Profesinės ir baigiamosios praktikos

Trišalės praktikos sutarties pildymo pavyzdys yra metodiniuose nurodymuose.
Trišalės praktikos sutartis registruoja Studijų skyriaus specialistė Lina Galvanauskienė, 219 kab.
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio.
Svarbu ! Sutartis turi būti spausdinama ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais !
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Trišalės praktikos sutarties formos parengtos konkrečioms praktikų programoms.

Grupė Profesinės praktikos sutartis ir vertinimo lapas Profesinės praktikos terminas Fakulteto praktikos vadovas
 IS16A Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Algis Žemgulis,
a.zemgulis@eif.viko.lt
 IS16B Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Algis Žemgulis,
a.zemgulis@eif.viko.lt
 PI16A Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
 PI16B Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
 EV16A Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Irma Šileikienė,
i.sileikiene@eif.viko.lt
 IR16A Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
 EI16A Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Antoni Kozič,
a.kozic@eif.viko.lt
 EI16B Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Antoni Kozič,
a.kozic@eif.viko.lt
 KS16A Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 Leslav Mažeiko,
l.mazeiko@eif.viko.lt
 KS16B Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 Leslav Mažeiko,
l.mazeiko@eif.viko.lt
 TK16A Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 Jonas Čivilis,
j.civilis@eif.viko.lt
 IS16S Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Algis Žemgulis,
a.zemgulis@eif.viko.lt
 PI16S Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
 EI16S Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 dr. Antoni Kozič,
a.kozic@eif.viko.lt
 KS16S Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
2019-09-02 – 2019-11-10 Leslav Mažeiko,
l.mazeiko@eif.viko.lt