Dėstytojams

VILNIAUS KOLEGIJOS
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

2019 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Elektronikos ir informatikos fakultete, J. Jasinskio g. 15, Vilnius.

Katedra Data Valanda Auditorija
Informacinių sistemų katedra 2019-05-29 13.30 101 kab.
Elektronikos katedra 2019-06-05 13.30 408 kab.
Programinės įrangos katedra 2019-06-05 13.30 208 kab.

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Elektronikos ir informatikos fakultete, J. Jasinskio g. 15, Vilnius.

Data Valanda Auditorija
2019-06-11 8.00 215 kab.

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas Romanas Tumasonis


Informacija dėl neatsiskaitytų tarpinių atsiskaitymų