Profesinės ir baigiamosios praktikos

  • Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 219 kab.
  • Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
  • Profesinės praktikos sutarčių registravimas fakultete, vyks tada, kai pasikeis išorinės aplinkybės, todėl šiandien negalime nurodyti konkretaus termino.
  • Sutartys registruojamos pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 16 val. ir penktadieniais nuo 8 val. iki 15 val.
  • Sutartį spausdinti ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais, kitaip sutartis nebus priimama.
  • Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Grupė Profesinės praktikos
sutartis
Profesinės praktikos
vertinimo
lapas
Praktikos laikas Praktikos vadovas
(el. paštas)
IS17A atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 Jolanta Mačėnienė
j.maceniene@eif.viko.lt
IS17B atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 Jolanta Mačėnienė
j.maceniene@eif.viko.lt
IS17C atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 Irina Liušicyna
i.liusicyna@eif.viko.lt
PI17A atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI17B atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
PI17C atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI17E atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
KS17A atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 Gintautas Bražiūnas
g.braziunas@viko.lt
EI17A atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
TS17A atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt
IS17S atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 Asta Danilevičiūtė
a.danileviciute@eif.viko.lt
PI17S atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
KS17S atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Gintautas Bražiūnas
g.braziunas@viko.lt
EI17S atsisiųsti atsisiųsti 20-04-27 – 20-06-21 dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt