Konkursai eiti pareigas

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Elektronikos ir informatikos fakultete.

Katedra Data Valanda Auditorija
Informacinių sistemų katedra 2020-05-27 13.15 Nuotoliniu būdu
Elektronikos katedra 2020-05-27 13.30 Nuotoliniu būdu
Programinės įrangos katedra 2020-05-27 14.00 Nuotoliniu būdu

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Elektronikos ir informatikos fakultete.

Data Valanda Auditorija
2020-06-11 9.00 Numatomas nuotoliniu būdu

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

 

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas Romanas Tumasonis