Profesinės ir baigiamosios praktikos

Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas (22-02-01)

Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 219 kab. (I-V 8.00 – 15.00 val.)
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
Pasirašytas sutartis į 219 kab. reikia atnešti vėliausiai iki balandžio 17 d..
Sutartį spausdinti ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais, kitaip sutartis nebus priimama.
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.

Profesinės praktikos laikotarpis nuo 2023-04-24 iki 2023-06-16

Praktikos dokumentai ir vadovai:

EI20A praktikos dokumentai – vadovas dr. A. Kozič
EI20S praktikos dokumentai – vadovas dr. A. Kozič
IS20A praktikos dokumentai – vadovė dr. T. Liogienė
IS20S praktikos dokumentai – vadovė dr. T. Liogienė
KS20A praktikos dokumentai – vadovas L. Mažeiko
PI20A praktikos dokumentai – vadovė dr. L. Savulionienė
PI20B praktikos dokumentai – vadovė dr. L. Savulionienė
PI20C praktikos dokumentai – vadovė dr. L. Savulionienė
PI20E praktikos dokumentai (LT) (EN) – vadovas dr. R. Tumasonis
PI20S praktikos dokumentai – vadovas dr. R. Tumasonis