Profesinės ir baigiamosios praktikos

Trišalės praktikos sutarties pildymo pavyzdys yra metodiniuose nurodymuose.
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio. Tai bus padaryta, registruojant sutartį fakultete, 214 kab.
Sutartis turi būti spausdinama ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais.
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Trišalės praktikos sutarties formos parengtos konkrečioms praktikų programoms.

Grupė Praktikos dokumentai Praktikos laikas Praktikos vadovas
(el. paštas)
ISN13 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
dr. Algis Žemgulis
a.zemgulis@eif.viko.lt
ETN13 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
KTN13 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
PIN13 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
TKN13 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt
ISN14 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Irma Šileikienė
i.sileikiene@eif.viko.lt
ETN14 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
KTN14 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
PIN14 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
TKN14 Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt
IS14A Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
dr. Algis Žemgulis
a.zemgulis@eif.viko.lt
IS14B Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
dr. Algis Žemgulis
a.zemgulis@eif.viko.lt
IR14A Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
IR14B Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
PI14A Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI14B Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
PI14E Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
KT14A Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Valentina Dubovskaja
v.dubovskaja@eif.viko.lt
KT14B Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
ET14A Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
EV14A Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Irma Šileikienė
i.sileikiene@eif.viko.lt
TK14A Baigiamosios praktikos sutartis
Baigiamosios praktikos vertinimo lapas
Nuo 2017-09-04
iki 2017-11-12
Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt