2019 m. lapkričio 7 d. fakultete įvyko susitikimas su  naujai išrinkta fakulteto studentų atstovybe. Nuo šių mokslo metų  rugsėjo mėn. 30 d. patvirtinta nauja studentų atstovybė: pirmininkas Lukas Juknevičius, vicepirmininkas Eligijus Gruodis, Erikas Kriaupas koordinuos socialinius ir akademinius klausimus, laisvalaikio koordinavimo klausimus kuruos Aistė Bartkutė , taip pat yra išrinkti studentai ryšių su visuomene klausimams – Evaldas Matulevičius, Miglė Palionytė (rinkodaros klausimams) ir administratorė Evelina Gedroic. Susitikime dalyvavo fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis, prodekanė dr. Loreta Savulionienė, ūkio tarnybos vadovė Aušra Radzevičienė. Buvo šiltas studentų atstovybės prisistatymas, aptarti abiems pusėms aktualūs klausimai. Studentai taip pat informavo apie organizuojamus artimiausius kultūrinius renginius: lapkričio 21 d. vyks kino vakaras fakultete.

Studentų atstovybei linkime prisidėti prie akademinės bendruomenės, kūrimo, skatinti studentų iniciatyvą, aktyviai spręsti studijų, kultūrinius, sporto ir laisvalaikio klausimus.