Dėstytojams

Dėl EIF dėstytojų atestacijos posėdžio

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis EIF dėstytojų atestacijos klausimu vyks 2019 m. gegužės 14 d. (antradienį) 8.00 val. 215 kab.
Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra PRIVALOMAS.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas
Romanas Tumasonis


Informacija dėl neatsiskaitytų tarpinių atsiskaitymų