2024 m. birželio 26 d. Elektronikos ir informatikos fakultete vyko renginiai, skirti besibaigiančių akademinių metų aptarimui. Fakulteto bendruomenė susitikimo metu aptarė svarbiausius per 2023-2024 m. m. nuveiktus darbus bei ateinančiais mokslo metais laukiančius iššūkius bei užduotis. Fakulteto dekanas Vaidas Liubinas pabrėžė visų fakultete vykdomų studijų krypčių studijų programų savianalizių parengimo bei pasiruošimo jų akreditacijai svarbą, laimėtų ir įvykdytų projektų reikšmę ir poveikį studijų kokybei ir supažindino su 2024-2025 m. m. laukiančių darbų gairėmis.

Fakulteto prodekanė dr. Laura Gžegoževskė palinkėjo visai bendruomenei ištvermės ir susitelkimo bendruose darbuose ir projektuose, o taip pat gero ir turiningo poilsio vasaros atostogų metu, kad naujus mokslo metus galėtume pradėti su nauja energija ir pasiryžimu.

Susitikimo metu buvo pasveikinti ir pagerbti padėkos raštais ir garbės medaliais už puikų darbą ir atsidavimą Fakultetui ilgamečiai Elektronikos ir informatikos katedros dėstytojai Margarita Baltramaitienė, Stasys Bučys ir Jonas Čivilis.

Susitikimą vainikavo operos solistės ir EIF lektorės dr. Julijos Karaliūnaitės jausmingas ir meniškas muzikinis pasirodymas.

Po oficialios dalies fakulteto bendruomenė aplankė Energetikos ir technikos muziejuje veikiančiais nuolatinės ekspozicijas: Virsmo salę, Energetikos, Pramonės ekspozicijas, „Technikos mokslas ir technika vaikams“ bei stogo terasą.

Ačiū visiems, kas buvote kartu, už turiningai ir naudingai praleistą laiką. Gražių ir gerų artėjančių atostogų!