Profesinės ir baigiamosios praktikos

Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas (22-02-01)

Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 219 kab. (I-V 8.00 – 15.00 val.)
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
Pasirašytas sutartis į 219 kab. reikia atnešti  iki rugsėjo 4 d.
Sutartį spausdinti ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais, kitaip sutartis nebus priimama.
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.

Baigiamosios praktikos laikotarpis nuo 2023-09-04 iki 2023-11-10

Praktikos dokumentai ir vadovai:

EI20A praktikos dokumentai – vadovas dr. A. Kozič
EI20S praktikos dokumentai – vadovas dr. A. Kozič
IS20A praktikos dokumentai – vadovė dr. I. Šileikienė
IS20S praktikos dokumentai – vadovė dr. I. Šileikienė
KS20A praktikos dokumentai – vadovas S. Bučys
PI20A praktikos dokumentai – vadovė dr. L. Savulionienė
PI20B praktikos dokumentai – vadovė dr. L. Savulionienė
PI20C praktikos dokumentai – vadovė dr. L. Savulionienė
PI20E praktikos dokumentai (LT) (EN) – vadovas dr. R. Tumasonis
PI20S praktikos dokumentai – vadovas dr. R. Tumasonis