartis ir vertinimo lapas Profesinės praktikos terminas Fakulteto praktikos vadovas
 IS16A Atsisiųsti 2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Irma Šileikienė,
i.sileikiene@eif.viko.lt
 IS16B Atsisiųsti 2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Irma Šileikienė,
i.sileikiene@eif.viko.lt
 PI16A Atsisiųsti 2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
 PI16B Atsisiųsti 2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
 EV16A Atsisiųsti 2019-05-06 – 2019-06-23 dr. Irma Šileikienė,
i.sileikiene@eif.viko.lt
 IR16A Atsisiųsti 2019-05-13 – 2019-06-23 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
 EI16A Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Antoni Kozič,
a.kozic@eif.viko.lt
 EI16B Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Antoni Kozič,
a.kozic@eif.viko.lt
 KS16A Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Gintautas Bražiūnas,
g.braziunas@viko.lt
 KS16B Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Gintautas Bražiūnas,
g.braziunas@viko.lt
 TK16A Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 Jonas Čivilis,
j.civilis@eif.viko.lt
 IS16S Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 Valdona Judickaitė-Žukovskė
v.judickaite@eif.viko.lt
 PI16S Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
 EI16S Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23 dr. Antoni Kozič,
a.kozic@eif.viko.lt
 KS16S Atsisiųsti  2019-04-29 – 2019-06-23  dr. Gintautas Bražiūnas,
g.braziunas@viko.lt