1. Studentui leidžiama perlaikyti ne daugiau kaip 20 kreditų apimties akademinių skolų (ST, p.20,4).
  2. Nemokamai (pakartotinai) baigiamąjį atsiskaitymą perlaikyti, dėstytojui leidus, studentas gali per pirmąją savaitę po sesijos (per atostogas).
  3. Prasidėjus naujam semestrui akademinės skolos laikomos SKOLŲ LAIKYMO TVARKARAŠTYJE nurodytu laiku,  dėstytojui pateikiant AKADEMINIŲ SKOLŲ LAPELĮ.
  4. Akademine skola laikomas KIEKVIENAS neįvertintas tarpinis atsiskaitymas (žr. LAIKU NEATSISKAITYTŲ AR NEIGIAMAI ĮVERTINTŲ TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ SĄLYGOS) ir egzaminų sesijos metu neišlaikytas egzaminas.
  5. Įmoka už kiekvieną akademinės skolos atsiskaitymą lygi 20.27 eurų.
  6. AKADEMINIŲ SKOLŲ LAPELIS išduodamas 325 kab.(dien.), 333 kab.(ses.) pateikus įmokos kvitą. Kvitą (už akademinę skolą) rasite čia.
  7. Akademinių skolų likvidavimo terminas baigiasi 2017 m. kovo 30 d.
  8. Akademinių skolų lapelį studentas grąžina Studijų skyriaus vedėjai iki skolų laikymo termino pabaigos.

PAKARTOTINIO (nemokamo) ŽIEMOS SESIJOS ATSISKAITYMŲ PERLAIKYMO TERMINAI

Grupė (-s) Data (savaitė)
ET14, KT14, TK14 2016.12.19 – 23 d.d.
PI14A,B,E 2017.01.09 – 13 d.d.
IR14, IR15, IR16 grupės 2017.01.02 – 06 d.d.
Visos kitos grupės 2017.01.23 -29 d.d.