Profesinės ir baigiamosios praktikos

Trišalės praktikos sutarties pildymo pavyzdys yra metodiniuose nurodymuose.
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio. Tai bus padaryta, registruojant sutartį fakultete, 214 kab.
Sutartis turi būti spausdinama ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais.
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Trišalės praktikos sutarties formos parengtos konkrečioms praktikų programoms.

Informacija ruošiama