Profesinės ir baigiamosios praktikos

Trišalės praktikos sutarties pildymo pavyzdys yra metodiniuose nurodymuose.
Pildant sutartį nereikia rašyti registracijos datos ir numerio. Tai bus padaryta, registruojant sutartį fakultete, 214 kab.
Sutartis turi būti spausdinama ant vieno lapo iš abiejų pusių trimis egzemplioriais.
Praktikos vertinimo lapas spausdinamas vienu egzemplioriumi.
Trišalės praktikos sutarties formos parengtos konkrečioms praktikų programoms.

Grupė Praktika Praktikos
dokumentai
Praktikos laikas Praktikos vadovas
(el. paštas)
 PI15A  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
 PI15B  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
 IS15A  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. A. Žemgulis a.zemgulis@eif.viko.lt
 IS15B  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. A. Žemgulis a.zemgulis@eif.viko.lt
 KT15A  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
 ET15A  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
 EV15A  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. I. Šileikienė i.sileikiene@eif.viko.lt
 IR15A  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
 PI15S (Duomenų bazių sistemų specializacija)  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
 PI15S (Internetinių technologijų specializacija)  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt
 IS15S  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. I. Šileikienė i.sileikiene@eif.viko.lt
 KT15S  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
 ET15S  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
 TK15S  Baigiamoji Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
18-09-03
iki
18-11-11
Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt
IS15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
Valdona Judickaitė-Žukovskė
v.judickaite@eif.viko.lt
ET15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
KT15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
PI15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
TK15S Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-23
iki
2018-06-17
Jonas Čivilis
j.civilis@eif.viko.lt
ET15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
dr. Antoni Kozič
a.kozic@eif.viko.lt
EV15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-05-07
iki
2018-06-24
Jolanta Mačėnienė
j.maceniene@eif.viko.lt
IR15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-05-14
iki
2018-06-24
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
IS15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
Tatjana Liogienė,
t.liogiene@eif.viko.lt
IS15B Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
Tatjana Liogienė,
t.liogiene@eif.viko.lt
KT15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
Leslav Mažeiko
l.mazeiko@eif.viko.lt
PI15A Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
dr. Loreta Savulionienė
l.savulioniene@eif.viko.lt
PI15B Profesinė Praktikos sutartis
Praktikos vertinimo lapas
Nuo
2018-04-30
iki
2018-06-24
dr. Romanas Tumasonis
r.tumasonis@eif.viko.lt