Profesinės ir baigiamosios praktikos

Trišalės praktikos sutarties pildymo pavyzdys yra metodiniuose nurodymuose.
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio. Tai bus padaryta, registruojant sutartį fakultete, 214 kab.
Sutartis turi būti spausdinama ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais.
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Trišalės praktikos sutarties formos parengtos konkrečioms praktikų programoms.

Grupė Praktikos
pavadinimas
Praktikos
dokumentai
Praktikos laikas Praktikos vadovas
(el. paštas)
IS15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
Valdona Judickaitė-Žukovskė
v.judickaite@eif.viko.lt
ET15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
KT15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
PI15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
TK15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt
ET15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
EV15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-05-07
iki
2018-06-24
Jolanta Mačėnienė
j.maceniene@eif.viko.lt
IR15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-05-14
iki
2018-06-24
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
IS15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
Tatjana Liogienė,
t.liogiene@eif.viko.lt
IS15B Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
Tatjana Liogienė,
t.liogiene@eif.viko.lt
KT15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
PI15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI15B Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt