1. Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2017 m. kovo  30 d.
  2. Akademine skola  laikomas KIEKVIENAS neįvertintas tarpinis atsiskaitymas, taip pat ir egzaminas.
  3. Skolų laikymo TVARKARAŠTĮ rasite čia.
  4. Kiekvienos akademinės skolos laikymo įmoka 20,27 Eur.
  5. SKOLŲ LAPELIAI išduodami tik pateikus įmokos kvitą.
  6. Skolos lapeliai išduodami nuo 2017 m. vasario 13 d.:
    • 325 kab. (studijuojantiems pagal dieninį tvarkaraštį) ir
    • 333 kab. (studijuojantiems pagal sesijinį tvarkaraštį).
  7. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus kolegijos STUDIJŲ TVARKOJE   (20 punktas, 1-6 papunkčiai).