Tarptautiniai ryšiai

Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas aktyviai veikia tarptautinėje erdvėje. Ryšiai su užsienio partneriais užtikrina tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą, gerina aukštojo mokslo kokybę. Yra rengiami ES Struktūrinių fondų paramą gaunantys projektai ir projektai, kurie vykdomi kartu su užsienio partneriais pagal įvairias ES programas. Šių projektų metu yra keliama dėstytojų kvalifikacija, kuriamos naujos ir tobulinamos Elektronikos ir informatikos fakultete esančios studijų programos, vyksta dėstytojų ir studentų mainai.

Daugiau informacijos rasite: https://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/

EIF Erasmus koordinatorė Judita Milkevičiūtė
Tel. nr. +370 657 16911
El. p. j.milkeviciute@eif.viko.lt
Kab. nr. 214
Adresas: J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius