Darbuotojai

Dekanas
Vaidas Liubinas
Telefono Nr. +370 614 95690
Vidaus telefono Nr. 520
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas v.liubinas@viko.lt
Prodekanė
dr. Laura Gžegoževskė
Telefono Nr. +370 649 06969
Vidaus telefono Nr. 521
Kabineto Nr. 216
Elektroninis paštas l.gzegozevske@eif.viko.lt
Raštinės vedėja
Genė Štrimaitienė
Telefono Nr. +370 609 97137
Vidaus telefono Nr. 523
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas info@eif.viko.lt
Referentė, Erasmus koordinatorė
Judita Milkevičiūtė
Telefono Nr. +370 657 16911
Vidaus telefono Nr. 522
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas
j.milkeviciute@eif.viko.lt, erasmus@eif.viko.lt
Studijų skyriaus vedėja (Informacija apie studijas, studentų prašymai ir kiti klausimai)
Dalė Neverbickaitė
Telefono Nr. +370 650 12070
Vidaus telefono Nr. 550
Kabineto Nr. 220
Elektroninis paštas d.neverbickaite@eif.viko.lt
Studijų skyriaus specialistė (Paskaitų tvarkaraščiai, studijų grafikas)
Alina Stakėnienė
Telefono Nr. +370 650 73515
Vidaus telefono Nr. 518
Kabineto Nr. 219
Elektroninis paštas a.stakeniene@eif.viko.lt
Studijų skyriaus specialistė (Pažymos, praktikų sutartys, akademinių skolų lapeliai)
Lina Galvanauskienė
Telefono Nr. +370 686 59834
Vidaus telefono Nr. 513
Kabineto Nr. 219
Elektroninis paštas l.galvanauskiene@eif.viko.lt
Studijų skyriaus vadybininkė (AIS, STEKAS, mokėjimai už studijas)
Ramunė Visockienė
Telefono Nr. +370 656 83816
Vidaus telefono Nr. 529
Kabineto Nr. 331
Elektroninis paštas r.visockiene@eif.viko.lt
Studijų skyriaus vadybininkė (Studijų įsakymai, dokumentų valdymo sistema)
Vilija Didžiokienė
Telefono Nr. +370 652 44669
Vidaus telefono Nr. 519
Kabineto Nr. 333
Elektroninis paštas v.didziokiene@eif.viko.lt
Partnerysčių ir projektų skyriaus vedėjas

Telefono Nr.
Vidaus telefono Nr. 515
Kabineto Nr. 217
Elektroninis paštas

Partnerysčių ir projektų skyriaus vadybininkė

Telefono Nr.
Vidaus telefono Nr. 562
Kabineto Nr. 325
Elektroninis paštas

Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros vedėja
Aliona Kirdeikienė
Telefono Nr. +370 660 86522
Vidaus telefono Nr. 568
Kabineto Nr. 302
Elektroninis paštas a.kirdeikiene@eif.viko.lt
Informacinių sistemų katedros vedėja
dr. Tatjana Liogienė
Telefono Nr. +370 663 71037
Vidaus telefono Nr. 552
Kabineto Nr. 101A
Elektroninis paštas t.liogiene@eif.viko.lt
Programinės įrangos katedros vedėjas
Justinas Zailskas
Telefono Nr. +370 632 44556
Vidaus telefono Nr. 505
Kabineto Nr. 208A
Elektroninis paštas j.zailskas@eif.viko.lt
Kompiuterių centro vedėjas
Vytautas Netikša
Telefono Nr. +370 629 08564
Vidaus telefono Nr. 510
Kabineto Nr. 103A
Elektroninis paštas v.netiksa@eif.viko.lt kc@eif.viko.lt
Inžinierius IT
Valdas Šukelis
Telefono Nr. +370 672 91321
Vidaus telefono Nr. 554
Kabineto Nr. 103
Elektroninis paštas v.sukelis@eif.viko.lt
Inžinierius IT
Jurij Litvinenko
Telefono Nr. +370 640 41090
Kabineto Nr. 103
Elektroninis paštas j.litvinenko@eif.viko.lt
Elektronikos laboratorijų vedėjas
Tomas Kasperavičius
Telefono Nr.
+370 657 16768
Vidaus telefono Nr. 543
Kabineto Nr. 319
Elektroninis paštas t.kasperavicius@eif.viko.lt
Technologijų centro vedėjas
dr. Eugenijus Mačerauskas
Telefono Nr. +370 616 95673
Elektroninis paštas e.macerauskas@eif.viko.lt
Ūkio tarnybos vadovė
Aušra Radzevičienė
Telefono Nr. +370 687 84792
Vidaus telefono Nr. 517
Kabineto Nr. 218
Elektroninis paštas ausra.radzeviciene@eif.viko.lt
Bibliotekos vedėja
Natalja Daškevič
Telefono Nr. +370 685 45807
Vidaus telefono Nr. 582
Kabineto Nr. 425
Elektroninis paštas biblioteka@eif.viko.lt n.daskevic@eif.viko.lt
Bibliotekininkė
Felicita Remeikienė
Telefono Nr. +370 699 40933
Vidaus telefono Nr. 581
Elektroninis paštas f.remeikiene@eif.viko.lt
Budintis (J.Jasinskio g.15)
Telefono Nr. +370 619 83690