Dėstytojams


2017/18 m.m. pavasario semestro pabaigos informacija
Informacija dėl neatsiskaitytų tarpinių atsiskaitymų


Viešo konkurso eiti lektorių pareigas pirmąją kadenciją Elektronikos ir informatikos fakultete laimėtojų sąrašas:

1. Sandra Brusokaitė – Programinės įrangos katedra.
2. Justinas Zailskas – Programinės įrangos katedra.
3. Jūratė Vaičiulytė – Programinės įrangos katedra.
4. Andriejus Sadauskis – Informacinių sistemų katedra.
5. Paulius Šakalys – Elektronikos katedra.

Elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojų konkurso ir
atestacijos komisijos pirmininkas
Romanas Tumasonis
2018 m. birželio 13 d.