Profesinės ir baigiamosios praktikos

  • Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 219 kab.
  • Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
  • Pasirašytas sutartis į 219 kab. reikia atnešti vėliausiai iki rugsėjo 11 d.
  • Sutartys registruojamos pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 16 val. ir penktadieniais nuo 8 val. iki 15 val.
  • Sutartį spausdinti ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais, kitaip sutartis nebus priimama.
  • Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Grupė Baigiamosios praktikos
sutartis
Baigiamosios praktikos
vertinimo
lapas
Praktikos laikas Praktikos vadovas
(el. paštas)
IS17A atsisiųsti atsisiųsti 20-09-01 – 20-11-08 dr. Algis Žemgulis
a.zemgulis@eif.viko.lt
IS17B atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Algis Žemgulis
a.zemgulis@eif.viko.lt
IS17C atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Algis Žemgulis
a.zemgulis@eif.viko.lt
PI17A atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI17B atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
PI17C atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI17E atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
KS17A atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
EI17A atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
TS17A atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt
IS17S atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Algis Žemgulis
a.zemgulis@eif.viko.lt
PI17S atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
KS17S atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
EI17S atsisiųsti atsisiųsti  20-09-01 – 20-11-08 dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt