Darbuotojai

Dekanas
Vaidas Liubinas
Telefono Nr. +370 614 95690
Vidaus telefono Nr. 520
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas v.liubinas@viko.lt
Prodekanė
dr. Laura Gžegoževskė
Telefono Nr. +370 649 06969
Vidaus telefono Nr. 521
Kabineto Nr. 216
Elektroninis paštas l.gzegozevske@eif.viko.lt
Raštinės vedėja
Karolina Giedraitytė
Telefono Nr. +370 657 10500
Vidaus telefono Nr. 522
Kabineto Nr. 214
Elektroninis paštas info@eif.viko.lt, k.giedraityte@eif.viko.lt
Studijų skyriaus vedėja (Informacija apie studijas, studentų prašymai ir kiti klausimai)
Dalė Neverbickaitė
Telefono Nr. +370 650 12070
Vidaus telefono Nr. 550
Kabineto Nr. 220
Elektroninis paštas d.neverbickaite@eif.viko.lt
Studijų skyriaus specialistė (Paskaitų tvarkaraščiai, studijų grafikas)
Alina Stakėnienė
Telefono Nr. +370 650 73515
Vidaus telefono Nr. 518
Kabineto Nr. 219
Elektroninis paštas a.stakeniene@eif.viko.lt
Studijų skyriaus specialistė (Studijų programos, studijų planai, praktikų sutartys)
Lina Galvanauskienė
Telefono Nr. +370 686 59834
Vidaus telefono Nr. 559
Kabineto Nr. 206A
Elektroninis paštas l.galvanauskiene@eif.viko.lt
Studijų skyriaus vadybininkė (AIS, STEKAS, mokėjimai už studijas, akademinių skolų lapeliai)
Ramunė Visockienė
Telefono Nr. +370 656 83816
Vidaus telefono Nr. 529
Kabineto Nr. 331
Elektroninis paštas r.visockiene@eif.viko.lt
Studijų skyriaus vadybininkė (Studijų įsakymai, dokumentų valdymo sistema, pažymos, kvietimai į sesijas)
Vilija Didžiokienė
Telefono Nr. +370 652 44669
Vidaus telefono Nr. 519
Kabineto Nr. 333
Elektroninis paštas v.didziokiene@eif.viko.lt
Partnerysčių ir projektų skyriaus vedėjas
Gintautas Širvelis
Telefono Nr. +370 621 72225
Vidaus telefono Nr. 515
Kabineto Nr. 217
Elektroninis paštas g.sirvelis@viko.lt
Partnerysčių ir projektų skyriaus vadybininkė, Erasmus koordinatorė
Indrė Andrulionytė
Telefono Nr. +370 698 57548
Vidaus telefono Nr. 515
Kabineto Nr. 217
Elektroninis paštas i.andrulionyte@eif.viko.lt, erasmus@eif.viko.lt
Partnerysčių ir projektų skyriaus vadybininkė
Paulina Kardokaitė
Telefono Nr. +370 699 94955
Vidaus telefono Nr. 515
Kabineto Nr. 217
Elektroninis paštas p.kardokaite@eif.viko.lt
Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros vedėja
Aliona Kirdeikienė
Telefono Nr. +370 660 86522
Vidaus telefono Nr. 568
Kabineto Nr. 302
Elektroninis paštas a.kirdeikiene@eif.viko.lt
Informacinių sistemų katedros vedėja
dr. Tatjana Liogienė
Telefono Nr. +370 663 71037
Vidaus telefono Nr. 552
Kabineto Nr. 101A
Elektroninis paštas t.liogiene@eif.viko.lt
Programinės įrangos katedros vedėjas
Justinas Zailskas
Telefono Nr. +370 632 44556
Vidaus telefono Nr. 505
Kabineto Nr. 208A
Elektroninis paštas j.zailskas@eif.viko.lt
Kompiuterių centro vedėjas
Vytautas Netikša
Telefono Nr. +370 629 08564
Vidaus telefono Nr. 510
Kabineto Nr. 103A
Elektroninis paštas v.netiksa@eif.viko.lt kc@eif.viko.lt
Inžinierius IT
Valdas Šukelis
Telefono Nr. +370 672 91321
Vidaus telefono Nr. 554
Kabineto Nr. 103
Elektroninis paštas v.sukelis@eif.viko.lt
Inžinierius IT
Jurij Litvinenko
Telefono Nr. +370 640 41090
Kabineto Nr. 103
Elektroninis paštas j.litvinenko@eif.viko.lt
Elektronikos laboratorijų vedėjas
Tomas Kasperavičius
Telefono Nr.
+370 657 16768
Vidaus telefono Nr. 543
Kabineto Nr. 319
Elektroninis paštas t.kasperavicius@eif.viko.lt
Technologijų centro vedėjas
dr. Eugenijus Mačerauskas
Telefono Nr. +370 616 95673
Elektroninis paštas e.macerauskas@eif.viko.lt
Ūkio tarnybos vadovė
Aušra Radzevičienė
Telefono Nr. +370 687 84792
Vidaus telefono Nr. 517
Kabineto Nr. 218
Elektroninis paštas ausra.radzeviciene@eif.viko.lt
Bibliotekos vedėja
Natalja Daškevič
Telefono Nr. +370 685 45807
Vidaus telefono Nr. 582
Kabineto Nr. 425
Elektroninis paštas biblioteka@eif.viko.lt n.daskevic@eif.viko.lt
Bibliotekininkė
Felicita Remeikienė
Telefono Nr. +370 699 40933
Vidaus telefono Nr. 581
Elektroninis paštas f.remeikiene@eif.viko.lt
Budintis (J.Jasinskio g.15)
Telefono Nr. +370 619 83690